Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.novembris /
Rita, Olita, Vita
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/11

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/11

2018. gada 27. novembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Ildze Straume, Viesturs Tamužs, Ilze Lapiņa, Ģirts Mamis, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Juris Cebulis, Normunds Bērziņš

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Zigfrīds Freimanis, Evita Freimane

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolēma sagaidīt no Jari izvērstu ziņojumu par pašreizējo situāciju Latvijas izlasē, perspektīvām un vēlamo darbību nākotnē. Atbildīgais V. Tamužs. V. Tamužs informē par saņemto ziņojumu, tas tiks arī izsūtīts visiem valdes locekļiem.

LOF tehniskā komisija sarīkojusi semināru par LK nākotni. Seminārs notika 24. novembrī. J. Cebulis informē par notikušo semināru. Notikušas pārrunas par LK nākotni, par iespējamajiem LČ rīkošanas scenārijiem, par inspektoriem. LOF valde nolemj papildināt līgumus ar LK rīkotājiem ar vairākiem punktiem, tajā skaitā, prasības, ka kartei un distancēm jābūt sagatavotām ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sacensībām, lai inspektors varētu tās pārbaudīt. Līgumos tiks iekļautas arī iespējamās sankcijas sacensību organizatoram par atkāpēm no līguma prasībām.

LOF valde apspriež jautājumu par Latvijas izlases nākotni. Beidzas līgums ar Pieaugušo izlases treneri, arī izlases menedžeris ir nolēmis pārtraukt sadarbību. Pagaidām nav plānu, kā turpināt izlases vadību. LOF valde aicina Izlašu komisiju iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Joprojām nav nekādu variantu, kas varētu uzņemties izlases trenera un menedžera vietas.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites Cēsu, Olaines, Ogres, Sējas pašvaldībām.
 2. Iesniegta atskaite LSFP par semināru.
 3. Iesniegts pieteikums starptautisku sacensību rīkošanai LSFP
 4. Iesniegta atskaite Paralimpiskajai komitejai.
 5. Iesniegta atskaite Rīgas domei.

Par 4. jautājumu:

LOF valdes sēdē ieradušies Evita un Zigfrīds Freimaņi, kuri informē par saraksti ar BTAI, kura piedāvā noteikt papildus drošības pasākumus bērnu nometnēm, kurās ir iekļauti orientēšanās sporta apmācības elementi. LOF valde lūdz Evitu Freimani informēt par tālāko notikumu attīstību, lai vajadzības gadījumā iesaistītos jautājuma noregulējumā.

LOF valde apstiprina LK nolikumu.

Par 5. jautājumu:

Bijusi WMOC karšu inspektoru inspekcija. Saņemti norādījumi, kas būtu labojams. Līdz gada beigām jāpabeidz lauka darbi.

Par 6. jautājumu:

LOF valde izskatījusi LOF revīzijas komisijas ieteikumus LOF valdei.

LOF valde nolēmusi veikt LOF un O!Latvija valdījumā esošā inventāra uzskaiti, izveidojot inventarizācijas komisiju. Komisijā ir iecelti Atis Heinols, Matīss Ratnieks, Aigars Vārna un Jānis Lazdāns. No valdes atbildīgais ir Matīss Ratnieks.

Ratnieks informē, ka inventārs ir uzskaitīts. LOF valde nolemj, ka turpmākā atbildība par inventāra uzskaiti būs M. Ratniekam.

Līdz nākamajai valdes sēdei tiks papildināts LOF pakalpojumu cenrādis.

LOF valde nolemj aicināt brīvprātīgā darbā darbinieku, kurš palīdzētu sakārtot normatīvo dokumentu bāzi un metodoloģiju saistībām starp LOF un O!Latvija, kurš vienlaicīgi varētu uzņemties protokolista pienākumus LOF valdes sēdēs, lai izpildītu revīzijas komisijas ieteikumus. LOF valde turpinās darbu pie šī jautājuma sakārtošanas.

LOF valde izsludina LOF Kongresu 2019. gada 23. martā. Kongress notiks Majoros, Jomas ielā 4, Elektrum energoefektivitātes centrā.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 22. janvārī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,030324935913086