Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

7.marts /
Ella, Elmīra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/3

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2018/3

2018. gada 20. martā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Ģirts Mamis, Juris Cebulis, Ildze Straume, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Viesturs Tamužs, Normunds Bērziņš, Ilze Lapiņa, Edgars Sparāns

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tamužs informē, ka 2018. gada budžets sastāvēs no 5 budžeta sadaļām. Sagaidāmais budžeta apjoms būs mazliet vairāk par miljonu. Budžeta projekts ir sagatavots, lai to varētu prezentēt LOF Kongresā un tiks publicēts LOF mājas lapā.

Lazdāns informē, ka tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar IZM par valsts budžeta finansējumu Pasaules čempionātam. Līgums ir noslēgts un finansējums saņemts.

LOF valde nolemj izsludināt pieteikšanos klubiem vai klubu apvienībām Latvijas čempionātu organizēšanai sadarbībā ar LOF 2019. gadā. Termiņš- 20. marta valdes sēde. Termiņš tiek pagarināts līdz nākamajai valdes sēdei.

Smila informējusi, ka ir problēmas ar junioru izlases treneri. Sarunas ar iespējamiem kandidātiem, kuri varētu ilgtermiņā darboties ar junioru izlasi, tiks turpinātas. Atbildīgais V. Tamužs.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Pasūtītas LČ medaļas 2018. gada čempionātam garajā distancē.
 2. Noslēgti līgumi par finansējumu ar Paralimpisko komiteju.
 3. Noslēgts LOF pasākumu apdrošināšanas līgums.
 4. Noslēgti līgumi par finansējumu ar LSFP.
 5. Notikusi LSFP Pilnsapulce.

Par 4. jautājumu:

LOF valde apstiprina LOF Sportident komplekta īres noteikumus.

A.Vārna informē, ka notiek aktīva gatavošanas Latvijas Skolu kausam, kurš notiks 11. aprīlī.

Par 5. jautājumu:

Ir noslēgts līgums ar IOF, kas paredz, ka visa atbildība par filmēšanu un TV būs IOF, kas slēgs līgumu ar čehu filmētājiem. Tas LOF izmaksās 100000,-EUR. Maksājums IOF ir jau veikts.

Uzsākta sadarbība ar mārketinga aģentūru, izveidoti video klipi, kuri tiks rādīti Latvijas televīzijās.

LOF valde nolemj, ka jāveic izmaiņas LOF mājas lapā, lai būtu vieglāk atrast tautas sacensības Latvijā.

Joprojām trūkst O Week direktors. Notiks pārrunas ar vairākiem iespējamiem kandidātiem. Atbildīgais J. Lazdāns.

Turpinās reklamēšanās ārzemju preses izdevumos un interneta portālos.

Lazdāns informē, ka noslēgts līgums ar auto nomas kompāniju. Noslēgti līgumi ar pašvaldībām, kuras atbalstīs PČ un citus LOF pasākumus. Ir veikts piekabes remonts, atjaunoti baneri.

Notiek PČ organizatoru komandas veidošana. Jānis Lazdāns lūdz orientieristiem būt aktīviem un iesaistīties WOC rīkošanā, dodot ziņu:
volunteers@woc2018.lv

M.Ratnieks informē, kā notiek gatavošanās PČ takuO.

Par 6. jautājumu:

LOF Kongress notiks 2018. gada 24. martā Majoros, Elektrum energoefektivitātes centrā, Jomas ielā 4. Kongresa sākums 11.00.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 17. aprīlī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,05968713760376