LK ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

7.marts /
Ella, Elmīra
IenāktIenāktIenākt

Kopvērtējums

 

Latvijas Kauss 2017

Latvijas Kauss:

 • Orientēšanās sacensību sērija, kurā nosaka gada labākos sportistus katrā Latvijas Kausa grupā

Mērķi:

 • Noteikt labākos Latvijas orientieristus Latvijas Kausa vērtējumā katrā vecuma grupā, kā arī elites grupās (atbilstoši LOF o-skrējiena sacensību noteikumu 1. pielikumam)
 • Paaugstināt Latvijā rīkoto sacensību kvalitāti
 • Palielināt aktīvo orientieristu skaitu un stimulēt Latvijas orientieristu meistarības izaugsmi.
 • Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
 • Dot iespēju Latvijas izlases dalībniekiem startēt augstvērtīgās sacensībās
 • Palielināt orientēšanās sporta publicitāti
 • Veicināt Latvijas orientēšanās sporta sacensību starptautisku atpazīstamību

Rīkotāji:

 • Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar orientēšanās klubiem

Laiks un vieta:

N.

Datums

Nosaukums

Rīkotājs

Vieta

Distance

1

8-9.04.2017

Kurzemes pavasaris**

OK Saldus

Talsu novads

Vidējā, garā

2

15-16.04.2017

 

Ziemeļu divdienas**

OK Kāpa

Carnikavas novads

Vidējā, garā

3

22-23.04.2017

Rīgas kausi**

IK Auseklis

Rīga, Vecāķi

Vidējā, vidējā

4

4.05.2017

OK Arona kauss

OK Arona

Madonas novads

Garā

5

14.05.2017

Latvijas čempionāts

O!Latvija, OK Alūksne

Korneti

Garā

6

27.05.2017

Rīgas čempionāts

Ozons

Baldones novads

Garā

7

3-4.06.2017

Mazā Balva**

OK Azimuts

Smiltenes novads

Vidējā, Garā

8

30.06-02.07.2017

Kāpas 3-dienas*

OK Kāpa

Krāslavas novads

Garā, vidējā, garā

9

28-30.07.2017

Azimuta trīsdienas**

OK Azimuts

Smiltenes novads

Vidējā, garā, garā

10

05-06.08.2017

Siguldas kauss**

Siguldas takas

Siguldas novads

Garā. garā

11

12-13.08.2017

Valmieras čempionāts**

ZVOC

Valmieras apkārtne

Vidējā, garā

12

26.08.2017

Cēsu OPEN

O!Latvija,  OK Meridiāns

Cēsis

Vidējā

13

09.09.2017

Latvijas čempionāts

O!Latvija, Siguldas takas

Līgatnes novads

Vidējā

14

23.09.2017

Cēsu rudens

OK Meridiāns

Cēsu novads

Garā

15

01.10.2017

Siguldas rudens

A2

Sigulda

Vidējā (kopējais starts)

16

08.10.2017

Latvijas čempionāts

O!Latvija, OK Sēlijas mežs

Krustpils novads

Maratons

* LK vērtējumā šādas grupas: M14L, M16L, M21L, M35L, M40L, W14L, W21L, W35L, W40L, pārējās pēc nolikuma
** Sacensībām Latvijas Kausa vērtējums tiek aprēķināts no šo sacensību kopvērtējuma rezultātiem

Dalībnieki un starta grupas:

 • Latvijas Kausa vērtējumā tiek vērtēti dalībnieku individuālie rezultāti atsevišķi vīriešiem un sievietēm šādās vecuma grupās: 12, 14, 16, 18, 20, 21E (elites grupas), 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
 • Sacensību organizatori nodrošina sacensībās „Tautas klasi”, kurā iespējams startēt orientēšanās iesācējiem, piesakoties sacensību dienā uz vietas. Tautas klases rezultāti netiek vērtēti Latvijas Kausa kopvērtējumā. Sacensību organizatori Tautas klases dalībniekus apbalvo pēc saviem ieskatiem.

Vērtēšana:

 • Latvijas Kausa vērtējumu aprēķina visiem LOF Orientieristu Datu Bāzē (ODB) reģistrētajiem sportistiem sākot no reģistrācijas brīža, izņemot. Pieteikšanās Latvijas Kausa sacensībām un ODB beidzas līdz ar pieteikumu pieņemšanas termiņa izbeigšanos uz attiecīgajām sacensībām.
 • Latvijas Kausa kopvērtējumu aprēķina, summējot koeficientus, kuru iegūst pēc formulas: 100*uzvarētāja laiks/dalībnieka laiks. Latvijas čempionātiem vidējā, garajā un maratona distancē pielieto formulu 110*uzvarētāja laiks/ dalībnieka laiks. Par grupas uzvarētāja rezultātu tiek uzskatīts labākais no to sportistu rezultātiem, kuri ir reģistrējušies ODB
 • Lai noteiktu uzvarētājus kopvērtējumā elites grupām (SV21E) summē 6 labākos koeficientus, pārējām grupām 8 labākos koeficientus. Vienādas punktu summas gadījumā ņem vērā nākamo labāko koeficientu.
 • Lai ieņemtu vietu kopvērtējumā dalībniekam jāpiedalās vismaz 3 posmos.
 • Dalībnieks gada laikā drīkst startēt dažādās vecuma grupās, ja vien sacensību noteikumi viņam atļauj startēt šajā grupā. Šajā gadījumā kopvērtējums dalībniekam tiek aprēķināts katrā grupā atsevišķi.

Apbalvošana:

 • Latvijas Kausa uzvarētāju apbalvošana notiks sezonas noslēgumā.
 • Grupās VS12-VS18 tiks apbalvots pirmais sešinieks.
 • S21E un V21E grupās 1. vieta izcīna 600 €, 2. vieta 400 €, 3. vieta 200 €, 4. vieta 150 €, 5. vieta 100 €, 6. vieta 50 €.
 • Pārējās grupās tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Īpaši noteikumi rīkotājiem:

 • Latvijas Kausa sacensībām jānotiek saskaņā ar orientēšanās sacensību noteikumiem. (atbilstoši LČ/LOF sacensību prasībām).
 • Ar mērķi uzlabot sacensību kvalitāti to sagatavošanas stadijā Latvijas Kausa sacensību uzraudzību veic sacensību inspektors. Katrs Latvijas Kausa rīkotājklubs no sava vidus nodrošina inspektoru citu Latvijas Kausa sacensību inspicēšanai. Par inspektoru apmācību un inspektora nozīmēšanu konkrētajām sacensībām atbildīga LOF Tehniskā komisija.
 • Atsevišķo posmu rīkotājiem sacensību nolikumā kā rīkotājs jānorāda arī Latvijas Orientēšanās federācija (LOF)
 • Sacensību rezultāti vai saite uz tiem publicējami LOF mājas lapā
 • Sacensību dienā līdz plkst. 24:00:
  • Sacensību rezultātu fails nosūtāms ODB administratoram kopvērtējuma aprēķināšanai uz e-pastu: odb@lof.lv
  • Mediju informācijas anketa nosūtāma LOF mediju komisijai uz e-pastu: info@lof.lv
 • LOF Tehniskā komisija ir tiesīga neieskaitīt sacensību rezultātus Latvijas kausa vērtējumā, ja sacensību rīkošanā ir konstatēti pārkāpumi, kas būtiski ietekmējuši sacensību rezultātus, vai būtiskas atkāpes no LOF sacensību noteikumiem.
 • Latvijas Kausa sacensību rīkotājs slēdz savstarpēju līgumu ar LOF.
 • Latvijas Kausa sacensību rīkotājs sadarbībā ar LOF Preses dienestu iespēju robežās nodrošina 1 publikāciju vietējā presē pirms sacensībām un 1 publikāciju vietējā presē pēc sacensībām. 

Informācija:

 • LOF mājas lapā

 

0,077697038650513