LK ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.aprīlis /
Daira, Dairis
IenāktIenāktIenākt

APSTIPRINĀTS
LOF valdes sēdē
2020.gada 15.janvārī

Latvijas Kauss 2020

NOLIKUMS

 1. Latvijas Kauss:

  Orientēšanās sacensību sērija, kurā nosaka gada labākos sportistus O‑skrējiena vidējās, garajās un maratona distancēs katrā Latvijas Kausa grupā.

 2. Mērķi:

  1. Noteikt labākos Latvijas orientieristus Latvijas Kausa vērtējumā katrā vecuma grupā, kā arī elites grupās (atbilstoši LOF o-skrējiena sacensību noteikumu 1. pielikumam).
  2. Paaugstināt Latvijā rīkoto sacensību kvalitāti.
  3. Palielināt aktīvo orientieristu skaitu un stimulēt Latvijas orientieristu meistarības izaugsmi.
  4. Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.
  5. Dot iespēju Latvijas izlases dalībniekiem startēt augstvērtīgās sacensībās.
  6. Palielināt orientēšanās sporta publicitāti.
  7. Veicināt Latvijas orientēšanās sporta sacensību starptautisku atpazīstamību.

 3. Rīkotāji:

  Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar orientēšanās klubiem.

 4. Laiks un vieta:

  Nr.

  Datums

  Nosaukums

  Rīkotājs

  Vieta

  Distance

  1.

  04.04

  Kurzemes pavasaris 1. diena

  OK Saldus

  Ružas ezers,
  Auces novads

  Vidējā

  2.

  05.04

  Kurzemes pavasaris 2. diena

  OK Saldus

  Ružas ezers,
  Auces novads

  Garā

  3.

  18.04

  Ziemeļu divdienas 1. diena

  OK Kāpa

  Kalngale,
  Carnikavas novads

  Vidējā

  4.

  19.04

  Ziemeļu divdienas 2. diena

  OK Kāpa

  Kalngale,
  Carnikavas novads

  Vidējā

  5.

  25.04

  OK Arona kauss 1. diena

  OK Arona

  Smeceres sils, Madona

  Vidējā

  6.

  26.04

  OK Arona kauss 2. diena

  OK Arona

  Smeceres sils, Madona

  Garā

  7.

  09.05

  Latvijas čempionāts

  O!Latvija, OK Arona

  Jaujas, Pļaviņu novads

  Garā

  8.

  16.05

  Ozona čempionāts

  Ozons

  “Stiķēni”, Stīveri, Siguldas novads

  Garā

  9.

  23.05

  Mazā Balva 1. diena

  OK Azimuts

  Mežole,
  Smiltenes novads

  Vidējā

  10.

  24.05

  Mazā Balva 2. diena

  OK Azimuts

  Mežole,
  Smiltenes novads

  Garā

  11.

  26.06

  Kāpas 3-dienas 1. diena*

  OK Kāpa

  Kazupes,
  Rēzeknes novads

  Saīsināta garā

  12.

  27.06

  Kāpas 3-dienas 2. diena*

  OK Kāpa

  Porkaļi, Ludzas novads

  Vidējā

  13.

  28.06

  Kāpas 3-dienas 3. diena*

  OK Kāpa

  Porkaļi, Ludzas novads

  Garā

  14.

  15.08

  Siguldas kauss 1. diena

  Siguldas takas

  Gančauskas,
  Līgatnes novads

  Vidējā

  15.

  16.08

  Siguldas kauss 2. diena

  Siguldas takas

  Gančauskas,
  Līgatnes novads

  Garā

  16.

  05.09

  Latvijas čempionāts

  O!Latvija, OK Kāpa

  Garezeri,
  Carnikavas novads

  Vidējā

  17.

  13.09

  Latvijas čempionāts

  O!Latvija, LOF

  Sukturi-Stūrīši, Talsu novads

  Maratons

  18.

  19.09

  Cēsu rudens

  OK Meridiāns

  Driškina ezers

  Garā

  19.

  03.10

  Siguldas rudens

  A2

  Vikmestes grava, Sigulda

  Vidējā (kopstarts)

  20.

  11.10

  Mežmalu kauss

  OK Mežmalas

  Teirumnieku purvs, Lubānas novads

  Saīsināta garā

  * Latvijas Kausa vērtējumā ir šādas grupas: M14L, M16L, M21L, M35L, M40L, M45L, M50L, W14L, W16L, W21L, W35L, W40L, W45L, W50L, pārējās pēc Latvijas Kausa nolikuma.

 5. Dalībnieki un starta grupas:

  1. Latvijas Kausa vērtējumā tiek vērtēti dalībnieku individuālie rezultāti atsevišķi vīriešiem un sievietēm šādās vecuma grupās: 12, 14, 16, 18, 20, 21E (elites grupas), 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.
  2. Sacensību rīkotāji nodrošina sacensībās atklātās (OPEN) grupas, kurās iespējams startēt, piesakoties sacensību dienā uz vietas. Vismaz vienai atklātās grupas distancei jābūt tehniski vienkāršai – paredzētai orientēšanās iesācējiem. Ieteicams veidot īpašu orientēšanās krosa distanci, kurā orientēšanās notiek tikai pa līnijveida orientieriem. Atklāto grupu rezultāti netiek vērtēti Latvijas Kausa kopvērtējumā. Sacensību rīkotāji atklāto grupu uzvarētājus apbalvo pēc saviem ieskatiem.

 6. Vērtēšana:

  1. Latvijas Kausa vērtējumu aprēķina visiem LOF Orientieristu Datu Bāzē (ODB) reģistrētajiem sportistiem sākot no reģistrācijas brīža. Pieteikšanās Latvijas Kausa sacensībām un ODB beidzas līdz ar pieteikumu pieņemšanas termiņa izbeigšanos uz attiecīgajām sacensībām.
  2. Latvijas Kausa kopvērtējumu aprēķina, summējot koeficientus, kurus iegūst pēc formulas:
   Dalībnieka koeficients = (grupas uzvarētāja laiks)/(dalībnieka laiks)×100
  3. Latvijas čempionātiem vidējā, garajā un maratona distancē pielieto formulu:
   Dalībnieka koeficients = (grupas uzvarētāja laiks)/(dalībnieka laiks)×110
  4. Par grupas uzvarētāja laiku tiek uzskatīts labākais no to sportistu rezultātiem, kuri ir reģistrējušies ODB. Punktus noapaļo līdz 2 zīmēm aiz komata.
  5. Lai noteiktu kopvērtējumu elites grupām (21E), summē dalībnieka 8 labākos koeficientus, pārējām grupām – 10 labākos koeficientus. Vienādas punktu summas gadījumā ņem vērā nākamo labāko koeficientu.
  6. Lai ieņemtu vietu kopvērtējumā dalībniekam jāpiedalās vismaz 3 posmos.
  7. Dalībnieks gada laikā drīkst startēt dažādās vecuma grupās, ja vien sacensību noteikumi viņam atļauj startēt šajās grupās. Šajā gadījumā kopvērtējums dalībniekam tiek aprēķināts katrā grupā atsevišķi.

 7. Apbalvošana:

  1. Latvijas Kausa uzvarētāju apbalvošana notiek sezonas noslēgumā.
  2. Grupās 12–18, 21E tiek apbalvoti pirmo sešu vietu ieguvēji.
  3. Pārējās grupās tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.
  4. 21E grupās 1. vieta izcīna 600 €, 2. vieta – 400 €, 3. vieta – 200 €, 4. vieta – 150 €, 5. vieta – 100 €, 6. vieta – 50 €.

 8. Īpaši noteikumi rīkotājiem:

  1. Latvijas Kausa sacensībām jānotiek saskaņā ar orientēšanās sacensību noteikumiem (atbilstoši LČ/LOF sacensību prasībām).
  2. Ar mērķi uzlabot sacensību kvalitāti Latvijas Kausa sacensību uzraudzību veic rīkotāju uzaicināts LOF inspektors (LOF inspektoru saraksts).
  3. Katrs Latvijas Kausa rīkotājklubs nodrošina inspektoru citu Latvijas Kausa sacensību inspicēšanai.
  4. Lai nodrošinātu operatīvu un objektīvu sūdzību izskatīšanu, katrs Latvijas Kausa rīkotājklubs deleģē vismaz vienu pārstāvi LOF sacensību žūrijas locekļu sarakstā.
  5. Latvijas Kausa sacensību nolikumā kā rīkotājs jānorāda arī Latvijas Orientēšanās federācija (LOF)
  6. Informācija par Latvijas Kausa sacensībām jāpublicē LOF mājaslapā – vismaz šādā apjomā: saite (links) uz sacensību mājaslapu (ja tāda ir), saite uz pieteikšanos, saite uz rezultātiem un citu būtisku informāciju.
  7. Sacensību dienā līdz plkst. 24:00:
   1. Sacensību rezultāti kopvērtējuma aprēķināšanai jāielādē lof.lv serverī http://lof.lv (saite tiks precizēta).
   2. Mediju informācijas anketa nosūtāma LOF mediju komisijai uz e‑pastu: info@lof.lv.
  8. LOF Tehniskā komisija ir tiesīga lemt par sacensību rezultātu ieskaitīšanu/ neieskaitīšanu Latvijas kausa vērtējumā (kopumā, atsevišķām grupām vai atsevišķiem dalībniekiem), ja sacensību rīkošanā ir konstatēti pārkāpumi, kas būtiski ietekmējuši sacensību rezultātus, vai būtiskas atkāpes no LOF sacensību noteikumiem. LOF Tehniskās komisijas lēmumu var pārsūdzēt LOF valdei 10 dienu laikā pēc tā publicēšanas LOF mājas lapā.
  9. Latvijas Kausa sacensību rīkotājs slēdz līgumu ar LOF, kurā noteikti pušu pienākumi un atbildība.
  10. Latvijas Kausa sacensību rīkotājs sadarbībā ar LOF Preses dienestu iespēju robežās nodrošina 1 publikāciju vietējā presē pirms sacensībām un 1 publikāciju vietējā presē pēc sacensībām.

0,037189960479736