Federācija ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Madis, Alberts
18.jūnijs /
IenāktIenāktIenākt

Latvijas Orientēšanās federācija

LOF valde.

LOF komisijas.

LOF stratēģija.

Rekvizīti.

 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, Latvia
Tālrunis: +371-26470447
E-pasts: lof@lof.lv

 

 

1.

federācijas statūti

http://lof.lv/lejupielade/LOF_statuti_13apr2010.pdf

2.

kārtība (un iesniedzamie dokumenti), kādā federācijā var tikt uzņemti jauni biedri

http://lof.lv/?p=lof_dok&fid=168

3.

federācijas izpildinstitūcijas sastāvs, ievēlēšanas datums un pilnvaru termiņš

http://lof.lv/Prezidents-un-valde

4.

oficiāli reģistrēto federācijas biedru saraksts

http://lof.lv/LOF-biedri-un-klubi

5.

informācija par federācijas izpildinstitūcijas sēdēm un biedru sapulcēm, kā arī to protokoli

http://lof.lv/Dokumenti-un-protokoli

6.

federācijas gada pārskats

http://lof.lv/uploads/Federacija/2015/LOF_gada_pa-rskats_2015.pdf

7.

federācijas 2016.gada budžets

http://lof.lv/uploads/Federacija/2016/lof_2016._gada_bud_zets.xls

8.

sporta sacensību pamatnoteikumi latviešu valodā

O-skrējiena noteikumi -
http://lof.lv/uploads/Federacija/2014/2014_LOF_Oskrejiena_noteikumi.pdf

O-ar slēpēm noteikumi
http://lof.lv/lejupielade/O_ar_slepem_noteikumi_8dec2002.pdf

Velo-O noteikumi
http://lof.lv/uploads/Federacija/2014/2014_velo_noteikumi.pdf

Rogaininga noteikumi
http://lof.lv/uploads/Federacija/2015/LV_Rogaininga_noteikumi_2015_final.pdf

Taku-O noteikumi
http://lof.lv/uploads/Federacija/2016/taku_o_noteikumi_2016.pdf

9.

starptautisko sporta sacensību noteikumi

http://lof.lv/uploads/Federacija/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-valid-from-1-Jan-2017.pdf

http://lof.lv/uploads/Federacija/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-valid-from-1-Jan-2017.pdf

http://lof.lv/uploads/Federacija/IOF-MTB-Orienteering-Rules-2017%5B1%5D.pdf

http://lof.lv/uploads/Federacija/IOF-Trail-O-Rules-2017%5B1%5D.pdf

http://lof.lv/uploads/Federacija/IRF20Rules20of20Rogaining202015%5B1%5D.pdf

10.

sporta sacensību kalendārs

http://lof.lv/os-kalendars

11.

Latvijas čempionātu sacensību rezultāti

http://lof.lv/latvijas-cempionatu-rezultati

12.

federācijas apstiprinātās prasības, lai persona varētu saņemt federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām

http://lof.lv/uploads/Federacija/Prasibas_A_kat_treneru_sertifikatu_iegusanai.pdf

http://lof.lv/uploads/Federacija/B_kategorijas_sertifika-tu_piekir_personai.pdf

 

 

 

0.042119026184082