Erasmus projekts "ORIENT" ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

7.marts /
Ella, Elmīra
IenāktIenāktIenākt

 

ORIENT projekts

 

ORIENT ir Erasmus+ finansēts projekts, kura mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sportā.

Tas ir projekts, ko izveidojušas septiņas organizācijas no piecām dažādām valstīm (Itālija, Čehijas Republika, Latvija, Slovēnija un Spānija), kuras dažādos līmeņos aktīvi darbojas sporta un sociālo pakalpojumu jomā.

Kāpēc TrailO?

Lai sasniegtu ORIENT nosprausto mērķi – nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, partneri organizē TrailO aktivitātes kā iekļaujoši izglītojošus pasākumus, kas spēj iesaistīt  kopējā darbībā gan personas ar invaliditāti, gan tās, kam tādas nav, nodrošinot vienādas iespējas uzvarēt.

TrailO vai taku orientēšanās ir viens no četru disciplīnu veidiem, kas saistīts ar orientēšanās sportu (skriešana, kalnu velobrauciens, slēpošana). Tā ir disciplīna, kurai nav nepieciešami jābūt saistītai ar sacensību teritorijā izvietoto kontrolpunktu sasniegšanu, bet tās mērķis ir, lietojot karti un kompasu, šos punktus identificēt norādītajos novērošanas punktos gar ērti pieejamām takām. No katra novērošanas punkta ir redzamas viena vai vairākas lukturīšu gaismiņas, un sacensību dalībniekiem jānosaka, kura no tām atbilst kontrolpunktam, kas norādīts viņu kartē.

Organizējot šādas aktivitātes un sacensības, TrailO ir īpašs potenciāls un neskaitāmas priekšrocības. Tās uzlabo cilvēku sociālās mijiedarbības spējas, un tādējādi veicina dalībnieku labklājību, stiprina viņu pārliecību un uzlabo sociālo dzīvi.

Tā kā sacensības notiek brīvā dabā, TrailO ne tikai uzlabo veselību, bet arī ļauj izpausties sportistu, gan profesionāļu, gan amatieru, fiziskajām, psihiskajām, sociālajām un kognitīvajām īpašībām, kas savukārt nostiprina mentālo veselību.

Brīvā dabā gan darba spējīgie cilvēki, gan personas ar invaliditāti, kas nodarbojas ar taku orientēšanās sportu, gūst jaunus piedzīvojumus, rosina savu iztēli, iesaistās radošās aktivitātēs un sociālajā dzīvē. TrailO aktivitātes nemudina uz pārmērīgu tiekšanos pēc individuāliem sniegumiem, bet veicina sadarbību.

TrailO ir arī veidojošs pasākums: tas attīsta gan telpas uztveres, gan novērošanas, koordinācijas un koncentrēšanās spējas, kā arī spēju izdarīt izvēli, izprast ierobežojumus, autonomiju un veido neatkarīgu viedokli.

Konsorcijs

Partnerības struktūras stratēģija ir sasniegt daudzus mērķus un izplatīt informāciju par TrailO priekšrocībām visā Eiropā. Līdzās vadošajam partnerim (Fiso, Itālija) pastāv vēl divas nacionālās orientēšanās federācijas (ČSOS Čehijā un LOF Latvijā), divas Trešā līmeņa asociācijas (Trinijove Fonds Spānijā un Progetti Sociali Itālijā), sporta klubs (Trzin Orienteering Club Slovēnijā) un vietējās varas institūcija (Vasto municipality Itālijā).

Aktivitātes

Triju gadu laikā (2020. – 2022.) ORIENT partneri izstrādās rīkus TrailO masu pasākumu organizēšanas veicināšanai, iesaistot tajos sportistus gan ar, gan bez īpašām vajadzībām. Viņi piedalīsies taku orientēšanās pasākumos un semināros, kas notiks visā Eiropā, līdzdarbojoties īslaicīgiem partneriem, kuri dalīsies savā organizatoriskajā un operatīvajā pieredzē un zināšanās.

Projekta aktivitātes ietver:

  1. Labākās prakses apkopošanu vietējā līmenī partnervalstīs, lai organizētu TrailO sacensības, kas būtu atvērtas sportistiem gan ar, gan bez īpašām vajadzībām. Šīs analīzes rezultātā tiks identificētas minēto pieeju raksturīgās īpašības, kā arī tās specifiskās prasmes, kas nepieciešamas tiesnešiem un operatoriem, kuri strādā ar taku orientēšanās sportistiem, lai trenētu sportistus un organizētu sacensības.
  2. Operatīvā modeļa izstrādi TrailO intervences īstenošanai, sākot no testiem, ko veic partneru teritorijās. Šis modelis balstīsies uz identificēto labāko prakšu īpašībām, un tiks izmantots, lai pārbaudītu operatīvi atvērtas orientēšanās sacensības partneru teritorijās. Šīs analīzes beigās tiks novadītas nelielas treniņnodarbības tiesnešiem, instruktoriem un tehniķiem.
  3. To organizāciju, kas saistītas ar orientēšanās sportu, un praktiķu, kas nāk no sporta sektora, skolām un pakalpojumu sniedzējiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tīklojuma izveidošanu. Šis tīklojums nodarbosies ar taku orientēšanās aktivitāšu organizēšanu partneru teritorijās arī tad, kad projekts beigsies. Beidzoties projekta aktivitātēm, pateicoties nacionālo federāciju iesaistei, partneri lūgs Starptautisko Orientēšanās Federāciju (IOF) apstiprināt visus projekta laikā izveidotos rīkus (piem., praktiskos, ICT, ceļvežus). Šādas atzīšanas iegūšana sekmēs TrailO pasākumu organizēšanu gan visās ES valstīs, gan ārpus tām.

 

Informācija

Lai iesaistītos aktivitātēs vai uzzinātu ko vairāk par projektu, jāsazinās ar projekta vadītājiem vai partneriem, kuri ir pieejami kā nacionālie informācijas izplatītāji savā valstī.

ORIENT Projekts

 

orient@fiso.it

www.orient.fiso.it

LEAD PARTNER:

Italian Federation of Sport Orienteering (FISO)
info@fiso.it

www.fiso.it

Czech Orienteering Federation

(ČSOS)

orient@trailo.cz

www.orientacnisporty.cz/en

Latvijas Orientēšanās federācija (LOF)

matiss.ratnieks@lof.lv

http://lof.lv

Associazione Progetti Sociali
info@progettisociali.it

www.progettisociali.it

Fundacio Privada Trinijove

ediaz@trinijove.org

www.trinijove.org

Orientacijski Klub Trzin

 

info@oktrzin-klub.si

http://www.oktrzin-klub.si/

Vasto Municipality

 

https://www.comune.vasto.ch.it/

0,053100824356079