Kalendārs ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

31.maijs /
Jūsma, Alīda
IenāktIenāktIenākt

Kalendārs

Mazā balva

saite:https://lof.lv?p=sac&fid=2020052300

Notikums

Mazā balvaO-skrējiens
LK

Datums(d.m.g)23.05.2020-24.05.2020
VietaKapusils, LATVIJA
Info
 • Sacensību lapa
 • Biļetens

  Latvijas Kausa posms “MAZĀ BALVA”

  PIRMAIS BIĻETENS

  1) Sacensību veids

  Latvijas kauss orientēšanās sportā

  2) Rīkotājkluba nosaukums

  OK Azimuts, atbildīgā persona Aldis Lapiņš

  3) Sacensību datums

  23.-24. maijs 2020. gads

  4) Distances veids un autors

  Vidējā un garā, distanču autors – Aldis Lapiņš

  5) Sacensību inspektora vārds

  Jānis Lazdāns

  6) Norises vieta

  Avoti, Launkalnes pag., Smiltenes nov.

  7) Karte

  Autors – Edmunds Zvaigzne, zīmēta aprīlis 2020.gads, daļa 2019. gada LČ garās distances kartes daļa

  8) Aizliegtais sacensību rajons

  https://balticmaps.eu/lv/c___2890519.97-7822044.16-13/f___pg-jacv Xsqu5c u6bCsS..p5kR..U W9c3e2p2gAd sIV5w5bLU0RW..a tv1dGo2nEFR4iAp3i7h0w0nDX2b6c0b5p2v..i*t*i1p2r nDtCXKp5Z X2R5j*bPSBn5Yr YR..mNp0gDq cq..Y*Sc..i7SNa6wY..R../bl___cl

  9) Dalībnieku grupas un distanču parametri

  Atbilstoši LK nolikumam

  10) Papildu informācija

  1) Sacensību centra, apvidus raksturojums

  LČ 2019 garās distances apvidus ar papildinātu teritoriju D virzienā. Apvidus ir vidzemes augstienes ziemeļdaļas – Mežoles pauguraines daļa, kas ir nozīmīga boreālo (ziemeļu) un purvaino mežu, kā arī dažāda tipa purvu izplatības vieta, kur sastopamas retas un aizsargājamas augu sugas. Lielākā apvidus daļa ir Mežoles dabas lieguma teritorija ar ierobežotu mežizstrādes klātbūtni. Mežoles paugurainē izveidojušās savdabīgas sarežģītas reljefa formas. Apvidū absolūtais augstums sasniedz 240 m vjl. Regulārs stigu tīkls. Dominē egļu mežs ar vidēji labu skrienamību. Maz atklātu vietu un izcirtumu.

  11) Kartes paraugs

  12) Servisa iespējas

  Kafejnīca, WC un medicīniskā palīdzība.

  www.okazimuts.lv; www.lof.lv

  13) Pašvaldības atbalsts

  Smiltenes novada dome

  14) Cita informācija

  Aldis Lapiņš, t. 26555541, e-pasts: okazimuts@okazimuts.lv

  Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību Mazā balva 2020 laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās sporta mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

   

   

   

Sacensību skaits2

DatumsDistanceKoordinātesSacensību tipsPap. infoEksports
23.05.2020Vidējā
LK

Biļetens

Latvijas Kausa posms “MAZĀ BALVA”

PIRMAIS BIĻETENS

1) Sacensību veids

Latvijas kauss orientēšanās sportā

2) Rīkotājkluba nosaukums

OK Azimuts, atbildīgā persona Aldis Lapiņš

3) Sacensību datums

23.-24. maijs 2020. gads

4) Distances veids un autors

Vidējā un garā, distanču autors – Aldis Lapiņš

5) Sacensību inspektora vārds

Jānis Lazdāns

6) Norises vieta

Avoti, Launkalnes pag., Smiltenes nov.

7) Karte

Autors – Edmunds Zvaigzne, zīmēta aprīlis 2020.gads, daļa 2019. gada LČ garās distances kartes daļa

8) Aizliegtais sacensību rajons

https://balticmaps.eu/lv/c___2890519.97-7822044.16-13/f___pg-jacv Xsqu5c u6bCsS..p5kR..U W9c3e2p2gAd sIV5w5bLU0RW..a tv1dGo2nEFR4iAp3i7h0w0nDX2b6c0b5p2v..i*t*i1p2r nDtCXKp5Z X2R5j*bPSBn5Yr YR..mNp0gDq cq..Y*Sc..i7SNa6wY..R../bl___cl

9) Dalībnieku grupas un distanču parametri

Atbilstoši LK nolikumam

10) Papildu informācija

1) Sacensību centra, apvidus raksturojums

LČ 2019 garās distances apvidus ar papildinātu teritoriju D virzienā. Apvidus ir vidzemes augstienes ziemeļdaļas – Mežoles pauguraines daļa, kas ir nozīmīga boreālo (ziemeļu) un purvaino mežu, kā arī dažāda tipa purvu izplatības vieta, kur sastopamas retas un aizsargājamas augu sugas. Lielākā apvidus daļa ir Mežoles dabas lieguma teritorija ar ierobežotu mežizstrādes klātbūtni. Mežoles paugurainē izveidojušās savdabīgas sarežģītas reljefa formas. Apvidū absolūtais augstums sasniedz 240 m vjl. Regulārs stigu tīkls. Dominē egļu mežs ar vidēji labu skrienamību. Maz atklātu vietu un izcirtumu.

11) Kartes paraugs

12) Servisa iespējas

Kafejnīca, WC un medicīniskā palīdzība.

www.okazimuts.lv; www.lof.lv

13) Pašvaldības atbalsts

Smiltenes novada dome

14) Cita informācija

Aldis Lapiņš, t. 26555541, e-pasts: okazimuts@okazimuts.lv

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību Mazā balva 2020 laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās sporta mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

 

 

 

24.05.2020Garā
LK
Atzīmēšanās sistēmaSI
OrganizatorsAzimuts OK-Sm BJSS

Embargo

https://balticmaps.eu/lv/c___2890519.97-7822044.16-13/f___pg-jacv Xsqu5c u6bCsS..p5kR..U W9c3e2p2gAd sIV5w5bLU0RW..a tv1dGo2nEFR4iAp3i7h0w0nDX2b6c0b5p2v..i*t*i1p2r nDtCXKp5Z X2R5j*bPSBn5Yr YR..mNp0gDq cq..Y*Sc..i7SNa6wY..R../bl___cl

0,03721809387207