Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

7.marts /
Ella, Elmīra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/7

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/7

 1. gada 22. jūlijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Juris Knēts, Henrijs Freimanis, Ilze Lapiņa

LOF klubu pārstāvji: Beāta Zaļaiskalna, Atis Rukšāns, Zita Rukšāne, Jurģis Krastiņš, Valters Āboliņš

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. Atbildīgais J. Knēts. M. Ratnieks sagatavojis sacensību novērtēšanas anketu, kuru būs iespējams aizpildīt LOF mājas lapā.

Par Madonas orientēšanās centru bijusi saruna IZM. IZM nostāja, ka šādiem centriem jābūt tikai ar darbību tādos virzienos, kas ir mārketinga instrumenti. Un tie ir tikai olimpiskie sporta veidi. P. Apinis turpinās darbību Saeimas līmenī šī jautājuma risināšanai. P. Apinis informē, ka ir cerības jautājumu izskatīt Saeimas apakškomisijā rudenī. Pie šī jautājuma jāatgriežas augustā. P. Apinis arī organizēs vizīti pie IZM ministres. Jāsagatavo iesniegums, kas būtu veidots uz esošās prezentācijas bāzes. Atbildīgais P. Apinis. Iesniegumu sagatavos B. Zaļaiskalna. P. Apinim notikušas konsultācijas par izturības sportu centru ar I. Japiņu no Riteņbraukšanas federācijas.

Jāapkopo informācija par jauniešu orientēšanās treniņu vietām un treneriem, kuri ikdienā nodarbojas ar orientieristu trenēšanu un par to saņem atalgojumu. Kā arī jāizskata iespēja atjaunot jauno orientieristu treniņgrupas vietās, kur tās ir bijušas vai vietās, kur tādas treniņgrupas varētu izveidot. Vajadzētu apzināt sporta skolas, kurās reāli varētu izveidot orientēšanās sporta sekcijas. Atbildīgais H. Freimanis. H. Freimanis sagatavojis sarakstu ar sporta skolām, kurās ir vai būtu iespējams atjaunot os sekcijas un par reģionā esošajiem tautas seriāliem. LOF aicina orientieristus iesaistīties darbībā centros, kur ir orientēšanās aktivitātes, bet nav grupas sporta skolās.

LOF valde nolemj, ka vajadzētu mēģināt atgriezt orientēšanās sportu Latvijas olimpiādē. Atbildīgais P. Apinis. Notikusi tikšanās ar Olimpiskās komitejas vadību, kas solījusi atbalstu orientēšanās sporta iekļaušanai Latvijas Olimpiādē. P. Apinis turpinās darbu.

Ir iesniegti dokumenti NSP valsts finansējuma saņemšanai PČ rogainingā 2017. gadā, jāgaida, kad būs NSP sēde, kurā šo jautājumu izskatīs. Sēde ir notikusi, piedalījās P. Apinis.

 1. Kaminskis ir atbildīgs par iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanu, tajā skaitā, angļu valodas tulkojuma ieviešanu, lai arī citu valstu pārstāvji varētu izlasīt svarīgākās lietas LOF mājas lapā. M. Ratnieks informē, ka mājas lapas tulkošana tiks uzsākta tuvākajā laikā. Ir izstrādāts koncepts, ko tieši mājas lapā vajadzētu tulkot.
 2. Ratnieks, sadarbībā ar E. Puriņu, sācis gatavot karšu reģistru LOF mājas lapā. Kaut arī ir paveikts liels darbs, vēl ir nepabeigti darbi, jāturpina uzlabošana. M. Ratnieks sagatavos vīziju, kā jāizskatās reģistram un saskaņos to ar E. Puriņu. Termiņš nākamā valdes sēde. Tikšanās ar E. Puriņu notikusi, galvenie uzdevumi tiek pildīti, sagatavots karšu reģistrs, tas vēl tiks uzlabots līdz gada beigām.
 3. Ratnieks ierosina diskusiju par izmaiņām kalendārā, kurš redzams LOF mājas lapas pirmajā lapā, priekšroku dodot svarīgākajām LOF sacensībām. LOF valde nolemj vairāk izcelt svarīgākās LOF sacensības. Saraksta augšpusē tiks publicētas LK sacensības un LČ, bet zemāk citas LOF sacensības, kā arī par īpašu samaksu ievietotie pasākumi.

Rogaininga komisija sākusi darbu, lai ietekmētu IRF statūtu nepilnības antidopinga jautājumos. Par LOF aktivitātēm šajā jautājumā tiks informēta arī LSFP. Vajadzētu aprakstīt Latvijas pozīciju šajā jautājumā. Atbildīgā I. Lapiņa. PČ rogainingā laikā būs tikšanās, kurā šis jautājums tiks pārrunāts. I. Lapiņa apsola, ka tiks sagatavoti rakstiski priekšlikumi. Latvijas nostāja, ka, lai iegūtu starptautisku atzīšanu, rogainingam jāpievienojas starptautiskajai politikai antidopinga jautājumos.

LOF valde meklēs risinājumus LOF aktivitāšu uzskaites uzlabošanai, lai varētu saņemt papildus finansējumu no valsts. Atbildīgie Gunārs Ikaunieks, Matīss Ratnieks. Ir izveidota anketa, kurā reģistrē dalībniekus skolu pasākumos. Tuvākajā laikā tiks uzlabotas reģistra apskates iespējas. Reģistram ar visiem orientēšanās pasākumos startējušajiem dalībniekiem jābūt sagatavotam līdz rudenim. Atbildīgais M. Ratnieks.

Igaunijas OF piedāvājusi piedalīties jauna projekta sagatavošanā. Atbildīgais Matīss Ratnieks. Jāturpina darbs pie EST-LAT projekta tēmas sagatavošanas un tuvākajā laikā jātiekas ar Igaunijas OF pārstāvjiem. LOF piedāvājums nosūtīts Igaunijai, jāgaida atbilde. Līdz septembrim vajadzētu sagatavot projekta idejas aprakstu un iesniegt to projektu sekretariātā.

LSFP ir iespēja saņemt līdzekļus semināru organizēšanai. LOF sagatavos projektu iesniegšanai LSFP. Projekts ir iesniegts un ir cerības uz finansējuma saņemšanu.

Ņemot to vērā, jāgatavo seminārs Madonā. Atbildīgie M. Ratnieks un G. Ikaunieks. Seminārs notiks 24. un 25. augustā Smecersilā un pamatā būs veltīts jaunatnes piesaistei orientēšanās sportam, seminārs aptvers vairākas tēmas: sporta centru izveide, treneru piesaiste un motivācija, finanšu piesaiste u.c. Ir sagatavoti ielūgumi cilvēkiem, kuriem vajadzētu piedalīties seminārā. Ir sagatavots semināra plāna pirmais uzmetums.

LOF valde pagaidām vēl neizsludina pieteikšanos Latvijas čempionātu rīkošanai 2016. gadā.

LOF valde ierosina diskusiju par LČ sprintā uzlabošanu un izmaiņām Nolikumā. Ierosinājums pārskatīt sprinta grupu skaitu, kā arī izvērtēt iespēju rīkot pilsētas vidējo distanci veterāniem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas tāmes un atskaites LSFP.
 2. Iesniegtas atskaites un tāmes Paralimpiskajai komitejai.
 3. Iesniegtas atskaites Rīgas domei par EČ jauniešiem un PČ junioriem
 4. Iesniegta atskaite Siguldas domei.
 5. Iesniegta atskaite Tukuma domei.
 6. Iesniegta atskaite Ādažu domei.
 7. Iesniegtas atskaites LSFP par rezultātiem EČ jauniešiem un PČ junioriem.
 8. Iesniegta atskaite Cēsu domei.

Par 4. jautājumu:

Valters Āboliņš informē par Latvijas izlases startu Pasaules junioru čempionātā. Alvja Reinsona un Sandras Grosbergas ieņemtās vietas ir ļoti atzīstamas, pārējiem šis bija pirmais čempionāts un arī atbilstoši rezultāti. Stafetēs traucēja pieredzes trūkums. Organizācija varēja būt labāka, īpaši ēdināšana. LOF sagatavos protesta vēstuli IOF. Atbildīgais V. Āboliņš.

Būtu vēlams pievērst lielāku uzmanību Pasaules studentu čempionātam, lai būtu lielāka motivācija pēc junioru vecuma sportistiem, kuri netiek pieaugušo izlasē.

LOF ir saņēmis atmaksu par dalības maksu PK posmā, kura rezultāti tika anulēti. LOF valde rosinās diskusiju par līdzīgu praksi Latvijas sacensībās. Atbildīgais J. Knēts.

Jurģis Krastiņš informē par Latvijas izlases gatavību Pasaules čempionātam Skotijā un izlases modeļa izvēles pamatojumu.

LOF valde kā mērķi izlasei izvirza 3 vietas vīriem meža distancēs un saglabāt 3 vietas sievietēm turpmākajos Pasaules čempionātos. Individuāli vajadzētu iegūt vietu pirmajā desmitniekā.

Zita Rukšāne informē par Pasaules čempionātu takuO. Rezultāti ir labi, neskatoties uz to, ka šogad nav Pasaules čempions no Latvijas.

Problēma ar cilvēku piesaisti, kuri varētu piedalīties un konkurēt uz iekļūšanu izlasē. LOF valde nolemj vairāk popularizēt takuO sportistu vidū, rekomendējot takuO elementus iekļaut orientieristu sagatavošanas procesā.

LOF vajadzētu sagatavot savu rezultātu apstrādes sistēmu takuO sacensībām. Sistēmu varētu sagatavot Guntars Mankus.

IOF Ģenerālajā Asamblejā PČ laikā Skotijā piedalīsies Viesturs Tamužs un Pēteris Apinis.

LOF valdei jāpieņem kopējs viedoklis par PČ kalendāru pēc 2018. gada. LOF pārstāvji balsos par pašreizējās sistēmas saglabāšanu.

LOF gatava uzņemties PK posmu rīkošanu 2017. gadā.

Par 5. jautājumu:

Ir notikusi IOF pārstāvja vizīte, kurš piedalījās arī Kāpas 3 dienu sacensībās, jau saņemta sagatavotā atskaite, kura tiks iesniegta IOF.

 1. gada vasarā jābūt izplānotām visām distancēm 2018. gada PČ takuO.

Par 6. jautājumu:

 • LOF valde apstiprina Latvijas izlasi dalībai PČ
 • LOF valde apstiprina Latvijas izlasi dalībai PČ MTBO

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 19. augustā Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,037975072860718