LK sprintā ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

17.novembris /
Uga, Hugo, Uģis
IenāktIenāktIenākt

Apstiprināts LOF valdes sēdē  21.11.2017

Kopvērtējums

Latvijas Sprinta Kauss 2018

NOLIKUMS

Mērķi:

 • Veicināt orientēšanās sporta attīstību organizējot sacensības pilsētās
 • Palielināt orientēšanās sporta publicitāti
 • Noskaidrot spēcīgākos sportistus sprinta distancē dažādās vecuma grupās
 • Veicināt Latvijas orientēšanās sporta sacensību starptautisku atpazīstamību

Rīkotāji:

 • Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar orientēšanās klubiem

Laiks un vieta:

Nr.

Datums

Nosaukums

Vieta

Rīkotājs

1.

02.04.2018

Lieldienu balva 2018

Rīga

OK Mona

2.

05.05.2018

Ziemeļu divdienu sprints

Ādaži

OK Kāpa

3.

02.06.2018

Latvijas čempionāts sprintā

Madona

O!Latvija, OK Arona

4.

04.08.2018

Latvijas O nedēļa

Rīga

O!Latvija

Dalībnieki un starta grupas:

 • S21E, V21E – spēcīgākie orientieristi
 • SV 12, 14, 16, 18, 21A, 35, 45, 55, 65, 75

Informācija par sacensībām:

 • Individuālās sacensības sprinta distancē
 • Uzvarētāju laiki visās distancēs 12-15 min

Vērtēšana un apbalvošana:

 • Latvijas Sprinta Kausa vērtējumu aprēķina visiem LOF Orientieristu Datu Bāzē (ODB) reģistrētajiem sportistiem sākot no reģistrācijas brīža.
 • Dalībnieks par Latvijas Sprinta Kausa sacensībās iegūto vietu saņem punktus (1.v. – 25 p., 2.v. – 22 p., 3.v. – 20 p., 4.v. – 18 p., 5.v. – 17 p., ..., 20.v. – 2 p., pārējie finišējušie dalībnieki saņem 1 punktu). Vietas iegūst tikai ODB reģistrētie sportisti.
 • Kopvērtējumā vērtē dalībnieka 3 labākos rezultātus. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu nosaka pēdējās kārtas rezultāts.
 • Lai ieņemtu vietu kopvērtējumā dalībniekam jāpiedalās vismaz 2 posmos.
 • Kopvērtējumā V21E un S21E grupu 1.- 3. vietu ieguvēji un vecuma grupu uzvarētāji tiek apbalvoti ar LOF balvām.

Īpaši noteikumi rīkotājiem:

 • Latvijas Sprinta Kausa sacensībām jānotiek saskaņā ar orientēšanās sacensību noteikumiem. (atbilstoši LČ/LOF sacensību prasībām).
 • Ar mērķi uzlabot sacensību kvalitāti Latvijas Sprinta Kausa sacensību uzraudzību veic rīkotāju uzaicināts sacensību inspektors.
 • Latvijas Sprinta Kausa sacensību nolikumā kā rīkotājs jānorāda arī Latvijas Orientēšanās federācija (LOF).
 • Sacensību rezultāti vai saite uz tiem publicējami LOF mājas lapā.
 • Sacensību dienā līdz plkst. 24:00:
  1. Sacensību rezultātu fails nosūtāms ODB administratoram kopvērtējuma aprēķināšanai uz e-pastu: odb@lof.lv
  2. Mediju informācijas anketa nosūtāma LOF mediju komisijai uz e-pastu: info@lof.lv
 • LOF Tehniskā komisija ir tiesīga lemt par sacensību rezultātu ieskaitīšanu/neieskaitīšanu Latvijas Sprinta Kausa vērtējumā (kopumā, atsevišķām grupām vai atsevišķiem dalībniekiem), ja sacensību rīkošanā ir konstatēti pārkāpumi, kas būtiski ietekmējuši sacensību rezultātus, vai būtiskas atkāpes no LOF sacensību noteikumiem. LOF Tehniskās komisijas lēmumu var pārsūdzēt LOF valdei 10 dienu laikā pēc tā publicēšanas LOF mājas lapā.
 • Sacensību rīkotājs interesentiem, kas nav sacensību dalībnieki, piedāvā apmeklēt apvidū izvietotos kontrolpunktus
 • Latvijas Sprinta Kausa sacensību rīkotājs slēdz līgumu ar LOF, kurā noteikti pušu pienākumi un atbildība.
 • Sacensību rīkotājs sadarbībā ar LOF Preses dienestu iespēju robežās nodrošina 1 publikāciju vietējā presē pirms sacensībām un 1 publikāciju vietējā presē pēc sacensībām.

Informācija:

 • LOF mājas lapā

 

0,022624969482422