LK ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Junora, Anšlavs
25.maijs /
IenāktIenāktIenākt

Latvijas kauss 2016

Latvijas kausa 2016 brošūra: šeit

Rezultāti un kopvērtējums

 

Latvijas kauss 2015

 

 

Apstiprināts LOF valdes sēdē 11.11.2015

Latvijas Kauss:

 • Orientēšanās sacensību sērija, kurā nosaka gada labākos sportistus katrā Latvijas Kausa grupā

Mērķi:

 • Noteikt labākos Latvijas orientieristus Latvijas Kausa vērtējumā katrā vecuma grupā, kā arī elites grupās (atbilstoši LOF o-skrējiena sacensību noteikumu 1. pielikumam)
 • Paaugstināt Latvijā rīkoto sacensību kvalitāti
 • Palielināt aktīvo orientieristu skaitu un stimulēt Latvijas orientieristu meistarības izaugsmi.
 • Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
 • Dot iespēju Latvijas izlases dalībniekiem startēt augstvērtīgās sacensībās
 • Palielināt orientēšanās sporta publicitāti
 • Veicināt Latvijas orientēšanās sporta sacensību starptautisku atpazīstamību

Rīkotāji:

 • Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar orientēšanās klubiem

Laiks un vieta:

N.

Datums

Nosaukums

Rīkotājs

Vieta

Distance

1

2016.04.09.-10.

Kurzemes pavasaris**

OK Saldus

Naudīte

Vidējā, garā

2

2016.04.16.-17.

Ziemeļu divdienas**

OK Kāpa

Ādaži

Vidējā, garā

3

2016.04.23.-24.

Rīgas kausi**

IK Auseklis

Riekstukalns

Vidējā, vidējā

4

2016.04.30.- 2016.05.01

OK Arona kauss**

OK Arona

Jāņukalns

Vidējā, garā

5

2016.05.08.

Latvijas čempionāts

O!Latvija, OK Stiga

Svente

Garā

6

2016.05.14.-15.

Mazā Balva**

OK Azimuts

Branti

Garā

7

2016.05.21.

Rīgas čempionāts

Ozons

Baldones novads

Garā

8

2016.07.08.- 10.

Kāpas 3-dienas*

OK Kāpa

Krustpils novads

Garā, vidējā, garā

9

2016.07.30.- 31.

Siguldas kauss**

Maratona klubs

Mores apkārtne

Garā. garā

10

2016.08.06.- 07.

Vasaras izaicinājums**

OK Stiga

Egļukalns

Vidējā, garā

11

2016.08.20.-21.

Malienas kauss**

OK Alūksne

Kornetu apkārtne

Vidējā, Garā (iedzīšana)

12

2016.09.03.

Latvijas čempionāts

 O!Latvija un Siguldas

maratons klubs

Jaunupe

Vidējā

13

2016.09.24.

Cēsu rudens

OK Meridiāns

Zvārtas iezis

Garā

14

2016.10.08

Latvijas čempionāts

Ozons, SK Briksnis

Pakuļezera apkārtne

Maratons

15

2016.10.09.

Siguldas rudens

A2

Sigulda

Vidējā (kopējais starts)

* LK vērtējumā šādas grupas: H14L, H16L, H21L, H35L, H40L, D14L, D21L, D35L, D40L, pārējās pēc nolikuma
** Sacensībām Latvijas Kausa vērtējums tiek aprēķināts no šo sacensību kopvērtējuma rezultātiem

Dalībnieki un starta grupas:

 • Latvijas Kausa vērtējumā tiek vērtēti dalībnieku individuālie rezultāti atsevišķi vīriešiem un sievietēm šādās vecuma grupās: 12, 14, 16, 18, 20, 21E (elites grupas), 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
 • Sacensību organizatori nodrošina sacensībās „Tautas klasi”, kurā iespējams startēt orientēšanās iesācējiem, piesakoties sacensību dienā uz vietas. Tautas klases rezultāti netiek vērtēti Latvijas Kausa kopvērtējumā. Sacensību organizatori Tautas klases dalībniekus apbalvo pēc saviem ieskatiem.

Vērtēšana:

 • Latvijas Kausa vērtējumu aprēķina visiem LOF Orientieristu Datu Bāzē (ODB) reģistrētajiem sportistiem sākot no reģistrācijas brīža. Pieteikšanās Latvijas Kausa sacensībām un ODB beidzas līdz ar pieteikumu pieņemšanas termiņa izbeigšanos uz attiecīgajām sacensībām
 • Latvijas Kausa kopvērtējumu aprēķina, summējot koeficientus, kuru iegūst pēc formulas: 100*uzvarētāja laiks/dalībnieka laiks. Par grupas uzvarētāja rezultātu tiek uzskatīts labākais no to sportistu rezultātiem, kuri ir reģistrējušies ODB.
 • Lai noteiktu uzvarētājus kopvērtējumā elites grupām (SV21E) summē 6 labākos koeficientus, pārējām grupām 8 labākos koeficientus. Vienādas punktu summas gadījumā ņem vērā nākamo labāko koeficientu.
 • Lai ieņemtu vietu kopvērtējumā dalībniekam jāpiedalās vismaz 3 posmos.
 • Dalībnieks gada laikā drīkst startēt dažādās vecuma grupās, ja vien sacensību noteikumi viņam atļauj startēt šajā grupā. Šajā gadījumā kopvērtējums dalībniekam tiek aprēķināts katrā grupā atsevišķi.

Apbalvošana:

 • Latvijas Kausa uzvarētāju apbalvošana notiks sezonas noslēgumā. Grupās VS12-VS18 tiks apbalvots pirmais sešinieks. Pārējās grupās tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

Īpaši noteikumi rīkotājiem:

 • Latvijas Kausa sacensībām jānotiek saskaņā ar orientēšanās sacensību noteikumiem. (atbilstoši LČ/LOF sacensību prasībām).
 • Ar mērķi uzlabot sacensību kvalitāti to sagatavošanas stadijā Latvijas Kausa sacensību uzraudzību veic sacensību inspektors. Katrs Latvijas Kausa rīkotājklubs no sava vidus nodrošina inspektoru citu Latvijas Kausa sacensību inspicēšanai. Par inspektoru apmācību un inspektora nozīmēšanu konkrētajām sacensībām atbildīga LOF Tehniskā komisija.
 • Atsevišķo posmu rīkotājiem sacensību nolikumā kā rīkotājs jānorāda arī Latvijas Orientēšanās federācija (LOF)
 • Sacensību rezultāti vai saite uz tiem publicējami LOF mājas lapā
 • Sacensību dienā līdz plkst. 24:00:
  • Sacensību rezultātu fails nosūtāms ODB administratoram kopvērtējuma aprēķināšanai uz e-pastu: odb@lof.lv
  • Mediju informācijas anketa nosūtāma LOF mediju komisijai uz e-pastu: info@lof.lv
 • LOF Tehniskā komisija ir tiesīga neieskaitīt sacensību rezultātus Latvijas kausa vērtējumā, ja sacensību rīkošanā ir konstatēti pārkāpumi, kas būtiski ietekmējuši sacensību rezultātus, vai būtiskas atkāpes no LOF sacensību noteikumiem.
 • Latvijas Kausa sacensību rīkotājs slēdz savstarpēju līgumu ar LOF.
 • Latvijas Kausa sacensību rīkotājs sadarbībā ar LOF Preses dienestu iespēju robežās nodrošina 1 publikāciju vietējā presē pirms sacensībām un 1 publikāciju vietējā presē pēc sacensībām. 

Informācija:

 • LOF mājas lapā

 

0.069052934646606