LK stafetē ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

6.jūnijs /
Ingrīda, Ardis
IenāktIenāktIenākt

Apstiprināts LOF valdes sēdē 21.11.2017

Kopvērtējums

Latvijas Stafešu Kauss 2018

NOLIKUMS

Mērķi:

 • Noteikt labāko Latvijas klubu stafešu komandu katrā vecuma grupā
 • Veicināt orientēšanās klubu kopību
 • Popularizēt stafešu sacensības orientēšanās sporta piekritēju vidū
 • Palielināt orientēšanās sporta publicitāti
 • Veicināt Latvijas orientēšanās sporta sacensību starptautisku atpazīstamību

Rīkotāji:

 • Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar orientēšanās klubiem

Laiks un vieta:

Nr.

Datums

Nosaukums

Vieta

Rīkotājs

1.

01.05.2018

Daugavas kauss

Tome

OK Ogre

2.

13.05.2018

Ozona čempionāts

Sūnupe, Baldones un Vecumnieku novads

Ozons

3.

09.09.2018

Latvijas čempionāts stafetē

Sigulda

O!Latvija, Siguldas takas

4.

23.09.2018

Cēsu rudens stafetes

Muižnieki, Raiskuma pagasts

OK Meridiāns

Dalībnieki un starta grupas:

 • Vecuma grupas atsevišķi sievietēm un vīriešiem: 12, 14, 16, 18, 21, 120, 145, 170, 195.

Vērtēšana un apbalvošana:

 • Latvijas Stafešu Kausā tiek vērtētas tikai klubu – LOF biedru komandas.
 • Latvijas Stafešu Kausā kopvērtējumu aprēķina summējot 3 labākos koeficientus, kurus nosaka pēc formulas:
  (uzvarētājkomandas laiks)/(vērtējamās komandas laiks)*100.
  Par uzvarētājkomandas laiku tiek uzskatīts labākais no klubu – LOF biedru komandu rezultātiem. Punktus noapaļo līdz 2 zīmēm aiz komata.
 • Lai iegūtu vietu Latvijas Stafešu Kausa kopvērtējumā ir jāpiedalās vismaz  2 posmos.
 • Katrās sacensībās kluba labākās komandas koeficients Latvijas Stafešu kausa kopvērtējumā tiek pieskaitīts kluba pirmajai komandai, kluba otrās labākās komandas koeficients – kluba otrajai komandai utt.
 • Latvijas Stafešu kausa apbalvošana notiek sezonas noslēgumā
 • Katrā grupā tiek apbalvotas trīs labākās komandas

Īpaši noteikumi rīkotājiem:

 • Latvijas Kausa sacensībām jānotiek saskaņā ar orientēšanās sacensību noteikumiem. (atbilstoši LČ/LOF sacensību prasībām).
 • Ar mērķi uzlabot sacensību kvalitāti Latvijas Stafešu Kausa sacensību uzraudzību veic rīkotāju uzaicināts sacensību inspektors.
 • Atsevišķo posmu rīkotājiem sacensību nolikumā kā rīkotājs jānorāda arī Latvijas Orientēšanās federācija (LOF).
 • Sacensību rezultāti vai saite uz tiem publicējami LOF mājas lapā.
 • Sacensību dienā līdz plkst. 24:00:
  1. Sacensību rezultātu fails nosūtāms ODB administratoram kopvērtējuma aprēķināšanai uz e‑pastu: odb@lof.lv
  2. Mediju informācijas anketa nosūtāma LOF mediju komisijai uz e-pastu: info@lof.lv
 • LOF Tehniskā komisija ir tiesīga lemt par sacensību rezultātu ieskaitīšanu/neieskaitīšanu Latvijas Stafešu Kausa vērtējumā (kopumā, atsevišķām grupām vai atsevišķām komandām), ja sacensību rīkošanā ir konstatēti pārkāpumi, kas būtiski ietekmējuši sacensību rezultātus, vai būtiskas atkāpes no LOF sacensību noteikumiem.
 • Latvijas Stafešu Kausa sacensību rīkotājs slēdz līgumu ar LOF, kurā noteikti pušu pienākumi un atbildība.
 • Sacensību rīkotājs sadarbībā ar LOF Preses dienestu iespēju robežās nodrošina 1 publikāciju vietējā presē pirms sacensībām un 1 publikāciju vietējā presē pēc sacensībām. 

Informācija:

 • LOF mājas lapā

 

0,023996114730835