Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

24.janvāris /
Krišs, Eglons, Ksenija
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/4

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/4

2019. gada 2. aprīlī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Jānis Lazdāns, Juris Cebulis, Aigars Vārna, Gunārs Ikaunieks, Aigars Kokins, Ainārs Lupiķis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Matīss Ratnieks

1.Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).

2.Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).

3.LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).

4.Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).

5.Pasaules čempionāts.

6.Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli. Jautājumu šajā punktā nav.

LOF valde nolemj valdes sēžu laiku ierobežot līdz 2 stundām.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Iesniegta atskaite LSFP par martu.

Par 4. jautājumu:

4.1. Par izmaiņām SIA O! Latvija valdes sastāvā

LOF valde nolemj veikt izmaiņas SIA O!Latvija valdes sastāvā. No SIA O!Latvija valdes tiek atsaukti Viesturs Tamužs un Ģirts Mamis. SIA O!Latvija valdē vienbalsīgi tiek ievēlēti Ildze Straume(valdes priekšsēdētājs) un Matīss Ratnieks(valdes loceklis).

4.2. Par finansējuma piešķiršanu junioru un jauniešu izlasēm.

LOF valde nolemj piešķirt finansējumu LOF budžeta ietvaros dalībai Pasaules junioru čempionātā un treniņnometnē Latvijas junioru izlasei 3000,-EUR apmērā un 1000,-EUR apmērā izlases personālam. Latvijas izlasē iekļaut arī šādus Rīgas sportistus: Fricis Spektors, Elīza Ozola, Dāvis Šolmanis.

LOF valde nolemj piešķirt finansējumu LOF budžeta ietvaros dalībai Eiropas jauniešu čempionātā un treniņnometnē Latvijas jauniešu izlasei 3000,-EUR apmērā un 1500,-EUR apmērā izlases personālam. Latvijas izlasē iekļaut arī šādus Rīgas sportistus: Kārlis Stradiņš, Aiga Irbe Blūma, Laura Berķe.

4.3. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskata Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai.

4.4. Par personas datu aizsardzību

Lai novērstu iespējamos riskus, kas var rasties nesaskaņoti publicējot personas datus, LOF valde aicina klubus pievērst uzmanību personas datu aizsardzībai pieteikumos un rezultātos. Publicējot sacensību pieteikumu anketas, tajās jāietver šāda informācija: “Piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti sacensību rīkošanas vajadzībām un tiek publicēti starta protokolos un rezultātos.”

4.5. Par LOF inspektoru un žūrijas sarakstu apstiprināšanu

LOF valdei jāapstiprina LOF sacensību inspektoru sarakstu. LOF valde apstiprina sagatavotosarakstu. Aktuāls ir jautājums par Starptautisko inspektoru sarakstu, kuru vajadzētu papildināt.

LOF valdei jāapstiprina LOF sacensību žūrijas saraksts. LOF valde apstiprina sagatavotosarakstu.

4.6. Par Latvijas skolu kausa sagatavošanas procesu

Aigars Vārna informē par Latvijas Skolu kausa sagatavošanas procesu. Gatavošanās pasākumam norit pēc plānotā.

4.7. Par junioru izlases treneri

Ir problēmas ar Junioru izlases treneri. Pašlaik nav neviena kandidāta šim postenim. Līdz 7. aprīlim ir jāpiesaka dalībnieku skaits pasaules junioru čempionātam Dānijā. Atbildīgais no valdes Ainārs Lupiķis.

Matīss Ratnieks iesaka LOF valdei izskatīt iespēju par pretenziju izteikšanu par LOF projektu finansējumu no LSFP.
Valde nolemj turpināt šī jautājuma izskatīšanu, ja būs pārliecība par pretenziju pamatotību un iespēja ietekmēt rezultātu.

4.8. Par TakuO aktualitātēm

LOF valde pieņem TakuO komisijas iesūtītos priekšlikumus par LK TakuO. TakuO kalendārais plāns pieejamshttps://lof.lv/otd-kalendars,TakuO Ranga nolikumshttps://lof.lv/taku-o-rangs

Turpmāk paredzēts veidot ne tikai TakuO Rangu, kas atspoguļo konkrētās sezonas Latvijas sacensību rezultātus, bet arī Reitingu, kurā tiek ņemti vērā arī ārvalstu sacensību rezultāti 24 mēnešu periodā. Reitings tiks ņemts vērā, veidojot izlasi. Valde atbalsta šādus izlases noteikšanas principus. TakuO izlasei arī vajadzīgas formas.

4.9. Par Madonas sporta centra plāniem

G.Ikaunieks informē, ka Madonā turpinās izturības sporta centra attīstība un šobrīd noslēgts sadarbības līgums ar LSPA. Jau šobrīd ir iespējas arī orientieristiem trenēties Madonā un dzīvot internātā bez maksas, mācoties Madonas valsts ģimnāzijā, tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas un ceļa izdevumi.

4.10. Par LOF komisiju vadītājiem

LOF valde nolemj ievēlēt LOF komisiju vadītājus, kā arī nolemt, kurš valdes loceklis būs atbildīgs par sadarbību ar attiecīgo komisiju.

Atbildīgajiem LOF valdes locekļiem līdz nākamajai valdes sēdei jānoformē attiecīgās komisijas sastāvs.

LOF Komisiju priekšsēdētāju vēlēšanas:

Mārketinga un sabiedrisko attiecību komisija

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jānis Lazdāns.

Par atbildīgo no valdes tiek iecelts Jānis Lazdāns.

Tehniskā komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Juris Cebulis.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Juris Cebulis.

Projektu un attīstības komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ildze Straume.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Matīss Ratnieks.

Finanšu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Dagnis Dubrovskis.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Dagnis Dubrovskis.

Ziemas komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Gunārs Ikaunieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Gunārs Ikaunieks.

Izlašu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Ainārs Lupiķis.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Ainārs Lupiķis.

Velo-o komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Gunārs Ikaunieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Raitis Muižnieks.

Rogaininga komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēta Ilze Lapiņa.

TakuO komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jānis Gaidelis.

Skolu sporta komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Aigars Vārna.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Aigars Vārna.

Vides komisija

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Dagnis Dubrovskis.

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Dagnis Dubrovskis.

Dagnis Dubrovskis aicina aktīvāk nodarboties ar orientēšanās vēstures apzināšanu. Ir vairāki cilvēki, kuri gatavi aktīvi iesaistīties.

LOF valde līdz nākamajai sēdei sagatavos šo jautājumu. Atbildīgais D. Dubrovskis.

Par 5. jautājumu:

Turpinās gatavošanās WMOC.

Uz šo brīdi pieteikušies 3370 dalībnieki. Tuvākais termiņš ir 4. aprīlis. Pēc nedēļas būs inspektori, gandrīz gatava Bumbukalna karte, ar kuru iepazīstinās inspektorus.

Steidzami jāveido sabiedrisko attiecību komanda, kas apkalpos WMOC.

Par 6. jautājumu:

LOF valde nolemj AAK Surikati noteikt biedru naudu 40,-EUR apmērā.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 15. maijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,14331698417664