LK sprintā ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

18.februāris /
Kintija, Kora
IenāktIenāktIenākt

APSTIPRINĀTS
LOF valdes sēdē
2020.gada 15.janvārī

Latvijas Sprinta Kauss 2020

NOLIKUMS

 1. Latvijas Sprinta Kauss

Orientēšanās sacensību sērija, kurā nosaka gada labākos sportistus O‑skrējiena sprinta distancē katrā Latvijas Sprinta Kausa grupā.

 1. Mērķi
  1. Veicināt orientēšanās sporta attīstību organizējot sacensības pilsētās.
  2. Palielināt orientēšanās sporta publicitāti.
  3. Noskaidrot spēcīgākos sportistus sprinta distancē dažādās vecuma grupās.
  4. Veicināt Latvijas orientēšanās sporta sacensību starptautisku atpazīstamību.
 2. Rīkotāji

Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar orientēšanās klubiem.

 1. Laiks un vieta

Nr.

Datums

Nosaukums

Rīkotājs

Vieta

 

04.04

Kurzemes pavasara sprints

OK Saldus

Auce

 

13.04

Lieldienu balva

Ozons, OK Mona

Rīga

 

06.06

Latvijas čempionāts sprintā

O!Latvija, ZVOC

Valmiera

 1. Dalībnieki un starta grupas
  1. S21E, V21E – elites grupas.
  2. SV 12, 14, 16, 18, 21A, 35, 45, 55, 65, 75 – vecuma grupas.
 2. Informācija par sacensībām
  1. Individuālās sacensības sprinta distancē.
  2. Uzvarētāju laiki visās distancēs 12–15 min.
 3. Vērtēšana un apbalvošana:
  1. Latvijas Sprinta Kausa vērtējumu aprēķina visiem LOF Orientieristu Datu Bāzē (ODB) reģistrētajiem sportistiem, sākot no reģistrācijas brīža.
  2. Dalībnieks par Latvijas Sprinta Kausa sacensībās iegūto vietu saņem punktus (1.v. – 25 p., 2.v. – 22 p., 3.v. – 20 p., 4.v. – 18 p., 5.v. – 17 p., ..., 20.v. – 2 p., pārējie finišējušie dalībnieki saņem 1 punktu). Vietas iegūst tikai ODB reģistrētie sportisti.
  3. Kopvērtējumā vērtē dalībnieka divus labākos rezultātus. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu nosaka pēdējās kārtas rezultāts.
  4. Lai ieņemtu vietu kopvērtējumā dalībniekam jāpiedalās vismaz 2 posmos.
  5. Kopvērtējumā elites grupu 1.–3. vietu ieguvēji un vecuma grupu uzvarētāji tiek apbalvoti ar LOF balvām.
 4. Īpaši noteikumi rīkotājiem:
  1. Latvijas Sprinta Kausa sacensībām jānotiek saskaņā ar orientēšanās sacensību noteikumiem (atbilstoši LČ/LOF sacensību prasībām).
  2. Ar mērķi uzlabot sacensību kvalitāti Latvijas Sprinta Kausa sacensību uzraudzību veic rīkotāju uzaicināts LOF inspektors (LOF inspektoru saraksts).
  3. Latvijas Sprinta Kausa sacensību nolikumā kā rīkotājs jānorāda arī Latvijas Orientēšanās federācija (LOF)
  4. Informācija par Latvijas Sprinta Kausa sacensībām jāpublicē LOF mājaslapā – vismaz šādā apjomā: saite (links) uz sacensību mājaslapu (ja tāda ir), saite uz pieteikšanos, saite uz rezultātiem un citu būtisku informāciju.
  5. Sacensību dienā līdz plkst. 24:00:
   1. Sacensību rezultāti kopvērtējuma aprēķināšanai jāielādē lof.lv serverī http://lof.lv (saite tiks precizēta).
   2. Mediju informācijas anketa nosūtāma LOF mediju komisijai uz e‑pastu: info@lof.lv.
  6. LOF Tehniskā komisija ir tiesīga lemt par sacensību rezultātu ieskaitīšanu/ neieskaitīšanu Latvijas sprinta kausa vērtējumā (kopumā, atsevišķām grupām vai atsevišķiem dalībniekiem), ja sacensību rīkošanā ir konstatēti pārkāpumi, kas būtiski ietekmējuši sacensību rezultātus, vai būtiskas atkāpes no LOF sacensību noteikumiem. LOF Tehniskās komisijas lēmumu var pārsūdzēt LOF valdei 10 dienu laikā pēc tā publicēšanas LOF mājas lapā.
  7. Sacensību rīkotājs nodrošina sacensībās atklātās (OPEN) grupas, kurās iespējams startēt, piesakoties sacensību dienā uz vietas. Atklāto grupu rezultāti netiek vērtēti Latvijas Sprinta Kausa kopvērtējumā. Sacensību rīkotāji atklāto grupu uzvarētājus apbalvo pēc saviem ieskatiem.
  8. Latvijas Sprinta Kausa sacensību rīkotājs slēdz līgumu ar LOF, kurā noteikti pušu pienākumi un atbildība.
  9. Latvijas Sprinta Kausa sacensību rīkotājs sadarbībā ar LOF Preses dienestu iespēju robežās nodrošina 1 publikāciju vietējā presē pirms sacensībām un 1 publikāciju vietējā presē pēc sacensībām.

 

0,02201509475708