Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

22.septembris /
Maigurs, Mārica, Māris
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2020

Elektroniski 2020. gada 27. jūnijā

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2020

Darba kārtība:

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
 4. Valdes atskaite par 2019. gadā paveikto. D. Dubrovskis
 5. LOF komisiju atskaites par 2019. gadā paveikto.
 6. Finansu atskaite par 2019. gadu. D. Dubrovskis, Ģ. Mamis. M. Ratnieks. I. Straume.
 7. Revīzijas komisijas ziņojums.
 8. 2020. gada budžeta projekts. D. Dubrovskis, Ģ. Mamis. M. Ratnieks. I. Straume.
 9. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.
 10. Citi.

Kongresa dokumenti.

 1. Mandātu komisijas ziņojums.

  Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 45 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 23 balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties.

 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

  LOF prezidents Dagnis Dubrovskis paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad par Kongresa vadītāju tiek nozīmēts Juris Cebulis.

  Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami.

  Cebulis aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīts Guntars Mankus. Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Ilze Lapiņa un Valdis Janovs.

  Kongress balso par izvirzītajām personām:

  Par 23

  Pret 0

  Atturas 0

  Lēmums: izvirzītie kandidāti balsu skaitīšanai un protokola pareizībai ir apstiprināti.

 3. Jaunu biedru uzņemšana.

  Ģ. Mamis informē, ka saņemts 1 iesniegumi uzņemšanai LOF.

  Saņemts iesniegums par Ikšķiles novada sporta skolas uzņemšanu LOF.

  Iesniegti:

  • Iesniegums
  • Biedru saraksts

  Balsojums par biedrības uzņemšanu LOF sastāvā:

  Par 23

  Pret 0

  Atturas 0

  Lēmums: Ikšķiles novada sporta skola tiek uzņemta LOF.

  Līdz ar to Kongresā ir 24 balsstiesīgi biedri.

 4. Valdes atskaite par 2019. gadā paveikto. D.Dubrovskis.

  Atskaiti sagatavojis LOF prezidents Dagnis Dubrovskis, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Dagnis Dubrovskis īsumā apraksta sagatavoto atskaiti.

  LOF ir jādomā par jaunas Stratēģijas sagatavošanu līdz nākamajam Kongresam.

  Kongresa delegāti uzdod jautājumus.

  Jānis Krūmiņš: Kādas bija budžeta pozīcijas un darbinieki, uz ko attiecās izmaiņas sakarā ar COVID?

  Dubrovskis: Eiropas Ziemas čempionāts nenotika, pavasara sezona nenotika, līdz ar to gada sākumā sagatavotais budžets nebija īstenojams, tika pārtrauktas darba attiecības ar darbiniekiem, darba attiecības bija tikai ar Ģirtu Mami, ar jūliju darbinieki tiek atjaunoti, jo ir iespēja lielu daļu no plānotā īstenot.

  Protams, ir problēmas ar izlašu plāniem, jo ir atcelti PK un PČ.

  Valdis Janovs uzdod jautājumu par dalībnieku skaita izmaiņām Latvijas sacensībās, jo pieaugums, pamatā, ir uz citu, ne LK un LČ sacensību rēķina.

  Dagnis Dubrovskis: Lielākās izmaiņas ir tautas sacensībām, jo LK un LČ dalībnieku skaits palielinās lēni.

  Viens no risinājumiem ir ieviest LK sacensībās grupas, kurās nav nepieciešama iepriekšēja orientēšanās pieredze – orientēšanās krosa distances.

 5. LOF komisiju atskaites par 2019. gadā paveikto.

  Izlašu komisija

  Atskaiti sagatavojis Ainārs Lupiķis, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Ainārs Lupiķis gribētu uzlabot Izlašu komisijas darbu, aicinot interesentus pieteikties darbam komisijā.

  Kongresa delegāti uzdod jautājumus.

  Guntars Mankus: Kā junioru, jauniešu treneri vērtē sasniegumus? Vai potenciāls ir lielāks?

  A.Lupiķis: Ar jauniešu izlasi pamatā viss kārtībā, varēja būt mazliet labāk puišiem.

  Junioriem potenciāls ir augstāks.

  Sandra Ozoliņa: Kā tiks atspoguļotas izlases LOF mājas lapā?

  A.Lupiķis: Pašlaik informācija ir ļoti paslēpta, izlašu sadaļa būs vieglāk pieejama, tur parādīsies sportistu saraksti, apraksti, informācija par treniņnometnēm, atlasēm, kā arī citas aktivitātes

  Atis Heinols: Kad tas tiks īstenots?

  A.Lupiķis: Šī gada laikā, jūlijā, augustā sāksim pie tā strādāt.

  Ziemas komisija

  Atskaiti sagatavojis Gunārs Ikaunieks, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  G.Ikaunieks: Ar ziemu šogad bija ļoti bēdīgi, neizdevās nekas no plānotā ziemas apstākļu dēļ.

  Rogaininga komisija

  Atskaiti sagatavojusi Ilze Lapiņa, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  TakuO komisija

  Atskaiti sagatavojusi Zita Rukšāne, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Delegāti uzdod jautājumus.

  Dagnis Dubrovskis: Vai ir plānots attīstīt e-takuO Latvijā?

  Z.Rukšāne: Ja ir kāds gatavs palīdzēt ar IT risinājumiem e-takuO platformas ieviešanai, tad tas būtu iespējams.

  Guntars Mankus: Arī IOF plāno attīstīt darbu šajā virzienā. Šāda platforma jau ir izstrādāta Čehijā un tika izmantota e-sacensībām Covid laikā.

  Velo-o komisija

  Atskaiti sagatavojis Raitis Muižnieks, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Tehniskā komisija

  Atskaiti sagatavojis Juris Cebulis, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Delegāti uzdod jautājumus.

  Inguna Kupča aicina motivēt sacensību novērtējuma anketu aizpildīšanu.

  J.Cebulis: Tuvākajā laikā būs šīs anketas, būs arī loterija.

  Elizabete Blūmentāle: Kartēm vajadzētu būt vieglāk pieejamām, lai tās varētu izmantot treniņiem. Šobrīd ir situācija, ka sacensību karti konkrētam reģionam priekš treniņiem nevar atrast, un ja atrod, tad sazinoties ar LOF karšu reģistrā minētajiem kontaktiem var pat nesagaidīt atbildi.

  Valdis Janovs: Ierosina par šo jautājumu turpināt diskusiju tehniskajā komisijā, lai kartes būtu sistematizētas un vieglāk pieejamas.

  Guntars Mankus: Būtu labi, ja klubi vairāk piedāvātu savas kartes treniņnometņu rīkošanai.

  J.Cebulis: Problēma varētu būt treniņu saskaņošana ar zemes īpašniekiem un DAP.

  Valdis Janovs par nākamā gada LK un LČ slēgto teritoriju karti: Ir labi, ka tā jau ir publicēta. (sk LOF valdes sēdes protokolu 2020#7https://lof.lv/?p=lof_dok&fid=221un konkrēti:https://lof.lv/map.php?act=map&mid=134&s=JS&m=11)

  Valdis Janovs: Ja modeli nemaina uz LOF nozīmētu inspektoru, tad jānostiprina inspektora atbildība un jāpārbauda inspektora zināšanas.

  J.Cebulis: Jā, tas ir vajadzīgs, bet arī tam ir vajadzīgs finansējums un jābūt kādam, kas ar to nodarbotos, tas prasa ievērojamu laika patēriņu.

  Atis Heinols: Bērnu distances neatbilst vadlīnijām.

  J.Cebulis: Ir bijis seminārs, kur tika šīs zināšanas iedotas, atliek sacensību rīkotājiem to ņemt vērā.

  Ilze Lapiņa: Vajadzētu LK un LČ embargo kartē arī šī gada (2020.gada) informāciju, ne tikai 2021. gada.

  Oskars Seilis: Vai vajadzētu slēgt LK sprintā rajonus?

  J.Cebulis: Šim LK sprinta sacensību embargo nevajadzētu būt striktam, tas nozīmētu tikai neļaut trenēties un testēt rajonu, kas ir norādīts esošajos sacensību noteikumos.

  Diskusijas rezultātā uzdotie jautājumi tiks izskatīti tālāk Tehniskajā komisijā un iespēju ietvaros veikti nepieciešamie precizējumi un papildinājumi.

  Skolu sporta komisija

  Atskaiti sagatavojis Aigars Vārna, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Prezentē Ildze Straume.

  Delegāti uzdod jautājumus.

  Guntars Mankus: Kā tiek gatavotas kartes, kas to finansē.

  I.Straume: Daudz karšu gatavo Aigars Vārna, reizēm tiek finansēts no LSFP

  Dagnis Dubrovskis: Sadarbībā ar LVM tapušās kartes ir domātas pieejamībai skolām, šogad 4 vietās, kur bijuši Mammadaba poligoni, tiks veikta karšu atjaunošana.

  Māris Zinbergs: Kāds plāns ar nākamā gada Skolu kausu?

  I.Straume: Cerams būs aprīlī.

  Mārketinga un sabiedrisko attiecību komisija

  Atskaiti sagatavojis Jānis Lazdāns, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Delegāti uzdod jautājumus:

  Valdis Janovs: Ierosinājums būt būtiski aktīvākiem 4 populārākajos sociālajos mēdijos-FB, Instagram, Twitter, TikTok, svarīgi ziņas publicēt bieži.

  J.Lazdāns: Šis ir lauks, kurā mums jāuzlabo darbība.

  Projektu un attīstības komisija

  Atskaiti sagatavojis Matīss Ratnieks, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  O! Latvija

  Matīss Ratnieks sagatavojis atskaiti, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Delegāti uzdod jautājumus.

  Valdis Janovs ierosina Telpu kausā iekļaut arī posmus tālāk no Rīgas.

  M.Ratnieks: Tas ļoti samazina dalībnieku skaitu, bet ideja ir apspriežama.

  Māris Zinbergs: Kad šogad notiks O nakts?

  M.Ratnieks: 25. septembrī.

  M.Ratnieks: Problēma ir dažādi interpretētā telpu o karšu zīmēšana. Būtu vēlams tehniskajai komisijai iesaistīties.

  Valdis Janovs piedāvā savu kandidatūru darba grupā par telpu o karšu apzīmējumu standartizāciju.

  Vides komisija

  Atskaiti sagatavojis Dagnis Dubrovskis, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Valdis Janovs izsaka pateicību Dagnim Dubrovskim par padarīto darbu. Aicina klubus pašus būt aktīvākiem jautājumos, kas saistās ar orientieristu interešu pārstāvību diskusijās ar dabas aizsardzības organizācijām, sabiedriskajās apspriešanās.

  Vēstures komisija

  Atskaite ir sagatavota, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  Dagnis Dubrovskis informē, ka ir plānota grāmata par orientēšanos Latvijā, kura, cerams, tiks izdota pēc diviem gadiem. Aicinājums atbalstīt grāmatas izdošanu ar mērķa ziedojumu šim projektam, par kuru informācija publicētahttps://lof.lv/ziedo.

  Zita Rukšāne informē par iespēju digitalizēt foto materiālus, kas pieejami foto filmiņu vai diapozitīvu veidā, jāsazinās ar Ati Rukšānu.

 6. Finansu atskaite par 2019. gadu. D.Dubrovskis, Ģ. Mamis. M. Ratnieks. I.Straume.

  Atskaite ir sagatavota, tā ir publicēta LOF mājas lapā.

  To prezentē Ildze Straume.

  Ģirts Mamis sniedz plašāku skaidrojumu par 2019.gada budžeta izpildi un rezultātiem.

  LOF budžets ir izpildīts atbilstoši plānotajam.

  WMOC finansu rezultāti ir labāki, nekā tika plānots, līdz ar to, ir izdevies segt gan iepriekšējo gadu zaudējumus, gan LOF budžeta deficītu. Izveidojies arī uzkrājums, kurš tiks izmantots, lai tuvākajos gados varētu saglabāt LOF budžetu esošajā apmērā.

  LOF biedri ir iesūtījuši vairākus jautājumus.

  Jautājumi no OSK Sēlijas mežs:

  1. Kāpēc vēl nav atskaite par 2019. gada budžeta izpildi pa pozīcijām (kā 2020. gada budžeta projektā)?

   Ģirts Mamis: Budžeta izpilde ir redzama Kongresa delegātiem.

  2. Lai labāk izprastu LOF gada pārskatu prasītos plašāks bilances posteņu atšifrējums:
   a) Kas ir LOF debitori, jo to parāds LOFam nesamazinās 77’566 EUR pret 77’288 EUR,
   b) Kas par posteni ir dzīvojamās mājas nākotnes remontam 118’774 EUR?
   c) Kas ir citi ieņēmumi 627’855 EUR?

   Uz šiem jautājumiem atbild Ģirts Mamis.

   LOF debitori ir O! Latvija, kuras parāds 2019. gadā samazinājies par 4000,-EUR, kā arī avansa norēķini par pasākumiem, kuri notika 2020. gada sākumā, bet avansi tika izmaksāti 2019. gada beigās.

   Postenis “dzīvojamās mājas nākotnes remontam” ir nākamo periodu ieņēmumi no 2018. gada, kas attiecās uz 2019. gada WMOC. Šāda kategorija šiem ieņēmumiem izvēlēta pēc konsultācijām ar VID. Gada pārskatā postenis “nākamo periodu ieņēmumi” nav, par šo situāciju ir informēts VID. Šogad LOF ir noticis VID audits un pārkāpumi nav konstatēti.

   Citi ieņēmumi sastāv no divām daļām: 1.daļa ir ieņēmumi no sacensību rīkošanas (pamatā WMOC). Otra daļa ir dažādi ieņēmumi (klubu vai privātpersonu atbalsts sportistiem dalībai sacensībās vai treniņos, dažādi projekti, kas nav saistīti ar pašvaldību vai valsts finansējumu-Tautas sporta asociācija, Bruņotie spēki, LVM utt.)

  3. Tā kā SIA O! Latvija ir 100% LOF dibināta lūdzam publicēt SIA O! Latvija gada pārskatu.
   Ģirts Mamis: SIA O! Latvija gada pārskats pēc tā oficiālas publicēšanas ir publiski pieejams Uzņēmumu reģistrā un sākot ar šo gadu bez maksas lejuplādējams.

  4. Vai var iepazīties ar revīzijas komisijas ziņojumu par 2019. gadu? Vai ir novērsti iepriekšējie priekšlikumi par grāmatvedības sakārtošanu, kas parādās valdes sēžu protokolu atreferējumos, bet nav saprotams, vai tas ir izpildīts?

   Ģirts Mamis: Revīzijas komisijas ziņojums ir publicēts, joprojām nav izstrādāta metodoloģiskā bāze saistību veidošanai starp LOF un O! Latvija, tas norādīts arī revīzijas komisijas ziņojumā.

  5. Vai ir sastādīts grafiks SIA O! Latvija parāda atmaksai LOF budžetā?

   Ģirts Mamis: 2019. gadā parāds tika samazināts par 4000,-EUR, iespēju robežās parāda atmaksa turpināsies arī šogad un nākamos gadus.

 7. Revīzijas komisijas ziņojums.

  Revīzijas komisijas ziņojums par 2019.gadu publicēts LOF mājas lapā.

  Kongress balso par valdes ziņojuma, finansu atskaites un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu

  Par 24

  Pret 0

  Atturas 0

  Lēmums: LOF kongress apstiprina revīzijas komisijas ziņojumu par 2019.gadu.

 8. 2020. gada budžeta projekts. D.Dubrovskis, Ģ. Mamis. M. Ratnieks. I.Straume.

  2020. gada budžeta projekts ir publicēts LOF mājas lapā.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z98pQ_gDzQQesMjim-ozcLu6_ZrftBE56e6blq8IVOM/edit?usp=sharing

  Informē Ildze Straume.

  Kongresa delegāti uzdod jautājumus.

  Ainārs Lupiķis informē, ka vasaras pieaugušo izlasei šogad vienīgās sacensības būs Eiromītings, tāpēc tik mazs finansējums.

  Valdis Janovs: Pārstāvot Siguldas Takas varam secināt, ka mūsu klubs nesaņem rēķinus par sacensību rīkošanas maksu. Vai LOF izstāda rēķinus par visu sacensību rīkošanu atbilstoši LOF noteikumiem (https://lof.lv/uploads/Federacija/2019/2020-Nolikums-sac_rik_maksa-gala.pdf)? Vai visi klubi maksā sacensību rīkošanas maksu?

  Ģirts Mamis: Aprēķinu par sacensību rīkošanas maksu veic paši klubi un tikai tad LOF sagatavo rēķinu par aprēķināto summu. LOF būtu arī ļoti problemātiski pareizi aprēķināt summas par tautas sacensību rīkošanu visiem klubiem, jo ir bezmaksas grupas, par kurām nav informācijas. Tāpat ir klubi, kuri atsakās maksāt par tautas sacensību rīkošanu. Par 2018. gadu sacensību rīkošanas maksu par tautas sacensībām samaksāja gandrīz visi klubi, bet par 2019. gadu gan ir sliktāka situācija, iespējams, tas saistīts ar klubu grūto finansu situāciju šogad.

  Ainārs Lupiķis: Nepiekrītu, ka LOF pati aprēķina rēķinu klubam, jo puse dalībnieku (bērni) startē bez maksas.

  Māris Zinbergs: Tehniski to var nodrošināt, ja ir vienošanās par grupām, kurām jāmaksā.

  Šīs maksas garantētu dalību LOF sastāvā un varētu pretendēt uz LK un LČ rīkošanu.

  Valdis Janovs: Arī mums (Siguldas Takas) bērni pārsvarā par dalību neko nemaksā.

  Juris Cebulis: Vajadzētu būt nolikumā rakstītam, kuras grupas nemaksā. Pretējā gadījumā nav iespējams pārliecināties par bezmaksas dalības esamību.

  Jānis Ozoliņš: Kādi ir argumenti nemaksāt?

  Juris Cebulis: Klubus, kuri nav LOF biedri, mums ir maz iespēju ietekmēt.

  Ilze Lapiņa: Par LK rogainingā visi maksā, tie, kas negrib maksāt, to rogaininga posmu neiekļauj LK.

  Juris Cebulis: Jautājums par Magnētu jau ir aktuāls daudz gadus, jo Magnēts atsakās maksāt sacensību dalības maksu LOFam.

  Valdis Janovs iesaka šo jautājumu nodot valdei izskatīšanai.

  Dagnis Dubrovskis: Šis jautājums jau ir iepriekš skatīts valdes sēdēs. Aicina tomēr seriālu organizatorus godprātīgi attiekties pret šo maksājumu.

  Tiek nolemts jautājumu nodod valdei izskatīšanai.

  Valdis Janovs: Ierosinājums LOF budžetā turpmāk atsevišķi izdalīt sacensību rīkošanas maksu LK un LČ, un tautas sacensībām.

  Jānis Krūmiņš: Varbūt O!Latvijai jāsāk veidot Rīgas apkārtnes kartes un veidot alternatīvu Magnētam?

  Juris Cebulis: Tas ir ļoti slikti orientēšanās sportam, ka ir divas karojošas nometnes. Labāk būtu atjaunot sakarus.

  Oskars Zērnis: LOF darbība ir vērsta uz Izlašu atbalstu, bet šogad vasaras izlasei ir ļoti mazs finansējums. Ierosina sacensību rīkošanas maksas pieaugumu novirzīt pieaugušo izlasei.

  Ildze Sraume: Sākumā vasaras izlasei tika paredzēta daudz lielāka summa.

  Ainars Lupiķis: Sākumā līdzekļi Eiromītingam netika paredzēti, bet, kad tika atcelti visi pasākumi, tad arī Eiromītingam tika paredzēts finansējums. Ainārs Lupiķis uzskata, ka ar šiem līdzekļiem ir pietiekami, lai piedalītos Eiromītingā, tas attiecas uz A izlasi.

  Dagnis Dubrovskis: Izlašu finansējums ir mūsu lielākais izaicinājums, jo visi projekti ir vērsti uz masveidību. Vienīgais risinājums būtu meklēt atbalstītājus izlasēm.

  Gatavojot nākamā budžeta plānu, varētu izvērtēt priekšlikumu par izlašu finansējumu no sacensību rīkošanas maksas pieauguma. Tas būs valdes atbildībā.

  Jautājums no OSK Sēlijas mežs:

  2020. gada LOF budžetā mēs redzam SIA O! Latvija ieņēmumus 123’578 EUR un izdevumus 123’164 EUR.
  Arī šiem skaitļiem nepieciešams plašāks atšifrējums, jo tie sastāda jau pusi no LOF ieņēmumiem un atdeve no saimnieciskās darbības ir 0,3%, kas nav pietiekami.

  Ildze Straume: O! Latvija realizē ļoti daudz projektus, kas ir bez peļņas, kā arī veic dažādus brīvprātīgos darbus, kam nav paredzēts finansējums, tāpēc uz šiem rādītājiem nevar attiecināt kapitāla atdeves prasības, kā tas pieņemts biznesa projektiem.

  Juris Cebulis piekrīt, ka nebūtu pareizi vērtēt O! Latvijas atdevi no saimnieciskās darbības šādā veidā.

  LOF Kongress balso par 2020. gada budžetu.

  Par 24

  Pret 0

  Atturas 0

  Lēmums: 2020.gada LOF budžets tiek pieņemts.

 9. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.

  Tehniskā komisija ir publicējusi LOF O- skrējiena sacensību noteikumu izmaiņas.

  Juris Cebulis komentē publicētās izmaiņas.

  Dagnis Dubrovskis: Noteikumos neparādās taku skrējēju grupas.

  Juris Cebulis: LK Nolikuma rekomendācijās parādās orientēšanās krosa distance.

  LOF Kongress balso par izmaiņām O-skrējiena noteikumos:

  Par 24

  Pret 0

  Atturas 0

  Lēmums: LOF kongress apstiprina atjaunotos Sacensību noteikumi LOF orientēšanās sporta O-skrējiena pasākumiem (2020. gada redakcija). Šie sacensību noteikumi ir spēkā no 2020. gada 1. jūlija.

 10. Citi.

  1. Saņemti biedrības “Siguldas Maratona Klubs & Siguldas Takas” ierosinājumi diskusijai:

   • 1.1ODB un klubu biedru saraksti.

    -ODB (orientieristu datu bāzehttp://odb.lv/lapa/21/Nolikums) ir lieliska datu bāze, ja vien informācija ODB ir aktuāla un pareiza

    -ODB informācija tiek izmantota:

    -pie reģistrēšanās uz LK un LČ sacensībām, klubi to izmanto savu sacensību organizēšanā (rezultātu sistēmu db);

    -lai noteiktu delegātu normas uz LOF kongresu;

    -lai veiktu statistikas uzskaiti un atskaites LV institūcijām par biedru skaitu un dalībniekiem sacensībās.

    u.c. funkcijas

    -Kā redzams, ODB ir nozīmīga informācijas kopa, kurā informācijai ir jābūt regulāri atjaunotai. Tomēr, veicot nelielu analīzi, ir skaidrs, ka ODB informācija ir novecojusi un nereti pilnīgi neaktuāla. Pamata iemesls ir tāds, ka klubi neseko līdzi informācijai ODB vai arī apzināti to neatjauno un nepapildina, netiek veiktas arī izmaiņas, ja kāds kluba biedrs no kluba ir izstājies (izņēmums ir tad, ja tas pāriet uz citu klubu), kā arī netiek atjaunota informācija par dalībnieka grupām un viņa personīgajiem SI un EMIT numuriem.

    -Klubi neievēro ODB nolikuma 4.punkta pirmo daļu: “4. Reģistrācija ODB veicama katru gadu. ….”

    -Šobrīd tipiskākās ODB datu problēmas ir:

    -ODB reģistrētais cilvēks var vairs nebūt aktīvs orientēšanās sacensību dalībnieks (piemēram, nav piedalījies nevienās Orientēšanās sacensībās jebkurā disciplīnā iepriekšējā gada laikā);

    -ODB reģistrētais cilvēks reāli vairs nav konkrētā kluba (biedrības) biedrs un dati ODB ir reāli fiktīvi, jo palielina statistiku, lai arī faktiski cilvēks nedrīkstētu tur parādīties;

    -ODB nav reģistrēts konkrētā cilvēka SportIDent un/vai EMIT numurs, ja viņam ir personīgais Idents vai EMITs;

    -Cilvēka grupa ODB bieži ir neaktuāla – laiks iet uz priekšu, novecojam, grupas mainam, bet ODB informācija netiek atjaunota.

    -Klubi paši nevar piekļūt ODB un veikt sava kluba datu izmaiņas, bet tās jāsūta uz emailu Egīlam Puriņam, kas tad manuāli veic izmaiņas. Ļoti neefektīvi un nepamatota slodze Egīlam.

    -Nav pareizi uzturēt daļēji fiktīvu biedru db lai tikai parādītu masveidību. To var parādīt un pierādīt savādāk.

    Konkrēti ierosinājumi ODB kvalitātes uzlabojumiem, ko lūgums izdiskutēt LOF kongresā:

    • Klubupienākumsir veikt regulāru (ne retāk kā 1x gadā) ODB datu pārskatīšanu, papildināšanu, tīrīšanu tā, lai ODB reāli atspoguļotu aktuālo klubu dalībnieku sarakstu;
    • Klubupienākumsir sekot līdzi, lai ODB satur informāciju ar aktuāliem un pareiziem personīgajiem SI un EMIT numuriem, ja biedrs tādu ir iegādājies vai nomainījis;
    • Veiktvienreizēju(unvarbūt arī regulāru1x gadā) automātisku neaktīvo biedru identificēšanu un ja tādi atrodas, tad konkrētam klubam ir jāapstiprina kluba biedra esamība. Savādāk informācija ODB ir jāpapildina ar to, ka ODB reģistrētais ir neaktīvs un būtu dzēšams vai kā citādi atzīmējams, lai nebojātos statistika. Neaktīvs biedrs ir tāds, kas, piemēram, nav piedalījies nevienās OS pēdējā 1 gada laikā jebkurā OS disciplīnā. Šo identificēšanu var veikt ar elementāru skriptu salīdzinot reģistrētos rezultātus LK, LČ un seriālos ar ODB datiem.
    • Tā kā LSFP finansējumu federācijām piešķir pēc pastāvīgu dalībnieku skaita sporta sacensībās, tad izveidot papildus uzskaiti šādam mērķim, kur informācija par dalībniekiem, kas nav nevienā klubā bet piedalās seriālu u.c. sacensībās tiek uzskaitīti balstoties uz sacensību rezultātiem un reģistrēti LOF uzskaitē kā “asociētie” biedri vai “sacensību dalībnieka” statusā.

    Juris Cebulis: Par SI numuriem, tā nav Sportident datu bāze, nav obligāti šo servisu izmantot. Tā ir tikai informācija.

    Juris Cebulis: Par ODB aktualizēšanu, nevajadzētu svītrot, ja cilvēks pats to nav gribējis.

    Inguna Kupča: Piekrītu Jurim, viens gads bez starta nedrīkst būt kritērijs dzēšanai.

    Māris Zinbergs: Nevajadzētu dzēst, bet apturēt darbību.

    Valdis Janovs: piekrītu, ka dzēst no ODB nav labākais risinājums, bet vismaz klubu biedru sarakstiem jābūt aktuāliem un likumiski pareiziem.

    Dagnis Dubrovskis: Ja mēs nekonkurētu ar citām federācijām, tad mēs varētu sākt dzēst biedru sarakstus.

    Diskusiju rezultātā tiek nolemts šo jautājumu nodot tālākai izskatīšanai LOF valdē.

   • 1.2 Karšu kvalitātes kontrole LK un LČ kartēs

    Šobrīd ne visas LK un LČ izmantotās kartes ir laicīgi pārbaudītas par atbilstību aktuālajām ISOM specifikācijām.

    Ierosinājums:

    • Noteikt par pienākumu kartes pasūtītājam (īpašniekam), ka ikvienai kartei, ko plānots izmantot LK un LČ sacensībās ir jābūt nozīmētam konkrētamkartes inspektoram, kas pārbauda kartes gala rezultāta atbilstību aktuālajām ISOM specifikācijām un strādā ar kartes autoru, lai neatbilstības laicīgi novērstu pirms sacensībām. Kartes inspektora vārds jādrukā uz kartes. Kartes inspektors un sacensību inspektors var nebūt viena un tā pati persona, jo kartes inspektoram ir jāpārzina jaunākie IOF standarti kartogrāfijā.

    Juris Cebulis komentē, ka Tehniskajai komisijai tiek uzlikts kartes autora darbs. Vai būs pietiekošs kontrolētāju skaits? Tāpat būtu svarīgi, ja karte tiktu iesniegta laicīgi tehniskai komisijai kvalitātes novērtēšanai, un tad to ir iespējams izdarīt.

    Valdis Janovs: jau šobrīd LK un LČ noteikumi un arī līgumi starp LOF un konkrētu organizētāj klubu prasa, ka LK un LČ sacensību karte tiek nodota tehniskai komisijai (Aināram Lagzdiņam) kvalitātes izvērtēšanai. Tātad tehniskā komisija veic kontroli un to dara konkrēts eksperts.

    Diskusiju rezultātā tiek nolemts, ka šo ierosinājumu jāskata Tehniskai komisijai.

    Inspektoru darba kvalitāte un regulāra kvalifikācijas pārbaude

    • Orientēšanās sports strauji attīstās, tas ir tehnoloģisks sporta veids, kur ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunākajām tendencēm un jāpārzina jaunākās specifikācijas un noteikumus. Lai celtu OS kvalitāti un inspektoru spēju sekot tai līdzi, ierosinām ieviest inspektoru sertifikācijas/pārbaudes procesu.

    Ierosinājums:

    • Veikt regulāru (1x gadā) inspektoru testu (elektroniski, attālināti), kur pārbaudīt inspektora zināšanas par spēkā esošām specifikācijām un citām inspektora lomai nepieciešamajām zināšanām;
    • Veikt visu esošo LOF inspektoru zināšanu pārbaudi atbilstoši noteiktai procedūrai;
    • LČ un LK sacensībās drukāt piesaistītā inspektora vārdu uz kartes, tādejādi palielinot atbildību par pienākumu kārtīgu veikšanu;
    • Iekļaut katru LC/LK sacensību tāmē 150 EUR algu inspektoram kā obligātu pozīciju.

    Juris Cebulis atzīst, ka pie tā visa ir jāstrādā, nodrošinot nepieciešamos speciālistu un finanšu resursus. Juris Cebulis aicina to nodot LOF valdei.

    Diskusiju rezultātā šis ierosinājums tiek nodots tālākai izskatīšanai LOF valdē.

  2. Sandra Ozoliņa informē par orientēšanās filmu konkursu.

   Mājas lapa ir: filmas.lof.lv

   Nosaukums: Zelta dublis 2020.

   Aicināti piedalīties visi. Konkurss norisinās visas sezonas garumā un apbalvošana notiks LOF ballē.

Dagnis Dubrovskis pasaka milzīgu paldies Jurim un Guntaram, kas ieguldījuši lielu darbu, lai Kongress varētu notikt!

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2020. gada Kongresu par slēgtu.

Kongresa sekretārs Ģirts Mamis

Protokola lieciniece Ilze Lapiņa

Protokola liecinieks Valdis Janovs

Kongresa vadītājs Juris Cebulis


atpakaļ

0,035472869873047