Ziņas - Pirmā Taku-o stafete Baltijā ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

24.janvāris /
Krišs, Eglons, Ksenija
IenāktIenāktIenākt

Taku OS ziņas

 • Pirmā Taku-o stafete Baltijā

  31.10.2013

  Jānis Bergs, LOF Taku-O komisijas priekšsēdētāja palīgs

  šogad tradicionālās Taku-O sacensības „SIGULDAS KAUSS ‘2013” notika 20.oktobrī Laurenčos. šis jau ir piektais pasākums, tātad varam uzskatīt, ka sacensībām ir pusapaļa jubileja. Kā jau jubilejā pienākas, sacensību galvenie rīkotāji Zita un Atis Rukšāni (Biedrība „Taciņa”) ieviesa jaunumu sacensību programmā. Sacensību dalībnieki startēja divas reizes: Vispirms dalībnieki startēja individuālajās Pre-O (Precīzā orientēšanās) sacensībās vidējā distancē un pēc tam Pre-O stafetē.

  2009. gada vasarā, Turaidā un sadarbībā ar Biedrībām „A2” un „Aicinājums Tev” ieviesa līdz šim vēl nebijušu jaunu pasākumu, sarīkojot taku orientēšanās (turpmāk tekstā „Taku-O”) sacensības ar skanīgu nosaukumu „SIGULDAS KAUSS”. Taku-O pasākumi demonstrē vislabāko sociālās integrācijas piemēru, jo ir gandrīz vienīgais sporta veids, kurā vismazkustīgākais invalīds var līdzvērtīgi sacensties un pat uzvarēt viskustīgāko, visātrāko sportistu. Tā kā Taku-O sacensības pārsvarā notiek pilsētu parkos un ielās, tad jebkurš garāmgājējs vienlaikus kļūst par pasākuma skatītāju un ir acu liecinieks tam, kā cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām ir vienotas intereses. Tā kā šajā orientēšanās sporta disciplīnā dalībnieki neklasificējās pēc vecuma un dzimuma, tad sievietēm ir iespējas pierādīt vīriešiem savu pārākumu.

  Individuālo sacensību laureāti:

  Distances garums 1,6 km 17 KP grupas + 2 uzdevumi Laika KP sektorā

  Maksimālais punktu skaits, kurus iespējams izcīnīt - 19.

  Vidējās distances karte un atrisinājumi:

  Paralimpiskajā grupā

  1. vieta Laima Lažinskiene (Kauņa, Lietuva)17 punkti 80 sekundes;

  2. vieta Guntis Jakubovskis (IADC”Ausma”, Jēkabpils) 16 punkti 105 sekundes;

  3. vieta Andrejs šulcs (OSKB”Leonardo”,Rīga)15 punkti 50 sekundes;

  Atklātajā grupā

  1. vieta Ieva Rukšāne (B-ba”Taciņa”, Sējas novads)15 punkti 151 sekunde;

  2. vieta Juris švarcs (OK”Arona”, Madonas novads) 14 punkti 151 sekunde;

  3. vieta Andriuss Jovaiša (Kauņa, Lietuva)14 punkti 188 sekundes;

  Jau tika minēts, ka šajā orientēšanās sporta disciplīnā dalībniekus neklasificē pēc dzimuma, līdz ar to, lasot šo sacensību laureātu sarakstu, ir ļoti labi redzams, kā abās grupās sievietes vīriešiem pierādīja savu pārākumu.

  Iesācēju „B” grupā

  1. vieta Nikolajs Bērzkalns („Aicinājums Tev”, Sigulda)9 punkti 191 sekunde;

  2. vieta Ivars Bērzkalns („Aicinājums Tev”, Sigulda)7 punkti  189 sekunde;

  3. vieta Matīss Zvaigzne („Aicinājums Tev”, Sigulda)6 punkti 80 sekundes;

  Pēc individuālo sacensību visu dalībnieku finiša, sākās gatavošanās vēsturiskajam notikumam - Baltijā pirmajām Pre-O komandu sacensībām divu posmu stafetē. 

  Tas, kurš labi pārzina visas orientēšanās sporta disciplīnas, varētu jautāt - kā šajā orientēšanās sporta disciplīnā ir iespējamas sacensības stafetē, kur augsta rezultāta sasniegšanai noteicošā ir precizitāte, nevis ātrums, spēks un veiklība, kas vienmēr ir svarīgi jebkura sporta veida stafetēs.

  Mūsu kaimiņvalsts Zviedrija par Taku-O jeb Pre-O sacensībām stafetē jau domāja vairākus gadus. Atsevišķu klubu līmenī rīkoja eksperimentālas sacensības. šī gada sākumā, 18. un 19. janvārī, Vantā, Somijā notika IOF Taku-O komisijas sanāksme, kurā Zviedrijas pārstāvji informēja par Pre-O sacensībām stafetē, to izmēģinājumu rezultātiem un secinājumiem. Sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar šīs orientēšanās sporta disciplīnu un stafetes sacensību noteikumu projektu. Sanāksmē nolēma, ka ar šo Pre-O stafetes sacensību noteikumu projektu ir jāiepazīstina visas nacionālās orientēšanās federācijas un jāaicina sniegt savus priekšlikumus. 2014.gadā Itālijā, Pasaules čempionāta programmu aicina papildināt ar Pre-O stafetes sacensību paraugdemonstrējumu, lai nākotnē komandu sacensības norisinātos tikai šajā orientēšanās veidā.

  Pre-O stafetes sacensībām apvidū tiek iekārtots noteikts KP grupu skaits, kuru skaitlim ir jādalās ar iecerētas stafetes posmu skaitu. Piemēram: - ja sacensībās ir paredzēta 3 posmu stafete, tad apvidū KP grupu skaitam ir jābūt 24 vai cits skaitlis, kurš dalās ar 3. Komandas katra posma dalībnieks apmeklē 1/3 KP grupas un stafetes maiņas punktā nodod karti un kontrolkartiņu savas komandas nākamā posma dalībniekam. Nākamā posma dalībnieks apmeklē 1/3 tās KP grupas, kuras nebija apmeklējis 1.posma dalībnieks. Pēdējā posma dalībnieks apmeklē atlikušo 1/3 KP grupu, kurus nebija apmeklējuši viņa komandas biedri, divos iepriekšējos posmos. Pēc sacensību rīkotāju ieskatiem, Pre-O stafetes sacensībās pirms starta vai pēc finiša, visu posmu dalībnieki vēl sacenšas Laika KP sektorā, lai iespējamo izcīnīto vienādu punktu summas gadījumā precizētu komandu izcīnīto vietu.

  No Zviedrijas Pre-O stafetes sacensību noteikumu projektu saņēma arī Latvijas OF Taku-O komisija un tūlīt sāka domāt par šādu sacensību sarīkošanu arī Latvijā.

  Ilggadējie „SIGULDAS KAUSA” rīkotāji Zita un Atis Rukšāni nolēma Siguldas tradicionālo sacensību programmu papildināt ar Pre-O stafetes sacensībām. šīs sacensības notika divu posmu stafetē. Apvidū bija iekārtotas 14 KP grupas un komandas. Katra posma dalībniekam bija jāapmeklē 7 KP grupas + 2 uzdevumi Laika KP sektorā.

  Stafetes laureātu komandas:

  Divu posmu distanču garumu summa  1,2 km 14 KP grupas + 2 uzdevumi Laika KP sektorā

  Maksimālais  punktu skaits, kurus komandai iespējams izcīnīt  - 16.

  1. vieta 

  Leonardo OSKB – Andrejs šulcs, Jānis Jēkabsons (Latvija)  15 punkti  174 sekundes;

  2. vieta 

  Sastādītā komanda – Līga Rukšāne (Latvija), Mindaugas Kavaliauskas (Lietuva)  14 p.  235 sek.;

  3. vieta 

  Kauņa – Laima Lažinskiene, Andrius Jovaiša (Lietuva)  14 punkti  268 sekundes;

  Pirmās Baltijas Pre-O stafetes vēsturiskie laureāti:

  Centrā: Uzvarētāju komanda "Leonardo OSKB" – Andrejs šulcs un Jānis Jēkabsons;
  Labajā malā: 2.vietas sastādītā komanda – Līga Rukšāne (Latvija) un Mindaugas Kavaliauskas (Lietuva);
  Kreisajā malā: 3. vietas komanda no Kauņas – Andrius Jovaiša un Laima Lažinskiene (Lietuva)
  Jāņa Gaideļa foto

  Cerēsim, ka šīs nebūs vienīgās sacensības Pre-O stafetē. Jācer, ka pārējie klubi, kuri rīko Taku-O sacensības, padomās par to, lai 2014.gada sezonā notiktu vairākās šāda veida sacensības Latvijā.

   

   

   

Atlikušo zīmju skaits:

0,077327966690063