Izlase -   ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.jūlijs /
Verita, Everita, Benita, Sulamīte
IenāktIenāktIenākt
 •  

  09.05.2017

  Velo-o komisija

  Atlases rezultāti uz 22.07.2017

  Atlases rezultāti uz 08.05.2017

  PČ MTBO izlases dalībnieki un distances

   

  Latvijas MTBO izlases atlases noteikumi

   

  Pasaules čempionātam Lietuvā 2017.gada 19.-27.augustā

   

  1. Visi izlases kandidāti gada sākumā aizpilda anketu par kandidāta plāniem 2017. gadam. Tas ir informatīva rakstura pasākums, lai apzinātu izlases kandidātu loku un kārtotu IOF licenču pieteikumus. Ja anketa nav aizpildīta, tad var netikt laicīgi apzinātas šī potenciālā dalībnieka vēlmes, iespējas, utt.
  2. Atlase notiek atsevišķi četrās grupās - V21, S21, V20, S20.
  3. Izlases sastāva noteikšanai izmanto sistēmu “3+3”, kur 3 dalībnieki tiek noteikti pēc uzrādītajiem rezultātiem atlases sacensībās, bet pārējie 3 pēc velo komisijas lēmuma.
  4. Pasaules ranga TOP 40 sportisti automātiski tiek iekļauti izlases sastāvā, attiecīgi samazinot pēc komisijas lēmuma nosakāmo izlases dalībnieku skaitu.
  5. Lai kvalificētos atlasei, jebkurās no sacensībām sākumā jābūt ieskaitītam rezultātam 70% robežās pret uzvarētāju. Procentus rēķina pēc formulas 100% x uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks, vērtējot starp visiem sportistiem grupā.
  6. Ja sacensībās iegūta kvalifikācija, kandidāts iegūst punktus pēc formulas 100 x uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks, vērtējot tikai starp Latvijas sportistiem.
  7. Tiek noteikts kvalifikācijas minimums atlases rezultātiem 90% apmērā no maksimāli izcīnāmā punktu skaita. Tas nozīmē, ka kandidāti, kas savākuši mazāku punktu skaitu par 270
   (90 * 3 ieskaites), var tikt iekļauti izlases sastāvā tikai un vienīgi ar komisijas lēmumu.
  8. Ja komisijas kompetencē esošā jautājuma izskatīšana tiešā veidā skar kādu no izlases komisijas pārstāvjiem, tad viņam šā jautājuma izskatīšanā nav balsošanas tiesības. Vienādu balsu skaita gadījumā komisijas vadītāja lēmums ir izšķirošais.
  9. Izlases sastāvs tiek nosaukts līdz vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņam saskaņā ar Pasaules čempionāta Lietuvā nolikumu un apstiprināts nākamajā LOF Valdes sēdē.

   

  Atlasē vērtēs 3 labākos rezultātus no 6 sacensībām:

  • Viļņas daudzdienas. Vienlaicīgi arī Baltijas čempionāts. 05.-07.maijs
  • Igaunijas MTBO čempionāts, 15.-16.jūlijs

Atlikušo zīmju skaits:

0,12212991714478