Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

24.septembris /
Agris, Agrita
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/2

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/2

2017. gada 13. februārī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Ilze Lapiņa, Jānis Lazdāns, Juris Knēts

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Beāta Zaļaiskalna, Atis Rukšāns

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāti, PK.
  6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem līdz decembrim, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku. Atbildīgie G. Ikaunieks, J. Krūmiņš.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem. Atbildīgais G. Ikaunieks.

Ikaunieks centīsies iegūt informāciju, kā šādi līgumi tiek gatavoti citās organizācijās.

Ikaunieks sagatavos jautājumu uz nākamo valdes sēdi.

LOF valde konstatē, ka šie jautājumi netiek risināti un izsaka neapmierinātību ar šādu situāciju.

Jautājumi netiek risināti.

LOF valdē notiek diskusija, kā risināt jautājumus ar izlases treneriem, kā panākt, lai būtu lielāka interese no treneru puses.

LOF valdes loceklis V. Kaminskis apņemas līdz nākamajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus, kā vajadzētu notikt jaunā LOF valdes sastāva veidošanai. Jautājums vēl tiek gatavots. Sakarā ar to, ka jautājums nav ilgstoši sagatavots, to uzņemas paveikt V. Tamužs.

Ir priekšlikums izveidot sadaļu mājas lapā līdz Kongresam, lai iepazīstinātu ar LOF valdes kandidātiem. LOF valde apstiprina šo lēmumu.

Tuvākajā laikā tiks slēgts jauns līgums par izlašu tērpu iegādi. J. Lazdāns līdz gada beigām sagatavos informāciju par līgumiem par izlašu tērpiem. J. Lazdāns apsola sagatavot jautājumu līdz nākamajai valdes sēdei. Ir izsūtīti piedāvājumi ražotājiem. Pašlaik notiek komunikācija ar vairākām kompānijā, arī no Latvijas. Rezultāti vajadzētu būt tuvāko 2 nedēļu laikā.

Ņemot vērā, ka iepriekšējā gadā ir bijušas problēmas ar savstarpējo komunikāciju, J. Knēts pārbaudīs, vai ir saskaņots jauniešu izlašu nolikums attiecībā uz SV16 un SV18 grupām. Baiba Smila informējusi, ka viss ir saskaņots, ir mazliet uzlaboti nolikumi.

LOF valde nolemj tomēr ļaut mainīt Ziemeļu divdienu datumu, ņemot vērā iesūtītos argumentus.

LOF valde nolēmusi izveidot orientieristu Slavas zāli. LOF valde lūdz palīdzēt Slavas zāles gatavošanā A. Lagzdiņu. Atbildīgais V. Tamužs. Jautājums tiks sagatavots uz nākamo valdes sēdi.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Pasūtītas medaļas Latvijas čempionātiem.
  2. Noslēgts līgums ar LSFP par Latvijas Olimpiādi.
  3. Noslēgts līgums ar Rīgas domi par atbalstu PČ skolēniem Itālijā.

Par 4. jautājumu:

Tamužs lūdz LOF valdi izskatīt O!Latvijas gada pārskatu. LOF valde apstiprina saņemto dokumentu. O!Latvija apgrozījums 2016. gadā sasniedzis gandrīz 80000,-EUR.

Lapiņa informē, ka P. Grīviņš būs kā papildus dalībnieks rogaininga komisijā.

LOF valde nolemj par rogaininga komisijas vadītāju iecelt I. Lapiņu.

Tuvākajā laikā tiks publicēts LK kalendārs rogainingā.

Tamužs informē par LOF budžeta veidošanas gaitu, līdz nākamajai valdes sēdei tiks sagatavots budžeta projekts.

Par 5. jautājumu:

Ilze Lapiņa informē, ka PČ rogainingā jau pieteikušies 820 dalībnieki, limits ir 1000. Pieteikšanās turpinās.

Par 6. jautājumu:

LOF valde apstiprina Kongresa darba kārtību un pārstāvniecības normas un nolemj dokumentus publicēt LOF mājas lapā.

LOF Kongress notiks 18. martā 11:00 Majoros, Jomas ielā 4, Latvenergo Energoefektivitātes centrā.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 10. martā Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,038506984710693