LK stafetē ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.aprīlis /
Daira, Dairis
IenāktIenāktIenākt

APSTIPRINĀTS
LOF valdes sēdē
2020.gada 15.janvārī

Latvijas Stafešu Kauss 2020

NOLIKUMS

 1. Latvijas Stafešu Kauss

  Orientēšanās sacensību sērija, kurā nosaka gada labākās LOF klubu komandas O‑skrējiena stafetes distancē katrā Latvijas Stafešu Kausa grupā.

 2. Mērķi
  1. Noteikt labāko LOF klubu stafešu komandu katrā vecuma grupā.
  2. Veicināt orientēšanās klubu kopību.
  3. Popularizēt stafešu sacensības orientēšanās sporta piekritēju vidū.
  4. Palielināt orientēšanās sporta publicitāti.
  5. Veicināt Latvijas orientēšanās sporta sacensību starptautisku atpazīstamību.
 3. Rīkotāji

  Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar orientēšanās klubiem.

 4. Laiks un vieta

  Nr.

  Datums

  Nosaukums

  Rīkotājs

  Vieta

  1.

  01.05

  Daugavas kauss

  OK Ogre

  Tome, Ķeguma novads

  2.

  17.05

  Ozona čempionāts

  OK Ozons

  “Zaļkalni”, Vangažu nov.

  3.

  06.09

  Latvijas čempionāts

  O!Latvija, OK Kāpa

  Garezeri,
  Carnikavas novads

  4.

  20.09

  Cēsu rudens stafetes

  OK Meridiāns

  Driškina ezers

 5. Dalībnieki un starta grupas
  1. Vecuma grupas atsevišķi sieviešu un vīriešu komandām: 12, 14, 16, 18, 21, 120, 145, 170, 195.
  2. Komandā 3 dalībnieki.
 6. Vērtēšana un apbalvošana
  1. Latvijas Stafešu Kausā tiek vērtētas tikai klubu – LOF biedru komandas.
  2. Latvijas Stafešu Kausa kopvērtējumu aprēķina, summējot kluba komandas 3 labākos koeficientus, kurus nosaka pēc formulas:

   Komandas koeficients = (uzvarētājkomandas laiks)/(komandas laiks)×100

   Par uzvarētājkomandas laiku tiek uzskatīts labākais no klubu – LOF biedru komandu rezultātiem. Punktus noapaļo līdz 2 zīmēm aiz komata.

  3. Lai iegūtu vietu Latvijas Stafešu Kausa kopvērtējumā ir jāpiedalās vismaz 2 posmos.
  4. Katrās sacensībās kluba labākās komandas koeficients Latvijas Stafešu kausa kopvērtējumā tiek pieskaitīts kluba pirmajai komandai, kluba otrās labākās komandas koeficients – kluba otrajai komandai utt.
  5. Latvijas Stafešu kausa apbalvošana notiek sezonas noslēgumā.
  6. Katrā grupā tiek apbalvotas trīs labākās komandas.
 7. Īpaši noteikumi rīkotājiem:
  1. Latvijas Stafešu Kausa sacensībām jānotiek saskaņā ar orientēšanās sacensību noteikumiem (atbilstoši LČ/LOF sacensību prasībām).
  2. Ar mērķi uzlabot sacensību kvalitāti Latvijas Stafešu Kausa sacensību uzraudzību veic rīkotāju uzaicināts LOF inspektors (LOF inspektoru saraksts).
  3. Latvijas Stafešu Kausa sacensību nolikumā kā rīkotājs jānorāda arī Latvijas Orientēšanās federācija (LOF)
  4. Informācija par Latvijas Stafešu Kausa sacensībām jāpublicē LOF mājaslapā – vismaz šādā apjomā: saite (links) uz sacensību mājaslapu (ja tāda ir), saite uz pieteikšanos, saite uz rezultātiem un citu būtisku informāciju.
  5. Sacensību dienā līdz plkst. 24:00:
   1. Sacensību rezultāti kopvērtējuma aprēķināšanai jāielādē lof.lv serverī http://lof.lv (saite tiks precizēta).
   2. Mediju informācijas anketa nosūtāma LOF mediju komisijai uz e‑pastu: info@lof.lv.
  6. LOF Tehniskā komisija ir tiesīga lemt par sacensību rezultātu ieskaitīšanu/ neieskaitīšanu Latvijas Stafešu kausa vērtējumā (kopumā, atsevišķām grupām vai atsevišķām komandām), ja sacensību rīkošanā ir konstatēti pārkāpumi, kas būtiski ietekmējuši sacensību rezultātus, vai būtiskas atkāpes no LOF sacensību noteikumiem. LOF Tehniskās komisijas lēmumu var pārsūdzēt LOF valdei 10 dienu laikā pēc tā publicēšanas LOF mājas lapā.
  7. Latvijas Stafešu Kausa sacensību rīkotājs slēdz līgumu ar LOF, kurā noteikti pušu pienākumi un atbildība.
  8. Latvijas Stafešu Kausa sacensību rīkotājs sadarbībā ar LOF Preses dienestu iespēju robežās nodrošina 1 publikāciju vietējā presē pirms sacensībām un 1 publikāciju vietējā presē pēc sacensībām.

 

0,036249160766602