Izlase - Latvijas MTBO 2019 izlases atlases noteikumi ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

11.jūlijs /
Svens, Leonora
IenāktIenāktIenākt
 • Latvijas MTBO 2019 izlases atlases noteikumi

  24.01.2019

  Velo-o komisija | Nav komentāru

   

  Pasaules čempionāts (Elite un Juniori) Dānija 2019.gada 27.jūlijs - 03.augusts

   Visi izlases kandidāti gada sākumā aizpilda anketu par kandidāta plāniem 2019. gadam. Tas ir informatīva rakstura pasākums, lai apzinātu izlases kandidātu loku un kārtotu IOF licenču pieteikumus. Ja anketa nav aizpildīta, tad var netikt laicīgi apzinātas šī potenciālā dalībnieka vēlmes, iespējas, utt.

  1. Atlase notiek atsevišķi četrās grupās – Elite V21, S21 un Juniori V20, S20.
  2. Elites izlases sastāva noteikšanai izmanto sistēmu “3 plus 3”, kur 3 dalībnieki tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem atlases sacensībās, bet pārējie 3 pēc velo komisijas lēmuma.
  3. Pasaules ranga TOP 40 sportisti automātiski tiek iekļauti izlases sastāvā (uz 15.07.2018), attiecīgi samazinot pēc komisijas lēmuma nosakāmo izlases dalībnieku skaitu.
  4. Lai kvalificētos atlasei, jebkurās no sacensībām sākumā jābūt ieskaitītam rezultātam 70% robežās pret uzvarētāju. Procentus rēķina pēc formulas 100% x uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks, vērtējot starp visiem sportistiem grupā.
  5. Ja sacensībās iegūta kvalifikācija, kandidāts iegūst punktus pēc formulas 100 x uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks, vērtējot tikai starp Latvijas sportistiem.
  6. Tiek noteikts kvalifikācijas minimums atlases rezultātiem 90% apmērā no maksimāli izcīnāmā punktu skaita. Tas nozīmē, ka kandidāti, kas savākuši mazāku punktu skaitu par 270 (90 * 3 ieskaites), var tikt iekļauti izlases sastāvā tikai un vienīgi ar komisijas lēmumu.
  7. Ja komisijas kompetencē esošā jautājuma izskatīšana tiešā veidā skar kādu no izlases komisijas pārstāvjiem, tad viņam šā jautājuma izskatīšanā nav balsošanas tiesības. Vienādu balsu skaita gadījumā komisijas vadītāja lēmums ir izšķirošais.
  8. Izlases sastāvs Pasaules čempionātam tiek nosaukts līdz vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņam saskaņā ar Pasaules čempionāta Dānijā nolikumu un apstiprināts nākamajā LOF Valdes sēdē.

   

  Atlasē vērtē 3 labākos ieskaitītos rezultātus sekojošām sacensībām:

  • Purva bridēja kauss un Ziemeļu kauss
  • Lietuvas čempionāts
  • MTBO 3 dienas

   

   

  http://wmtboc2019.dk/

   

  Deadlines Team size by 24th May 2019

  • Federation
  • Total number of each gender
  • Number of competitors in each discipline
  • Number of relay teams
  • Number of team officials (the maximum number is 6 per federation)
  • Name of team manager, e-mail address and contact number
  • Number of SIAC rentabls

   

  Team names by 17th July 2019

  • Each competitor’s family name, first name, gender, year of birth, the competitions in which they will compete and SIAC number
  • Names of team officials

Atlikušo zīmju skaits:

0,049766063690186