Prezidenta sleja - LSFP sleja ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Otīlija, Iveta
12.decembris /
IenāktIenāktIenākt

Prezidenta sleja

 • LSFP sleja

  15.02.2017

  Viesturs Tamužs | Nav komentāru

  Labdien!

   

              Esam saņēmuši mūsu federācijas darba novērtējumu no Latvijas sporta federāciju padomes (LSFP). Šajā slejā vēlos atgādināt, kā tad tiek sadalīts valsts finansējums atzītajām sporta veidu federācijām, kā mēs pie tā tiekam, kur vēl jāpiestrādā, lai tas būtu vēl lielāks.

              LSFP ir izveidota kompleksa punktu sistēma, kas tiek piešķirti atbilstoši detalizētiem kritērijiem, savukārt, iegūtie punkti tiek pārvērsti naudas vienībās sarežģīta, bet godīga un korekta aprēķina rezultātā. Kritēriji, pēc kuriem izvērtē federācijām pienākošo finansējumu, ir iedalīti divās kategorijās - augstu sasniegumu sports un federācijas aktivitāte. Šogad pie augstu sasniegumu sporta augstākie rezultāti Orientēšanās federācijai bija Jāņa Rukšāna 3. vieta Pasaules Taku orientēšanās čempionātā, vīriešu elites stafetes komandas septītā vieta Pasaules čempionātā, sieviešu elites stafetes starts Pasaules čempionātā un jauniešu meiteņu stafetes komandas 4. vieta Eiropas čempionātā. Šie bija lielākie punktu pienesēji, bet bija vēl vairāki sekmīgi sasniegumi. Ja kādam ir interese izpētīt sarakstus detalizēti, tos var apskatīt šeit (sadales punkti; augsti sasniegumi; aktivitāte; budžeta projekts; citas aktivitātes).

              Otrajā kategorijā - federācijas aktivitāte ir vesela virkne kritēriju, par kuriem piešķir punktus saskaņā ar sarežģītu algoritmu. Šie kritēriji ir:

  • Reģistrēto biedru (klubu) skaits;
  • Aktīvo dalībnieku skaits;
  • Jauniešu skaits;
  • Pasaules un Eiropas čempionātu dienu skaits, dalībnieku skaits un sacensību skaits;
  • Latvijas čempionāti pieaugušajiem, sacensības, dienas un dalībnieki;
  • Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstes (dienu skaits, dalībnieku skaits un sacensību skaits);
  • Starptautiskas sacensības organizētas Latvijā;
  • Tautas sports un veterānu sports;
  • Izglītības pasākumu skaits;
  • Darbība starptautiskajā federācijā (IOF);
  • Sieviešu skaits valdē.

              Daži no šiem kritērijiem liekas ļoti loģiski un saprotami, citi tādi nedaudz amizanti. Piemēram, federācija punktus var nopelnīt par to, ka tās valdē ir daudz sieviešu. Jauki, protams, bet motivācija man nav skaidra – galvenais taču ir cilvēka kompetence, nevis dzimums. Tomēr ir federācijas, kas šo jautājumu ir ņēmušas ļoti nopietni, vislielākais sieviešu īpatsvars starp visām federācijām ir Bodibildinga un fitnesa federācijai – 50%. Vēl atsevišķi tiek izdalītas citas aktivitātes, starp kurām ir antidopinga pasākumi, medicīniskā aprūpe, mājas lapas kvalitāte, dalība izstādēs un konferencēs, līdzdalība starptautiskos projektos, svētku paraugdemonstrējumi, reklāma TV un citur, svinīga gada apbalvošana, sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, darbs LSFP, jauni starptautiski tiesneši, publikācijas un drukas darbi, rangu saraksti un starptautiskās federācijas sanāksmju rīkošana.

              Kā redzams, kritēriji ir ļoti dažādi un daži ir patiesi interesanti. Lai saņemtu atbalstu, visi šie pasākumi ir jādokumentē un pienācīgā veidā jāziņo LSFP. Vēlos izteikt pateicību LOF direktoram Ģirtam Mamim, kurš šo darbu ārkārtīgi precīzi un skrupulozi veic gadu no gada. Mūsu labi sagatavotās atskaites un precīzā un korektā attieksme nenoliedzami ir liela vērtība mūsu sadarbībā ar LSFP. Kopumā šogad esam veiksmīgi startējuši piesakot savu federāciju. Piešķirto līdzekļu ziņā esam piektie starp visām 81 Latvijā atzītajām federācijām, kas ir tieši tāds pats rezultāts kā pagājušajā gadā, taču pirmie neolimpisko sporta veidu konkurencē. Uzskatu, ka tas ir liels sasniegums un vēl reizi apliecina mūsu nopietnos nolūkus, lai sasniegtu mūsu stratēģisko mērķi: „Orientēšanās būs nozīmīgākais tautas sporta veids Latvijā 2020. gadā.“ Katrā gadījumā vismaz valsts finansējuma piešķīruma ziņā mēs jau tagad esam izrāvušies līderos. Papildus valsts finansējumam, mēs kā neolimpiskais sporta veids saņemam arī ziedojumus no Latvijas Valsts mežiem, kas parasti apjoma ziņā ir tikai nedaudz mazāks kā valsts finansējums. Arī šeit ziedojumi proporcionāli tiek sadalīti pēc šiem pašiem aktivitātes punktiem.

              Jāsaka, ka mums vēl aizvien ir kur augt un attīstīties. Tabulā, kur finansējums tiek piešķirts par augstiem sasniegumiem, pagaidām esam tikai vienpadsmitajā vietā visu federāciju vērtējumā. Uzskatu, ka 2017.gada rezultāti būs labāki, pirmos vērtīgos punktus šogad jau ir sarūpējuši mūsu ziemas orientieristi Eiropas čempionātā. Arī mūsu vasaras sportisti gan elites, gan junioru un jaunatnes grupās ir ievērojami progresējuši – labi rezultāti būs arī vasarā! Noteikti jāturpina strādāt pie mūsu federācijas aktivitāšu attīstīšanas. Kā steidzamākos darbus varu nosaukt aktīvo orientieristu uzskaiti, ODB pilnveidošanu un oficiāli reģistrēto orientieristu skaita palielināšanu (pašlaik ļoti daudzi sportojošie nav ODB biedri). Noteikti turpināsim piesaistīt jauniešus orientēšanās sportam un tādējādi pagarināt jauniešu grupu starta sarakstus. Nākamajos gados noteikti arī saņemsim vairāk punktu par Latvijā organizētām starptautiskām sacensībām. Pēdējos gadus cītīgi strādājām pie izglītojošu pasākumu organizēšanas un uzskaites. Pirms 2 gadiem mums bija tikai 1 šāds pasākums, taču šogad tādu bija jau 13. Liekas, ka vairākas federācijas ir ņēmušas piemēru no mums un arī būtiski aktivizējušas savu darbu. Tā, piemēram, Futbola federāciju, kas izceļas ar ļoti lieliem skaitļiem visās kategorijās, gada laikā ir sarīkojusi 64 izglītojošus pasākumus, kaut arī pirms pāris gadiem to skaits nepārsniedza 12. Nezinu kādi izglītojošie pasākumi ir Futbola federācijai, taču zinu, ka mūsu semināri visi ir kārtīgi izplānoti, pārdomāti un informācijas pārpilni.

              Paskatoties uz visatalgotāko federāciju, kas šajā gadā ir Futbola federācija, tā uz pārējo federāciju fona manāmi izceļas un daži no piešķirtajiem punktiem liekas ārkārtīgi dāsni. Viens radītājs jau bija manis minētie izglītojošie pasākumi, otrs interesantais radītājs ir biedrību skaits, kas Futbola federācijā jau vairākus gadus ir nemainīgi liels - 117. Aktīvo dalībnieku skaits ir 18 401 no tiem 13 441 ir jauniešu. Interesants radītājs ir arī 278 Latvijas jaunatnes meistarsacīkšu dienas. Tas nozīmē, ka izņemot oficiālās brīvdienas (Ziemassvētkus, Jauno gadu un citas), katrā nedēļas nogalē Latvijā dažādās vietās notiek paralēli 3 meistarsacīkstes, turklāt sacensībām būtu jānotiek abas brīvdienas, gan sestdienā, gan svētdienā. Ja mēs vēlamies sasniegt šādus rādītājus, tad mums visas mūsu sacensības ir jāpārsauc par meistarsacīkstēm un manāmi jāpalielina dalībnieku skaits. Iespējams, ka LSFP tomēr vajadzētu kritiskāk izvērtēt federāciju iesniegtās atskaites – daži ar mums konkurējošo federāciju skaitļi liekas mulsinoši.

              Jau šonedēļ notiek lielā LSFP sēde, kurā piešķirtie federāciju finansējumi tiks nepieciešamību gadījumā koriģēti un apstiprināti, tāpēc par konkrētām naudas summām varēšu runāt nākamajā slejā, kad arī iezīmēšu nākamā gada LOF budžeta aprises.

   

   

  Viesturs

Atlikušo zīmju skaits:

0.028687000274658