Documents and reports ◪ Latvian Orienteering Federation

7.march /
LoginLoginLogin
LOF Valdes sēdes protokols #2012/07

2012. gada 6. jūnijā, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis, Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Mārtiņš Gaigals, Indulis Peilāns, Jānis Tamužs, Mārtiņš Vimba

LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis, Kaspars Semēvics, Ieva Šusta, Māris Zaļaiskalns, Velga Zaļaiskalns, Ingūna Valdmane, Egīls Puriņš, Jurģis Krastiņš,

 

Darba kārtība:

 1. Prezentācija
 2. LOF izpilddirektora ziņojums
 3. Latvijas izlases
 4. WMOC 2015.
 5. ESOC 2013.
 6. EST-O-LAT līga.
 7. Citi

 

Par 1. jautājumu:

SIA Proficina prezentē dažādus sportistiem nepieciešamus produktus. Tuvākajā laikā tos būs iespējams arī iegādāties orientēšanās sacensībās, kā arī būs pieejami Latvijas izlašu sportistiem.

 

Par 2. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto pēc pēdējās valdes sēdes:

 • Veikti maksājumi par dalību un transportu Eiropas čempionātā
 • Pasūtītas un saņemtas LČ medaļas
 • Noslēgts līgums, sagatavotas tāmes un atskaites par finansējumu ar LSFP
 • Iesniegta atskaite par rezultātiem EČ
 • Notikusi IOF inspektora vizīte Latvijā no 21. līdz 24. maijam, lai novērtētu Latvijas gatavību sarīkot WMOC 2015
 • Noslēgts līgums ar Rīgas domi par finansējumu
 • Notikusi Est-O-Lat Projekta finansu kontrole
 • Notikusi LSFP Pilnsapulce
 • Notikusi tikšanās Eiropas Parlamenta informācijas birojā
 • Notikusi tikšanās ar Igaunijas pārstāvjiem Est-O-Lat līgas Projektā

 

Par 3. jautājumu:

Ingūna Valdmane izsaka viedokli par junioru izlases veidošanu.

Ir pretenzijas pret agro atlasi Kurzemes Pavasarī un par krosa normatīviem.

Bažas par to, ko mēs sagaidīsim nākotnē, izslēdzot meitenes no iespējas parādīt sevi PČ junioriem un parādīt Latviju kā dalībvalsti. Vai tas dos pozitīvu ieguldījumu orientēšanās attīstībā?

Junioru izlases trenere Ieva Šusta piedāvā izšķirties, vai mēs runājam par augstu sasniegumu sportu vai fiziskām aktivitātēm?

Rudenī tika sastādīti atlases kritēriji, lai veidotu nelielu, bet spēcīgu izlasi. Pavasarī atkal sākās kritēriju apstrīdēšana.

Velga Zaļaiskalna uzskata, ka mums jāpiedalās, nevis jāgaida, kad izaugs pietiekoši stipri sportisti, kas varētu konkurēt ar labākajiem.

Egīls Puriņš, salīdzinot krosa rezultātus par abiem gadiem, uzskata, ka ir bijis par maz laika, lai sasniegtu attiecīgo rezultātu.

Henrijs Freimanis uzskata, ka galvenā vaina ir tā, ka federācija nav rūpējusies par sporta attīstību iepriekšējos gados.

Pēteris Apinis uzskata, ka ir jābūt krosam, jābūt normatīviem.

Izlašu komisijas vadītājs Jurģis Krastiņš, norāda, ka izlases, tas ir sports, nevis tā brīža labāko cilvēku apkopošana.

Mārtiņš Gaigals aicina izlašu komisiju sadarbībā ar treneriem izveidot mērķus ilgstošai darbībai.

Ir saņemts treneru iesniegums LOF valdei ar lūgumu mainīt Izlašu komisijas lēmumu attiecībā uz junioru meiteņu izlases sastāvu dalībai JWOC. Valdei jāpieņem lēmums, vai atstāt spēkā esošo Izlašu komisijas lēmumu par junioru izlases sastāvu JWOC, vai mainīt, atbildot uz iesniegumu.

Mārtiņš Vimba aicina jebkurā gadījumā neaiziet no Valdes sēdes ar uztveri, ka kāds tiek norakstīts.

Pagājušā gada rudenī Valdē, izvērtējot junioru izlases koordinatores sniegto iepriekšējā čempionāta izvērtējumu, tika novērtēts, kur mēs esam, vērtējums bija skarbs, uz to tika balstīts virziens šim gadam, kas ir sportiskais princips izlašu noteikšanā.

Pēteris Apinis aicina Valdei veikt aizklātu balsojumu par šo jautājumu. Notiek ~ 2 h ilgas diskusijas Valdes locekļu starpā, pieaicinot Izlašu komisijas pārstāvjus J. Krastiņu un I. Šustu.

Pēc vairāku stundu konsultācijām ar visām ieinteresētajām pusēm, LOF valde balsojot pieņem lēmumu nemainīt Izlašu komisijas lēmumu.

 

Par 4. jautājumu:

Notikusi IOF inspektora David May vizīte Latvijā. Vizīte sākās ar tikšanos LOK ar LOK Prezidentu un ģenerālsekretāru, kā arī ar LSPF Prezidentu.

Turpinājums bija Liepājā, tikšanās ar Liepājas pašvaldības vadību, ar Rucavas un Nīcas pašvaldību vadītājiem.

IOF inspektors tika iepazīstināts ar visām iespējamām sacensību vietām, sacensību centriem, ceremoniju vietām, dzīvošanās iespējām utt.

LOF organizēs Latvijas piedāvājuma prezentāciju IOF kongresa (WOC) laikā, lai konkurētu ar Zviedrijas piedāvājumu. Tās sagatavošanu uzņemas Jānis Tamužs.

Tuvākajā laikā mēs saņemsim slēdzienu par Latvijas gatavību sarīkot Pasaules veterānu čempionātu, galējais lēmums būs zināms jūlijā.

 

Par 5. jautājumu:

Turpinās darbs pie ESOC 2. biļetena.

Mārtiņš Gaigals informē par gatavošanās gaitu.

Pieņemts lēmums par SI sistēmas izmantošanu.

 

Par 6. jautājumu:

Notikušas vairākas EST-O-LAT līgas sacensības, kuru laikā notikusi arī tikšanās ar Igaunijas pārstāvjiem.

Notikusi arī Projekta finansu kontrole, kuras atzinums ir pozitīvs.

 

Par 7. jautājumu:

 • LOF mājas lapas koordinators Gatis Berķis uzrakstījis iesniegumu par mājas lapas izmaiņām attiecībā uz informācijas izvietošanu. LOF valde nolemj daļēji atbalstīt iesūtītos priekšlikumos.
 • Ņemot vērā, ka EST-O-LAT līgas sprinta sacensībās ne visu grupu distances atbilda LK sprintā nolikumam, tad kopvērtējumā tiks skaitītas tikai tās grupas, kurām nebija problēmu.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  

Nākamā valdes sēde notiks 1. augustā

Protokolēja Ģirts Mamis

 


Back

0.027963876724243