LK ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

6.jūnijs /
Ingrīda, Ardis
IenāktIenāktIenākt

Kopvērtējums

Apstiprināts LOF valdes sēdē 21.11.2017

Latvijas Kauss 2018

NOLIKUMS

Latvijas Kauss:

 • Orientēšanās sacensību sērija, kurā nosaka gada labākos sportistus o‑skrējiena vidējās, garajās un maratona distancēs katrā Latvijas Kausa grupā

Mērķi:

 • Noteikt labākos Latvijas orientieristus Latvijas Kausa vērtējumā katrā vecuma grupā, kā arī elites grupās (atbilstoši LOF o-skrējiena sacensību noteikumu 1. pielikumam)
 • Paaugstināt Latvijā rīkoto sacensību kvalitāti
 • Palielināt aktīvo orientieristu skaitu un stimulēt Latvijas orientieristu meistarības izaugsmi.
 • Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
 • Dot iespēju Latvijas izlases dalībniekiem startēt augstvērtīgās sacensībās
 • Palielināt orientēšanās sporta publicitāti
 • Veicināt Latvijas orientēšanās sporta sacensību starptautisku atpazīstamību

Rīkotāji:

 • Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar orientēšanās klubiem

Laiks un vieta:

N.

Datums

Nosaukums

Rīkotājs

Vieta

Distance

1

07-08.04.2018

Kurzemes pavasaris**

OK Saldus

Vipēža ezers

Vidējā, garā

2

14-15.04.2018

Rīgas kausi**

IK Auseklis

Rīga, Jaunciems

Vidējā, vidējā

3

22.04.2018

Latvijas čempionāts

O!Latvija, OK Saldus

Kamparkalns, Talsi

Garā

4

28-29.04.2018

OK Arona kauss**

OK Arona

Čukāni, Madonas novads

Vidējā, garā

5

05-06.05.2018

Ziemeļu divdienas**

OK Kāpa

Mežgarciems, Laveru ez.

Vidējā, garā

6

12.05.2018

Ozona čempionāts

Ozons

Skaistkalne

Garā

7

19-20.05.2018

Mazā Balva**

OK Azimuts

Smiltiņsils, Grundzāles pagasts

Vidējā, Garā

8

26-27.05.2018

Baltijas Veterānu čempionāts un Baltic open atklātās sacensības**

O!Latvija, OK Kāpa

Krāslava

Vidējā, Garā

9

29.06-01.07.2018

Kāpas 3-dienas*

OK Kāpa

Pāvilosta

Garā, vidējā, garā

10

18-19.08.2018

Siguldas kauss**

Siguldas takas

Inciems-Brasla

Vidējā, Garā

11

25-26.08.2018

Valmieras čempionāts**

ZVOC

Dauguļi, Kocēnu novads

Vidējā, garā

12

09.09.2018

Latvijas čempionāts

O!Latvija, Siguldas takas

Sigulda

Vidējā

13

22.09.2018

Cēsu rudens

OK Meridiāns

Muižnieki, Raiskuma pagasts

Garā

14

29.09.2018

Latvijas čempionāts

OK Saldus

Vipēža ezers

Maratons

15

07.10.2018

Siguldas rudens

A2

Sigulda

Vidējā (kopējais starts)

*Latvijas Kausa vērtējumā ir šādas grupas: M14L, M16L, M21L, M35L, M40L, W14L, W21L, W35L, W40L, M45L, M50L, W45L, W50L, pārējās pēc Latvijas Kausa nolikuma
** Sacensībām Latvijas Kausa vērtējums tiek aprēķināts no šo sacensību kopvērtējuma rezultātiem

Dalībnieki un starta grupas:

 • Latvijas Kausa vērtējumā tiek vērtēti dalībnieku individuālie rezultāti atsevišķi vīriešiem un sievietēm šādās vecuma grupās: 12, 14, 16, 18, 20, 21E (elites grupas), 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
 • Sacensību organizatori nodrošina sacensībās atklātās (OPEN) grupas, kurās iespējams startēt, piesakoties sacensību dienā uz vietas. Vismaz vienai atklātās grupas distancei jābūt tehniski vienkāršai – paredzētai orientēšanās iesācējiem. Atklāto grupu rezultāti netiek vērtēti Latvijas Kausa kopvērtējumā. Sacensību organizatori atklāto grupu uzvarētājus apbalvo pēc saviem ieskatiem.

Vērtēšana:

 • Latvijas Kausa vērtējumu aprēķina visiem LOF Orientieristu Datu Bāzē (ODB) reģistrētajiem sportistiem sākot no reģistrācijas brīža. Pieteikšanās Latvijas Kausa sacensībām un ODB beidzas līdz ar pieteikumu pieņemšanas termiņa izbeigšanos uz attiecīgajām sacensībām.
 • Latvijas Kausa kopvērtējumu aprēķina, summējot koeficientus, kurus iegūst pēc formulas:
       100 * grupas uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks.
  Latvijas čempionātiem vidējā, garajā un maratona distancē pielieto formulu:
       110 * grupas uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks.
  Par grupas uzvarētāja laiku tiek uzskatīts labākais no to sportistu rezultātiem, kuri ir reģistrējušies ODB. Punktus noapaļo līdz 2 zīmēm aiz komata.
 • Lai noteiktu kopvērtējumu elites grupām (SV21E), summē dalībnieka 6 labākos koeficientus, pārējām grupām – 8 labākos koeficientus. Vienādas punktu summas gadījumā ņem vērā nākamo labāko koeficientu.
 • Lai ieņemtu vietu kopvērtējumā dalībniekam jāpiedalās vismaz 3 posmos.
 • Dalībnieks gada laikā drīkst startēt dažādās vecuma grupās, ja vien sacensību noteikumi viņam atļauj startēt šajās grupās. Šajā gadījumā kopvērtējums dalībniekam tiek aprēķināts katrā grupā atsevišķi.

Apbalvošana:

 • Latvijas Kausa uzvarētāju apbalvošana notiek sezonas noslēgumā.
 • Grupās VS12-VS18 tiek apbalvoti pirmo sešu vietu ieguvēji.
 • Pārējās grupās tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.
 • S21E un V21E grupās 1. vieta izcīna 600 €, 2. vieta – 400 €, 3. vieta – 200 €, 4. vieta – 150 €, 5. vieta – 100 €, 6. vieta – 50 €.

Īpaši noteikumi rīkotājiem:

 • Latvijas Kausa sacensībām jānotiek saskaņā ar orientēšanās sacensību noteikumiem (atbilstoši LČ/LOF sacensību prasībām).
 • Ar mērķi uzlabot sacensību kvalitāti Latvijas Kausa sacensību uzraudzību veic rīkotāju uzaicināts sacensību inspektors. Katrs Latvijas Kausa rīkotājklubs no sava vidus nodrošina inspektoru citu Latvijas Kausa sacensību inspicēšanai. Par inspektoru apmācību ir atbildīga LOF Tehniskā komisija.
 • Latvijas Kausa sacensību nolikumā kā rīkotājs jānorāda arī Latvijas Orientēšanās federācija (LOF)
 • Sacensību rezultāti vai saite uz tiem publicējami LOF mājas lapā
 • Sacensību dienā līdz plkst. 24:00:
  1. Sacensību rezultātu fails nosūtāms ODB administratoram kopvērtējuma aprēķināšanai uz e-pastu: odb@lof.lv
  2. Mediju informācijas anketa nosūtāma LOF mediju komisijai uz e‑pastu: info@lof.lv
 • LOF Tehniskā komisija ir tiesīga lemt par sacensību rezultātu ieskaitīšanu/neieskaitīšanu Latvijas kausa vērtējumā (kopumā, atsevišķām grupām vai atsevišķiem dalībniekiem), ja sacensību rīkošanā ir konstatēti pārkāpumi, kas būtiski ietekmējuši sacensību rezultātus, vai būtiskas atkāpes no LOF sacensību noteikumiem. LOF Tehniskās komisijas lēmumu var pārsūdzēt LOF valdei 10 dienu laikā pēc tā publicēšanas LOF mājas lapā.
 • Latvijas Kausa sacensību rīkotājs slēdz līgumu ar LOF, kurā noteikti pušu pienākumi un atbildība.
 • Latvijas Kausa sacensību rīkotājs sadarbībā ar LOF Preses dienestu iespēju robežās nodrošina 1 publikāciju vietējā presē pirms sacensībām un 1 publikāciju vietējā presē pēc sacensībām. 

Informācija:

 • LOF mājas lapā

 

0,1896960735321