Jaunieši ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

7.marts /
Ella, Elmīra
IenāktIenāktIenākt
 • 2011

  01.01.2011

   

   

  Latvijas Jaunatnes izlases darba plāns un izlases veidošanas nosacījumi 2011. Gadā.

  2011. gadā izlasei paredzēti starti sekojošās sacensībās:

  1.

  Baltijas čempionāts

  21.-22. Maijs, Lietuva

  SV14 – 4+4

  SV16 - 5+5

  SV18 – 5+5

  2.

  Eiropas Jauniešu čempionāts

  23.-26. Jūnijs, Čehija

  SV16 – 4+4

  SV18 – 4+4

  3.

  Baltijas Jūras valstu Jauniešu spēles

  1.-3. Jūlijs, Zviedrija

  SV16 – 4+4

  4.

  Eiropas Junioru kauss

  15.-18. Septembris, Austrija

  SV18 – 3+3

  5.

  Baltijas Junioru kauss

  23.-26.septembris,Zviedrija

  SV16 – 5+5

  SV18 – 5+5

   

  Sagatavošanās posmā izlases kandidātiem paredzēts:

  1. Treniņnometne Čehijā 20.-22. jūnijā – Latvijas Jaunatnes izlase
  2. Sezonas noslēgums-treniņnometne novembrī (datums tiks precizēts).

   

  Atlases kritēriji.

  Eiropas  jauniešu čempionāts

   1) Startam Latvijas izlasē  Eiropas jauniešu čempionātā un Baltijas čempionātā iekļauti,  H18 Rūdolfs Zērnis, D18 Beāta  Zaļaiskalna – pamatojoties uz 2010. gada rezultātiem Eiropas Jauniešu čempionātā. Šiem sportistiem jāpiedalās vismaz 2 no 4 atlases sacensībām, kurās jāapliecina sava sportiskā forma šajā sezonā –koeficientu summa 2 startos nedrīkst būt mazāka par 180p. Pretējā gadījumā šie sportisti izlasē var iekļūt pēc kopējās atlases sistēmas.

  2) Pārējiem izlases kandidātiem

   

  Atlases sacensības:  

  -             Kurzemes pavasaris  - garā dist. 10.04.

  -             Aronas kauss – vidējā dist. 7.05.

  -             Aronas kauss  -garā dist. 8.05

  -             Rīgas čempionāts – garā dist. 14.05.

  Ieskaitē tiek vērtēti 3 labākie koeficienti no 4 sacensībām, kurus iegūst pēc formulas: 100*uzvarētāja laiks/dalībnieka laiks.

  Izlasē iekļūst HD16 grupās – 3 dalībnieki pēc atlases rezultātiem, 1 pēc izlases trenera lēmuma.

  HD18 grupās – ja  Zērnis un Zaļaiskalna izpilda prasības iekļūšanai izlasē, tad 2 dalībnieki pēc atlases rezultātiem, 1  pēc izlases trenera lēmuma.

   

  Baltijas čempionāts  

  Atlases sacensības                          

         - Kurzemes pavasaris  - garā dist. 10.04.

         - Aronas kauss – vidējā dist. 7.05. 

         -Aronas kauss- garā dist. 8.05.

        -  Rīgas čempionāts – garā dist. 14.05

  Ieskaitē tiek vērtēti 3 labākie koeficienti no 4 sacensībām.

  Izlasē iekļūst tikai pēc atlases rezultātiem(izņemot Zērnis un Zaļaiskalna). Šajās sacensībās nepiedalās tie 14, 16 un 18 grupu sportisti, kuri dodas uz Pasaules skolēnu čempionātu Itālijā.

  Baltijas Jūras valstu Jauniešu spēles  -izlasē iekļūst 3 labākie pēc atlašu rezultātiem un 1 pēc izlases trenera lēmuma.  Izlasē bez atlasēm iekļaujami  sportisti, kuri 2011. gada Eiropas jauniešu čempionātā ir iekļuvuši labāko 10 niekā, kādā no individuālajām distancēm.

  Eiropas Junioru kauss izlasē iekļūst 3 pēc atlašu rezultātiem un 1 pēc izlases trenera lēmuma. Izlasē bez atlasēm iekļaujami  sportisti, kuri 2011. gada Eiropas jauniešu čempionātā ir iekļuvuši labāko 10 niekā, kādā no individuālajām distancēm.

  Atlases sacensības                          

         - Kurzemes pavasaris  - garā dist. 10.04.

         - Aronas kauss – vidējā dist. 7.05. 

         -Aronas kauss-garā dist.8.05.

        - Rīgas čempionāts – garā dist. 14.05.

  Ieskaitē tiek vērtēti 3 labākie koeficienti no 4 sacensībām.

  Baltijas Junioru kauss –izlasē var iekļūt 4 labākie pēc atlašu rezultātiem un 1 pēc izlases trenera lēmuma. Izlasē bez atlasēm iekļaujami  sportisti, kas 2011. gada Eiropas jauniešu čempionātā ir iekļuvuši labāko 10niekā, kādā no individuālajām distancēm.

  Atlases sacensības

                                                  - Malienas kauss vidējā dist. 6.08.

                                                  -Latvijas čempionāts vidējā dist 3.09.

                                                  - Valmieras čempionāts vidējā dist. 10.09.

  Ieskaita 2 labākos koeficientus no 3 startiem.

   

  2012. gada jaunatnes izlasē iekļūst sportisti, kuri 2011. gada Eiropas Jaunatnes čempionātā izcīna 1.-10. vietu kādā no individuālajām distancēm.

  Noteikumi, kas jāievēro Latvijas jaunatnes izlases kandidātam:

  1. Sportistam ir jāpiedalās atlases sacensībās un  izlases kandidātu koptreniņos.
  2. Atrodoties sacensībās Latvijas izlases sastāvā sportistam ar savu uzvedību vai rīcību jāievēro augsti ētikas un morāles principi, kā arī jāievēro izlases treneru norādījumi.

0,034454822540283