EST LAT 2012 ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

30.oktobris /
Ulla, Nadīna
IenāktIenāktIenākt
PROJEKTA EU 34861 "Est-O-Lat league" KARTES

Sprinta kartes:

 • Alojas Ausekļa vidusskola
 • Ape
 • Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola
 • Grundzāle
 • Kalsnava
 • Limbažu 1.vidusskola
 • Rūjienas vidusskola
 • Salacgrīvas vidusskola
 • Smiltenes Centra vidusskola
 • Staiceles vidusskola
 • Straupes pamatskola
 • Strenču vidusskola
 • Turaidas pamatskola
 • Valkas pamatskola
 • Vecpiebalga
 

SkiO kartes:

 • Kusa No.663
 • Alūksne, Mežinieki
 • Alūksne, Pilssala
 

FootO kartes:

 • Grīviņi-D Nr.574-D
 • Jaunā muiža - Mailes Nr. 1028 un Mailes Nr. 1029 (viena jpg datne)
 • Kapusils No. 1007
 • Lielmežs Nr.1022_2012
 • Zaķīšu mežs Nr.1003
 • Zāgadi No.568
 

MTBO kartes:

 • Priekuļi velo sprints Nr. 1031_2012
 • Priekuļi velo vidējā Nr. 1032_2012
 • Smiltenes novads No.1005
 • Smiltenes novads No.1006
 

Projekta EU 34861 "Est-O-Lat league" ietvaros zīmētās kartes (turpmāk – projekta kartes) un to izmantošanas būtība:

 1. Tiesības FootO kartes izmantot sacensību rīkošanai ir vienīgi attiecīgajam orientēšanās klubam, kurš karti pasūtīja un projekta ietvaros izmantoja EST-LAT Orientēšanās līgas sacensību rīkošanai.
 2. Tiesības SkiO un MTBO projekta kartes izmantot sacensību rīkošanai ir arī citiem Latvijas Orientēšanās federācijas biedriem. Nepieciešamības gadījumā un savstarpēji vienojoties, orientēšanās klubs, kura rīcībā projekta karte/-es, bez maksas nodrošina kartes/-šu izejas datni/-es .ocd formātā Latvijas Orientēšanās federācijas biedriem.
 3. Tiesības projekta kartes izmantot nekomerciāliem nolūkiem treniņu, nometņu un tamlīdzīgu pasākumu rīkošanai ir arī citiem Latvijas Orientēšanās federācijas biedriem.
 4. Nepieciešamības gadījumā un savstarpēji vienojoties, orientēšanās klubs, kura rīcībā projekta karte/-es, bez maksas nodrošina kartes/-šu izejas datni/-es .ocd formātā Latvijas Orientēšanās federācijas biedriem nekomerciālu pasākumu, t.sk., treniņu, nometņu un tamlīdzīgu pasākumu rīkošanai.
 5. Saskaņā ar projekta EU 34861 "Est-O-Lat league" pieteikumu projekta kartes tiek publicētas .jpg formātā Latvijas Orientēšanās federācijas mājas lapā www.lof.lv, un ir publiski pieejamas.

0,024023056030273