Documents and reports ◪ Latvian Orienteering Federation

28.november /
LoginLoginLogin
LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/1

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/1

2019. gada 22. janvārī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Ildze Straume, Viesturs Tamužs, Ilze Lapiņa, Ģirts Mamis, Jānis Lazdāns, Juris Cebulis, Normunds Bērziņš, Edgars Sparāns

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Ainārs Lupiķis

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde apspriež jautājumu par Latvijas izlases nākotni. Darbā ar izlasēm kā menedžeris pagaidām iesaistīsies Aigars Vārna.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite Siguldas pašvaldībai.
 2. Iesniegta atskaite Rīgas domei.
 3. Iesniegta atskaite LSFP par gada rezultātiem.
 4. Iesniegts finansu pieprasījums Valsts budžetam.
 5. Iesniegta atskaite Liepājas pašvaldībai.
 6. Iesniegta atskaite LVM.
 7. Iesniegta atskaite Krimuldas pašvaldībai.
 8. Iesniegta atskaite IZM.
 9. Iesniegta atskaite Paralimpiskajai komitejai.
 10. Iesniegtas atskaites VID.
 11. Iesniegti 4 projekti Rīgas domei.

Par 4. jautājumu:

Cebulis līdz nākamajai valdes sēdei sagatavos līguma paraugu ar LK rīkotājiem.

Vārna un I. Straume bijuši NORD grupas sanāksmē Igaunijā. Federācijas informējušas par savām problēmām un dažādiem risinājumiem.

Tamužs informē par Finansu komisijas sēdi, kurā tika apspriesti LOF budžeta jautājumi. Ir skaidrs, ka Kongresam būs jāizšķiras, kā veidot LOF budžetu, lai varētu sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem tuvākajos gados. LOF valde ierosinās palielināt sacensību rīkošanas maksu, kā arī samazināt LOF budžeta izdevumus, lai budžeta deficīts nebūtu lielāks par 20000 EUR.

LOF valde izskata 3 ieteikumus, kas iegūti pēc konsultācijām, kā grāmatvediski pareizi sakārtot O!Latvijas parāda atdošanu LOF. LOF valde ierosinās Kongresam nolemt turpināt O!Latvijai darbu, pārkvalificēt parādu par ilgtermiņa parādu un O!Latvijai parāds jāatmaksā nelielās daļās katru gadu.

A.Lupiķis iepazīstina ar priekšlikumiem LK sistēmas uzlabošanai. Galvenais būtu Elites grupu izdalīšana no kopējā LK, samazinot Elites grupām sacensību skaitu (uz ~6) un ieskaišu skaitu (uz ~4), un paaugstinot šo sacensību statusu. Pārējās LK sacensībās nebūs Elites grupu un elites sportisti startēs 21A grupās. LOF valde aicina iesaistīt ieinteresētās personas, lai tālāk attīstītu šos priekšlikumus.

Par 5. jautājumu:

Ildze Straume informē par to, kā notiek gatavošanās WMOC.

Darbs pie kartēm vēl turpinās, meža darbi pabeigti par 90%. Tuvākajā laikā jāturpina darbs ar distancēm.

Uz šo brīdi pieteikušies 2850 dalībnieki.

Par 6. jautājumu:

LOF valde izskatījusi LOF revīzijas komisijas ieteikumus LOF valdei.

LOF valde ir nolēmusi veikt LOF un O!Latvija valdījumā esošā inventāra uzskaiti, izveidojot inventarizācijas komisiju. Komisijā tika iecelti Atis Heinols, Matīss Ratnieks, Aigars Vārna un Jānis Lazdāns.

Sagatavots inventāra izīrēšanas kārtības projekts. LOF valde apstiprina LOF inventāra izīrēšanas kārtību ar nelielām izmaiņām.

LOF valde nolemj aicināt brīvprātīgā darbā darbinieku, kurš palīdzētu sakārtot normatīvo dokumentu bāzi un metodoloģiju saistībām starp LOF un O!Latvija, kurš vienlaicīgi varētu uzņemties protokolista pienākumus LOF valdes sēdēs, lai izpildītu revīzijas komisijas ieteikumus. Šo ieteikumu nav izdevies izpildīt, LOF valde aicinās Kongresu piešķirt līdzekļus šī ieteikuma izpildīšanai.

LOF valde izsludina LOF Kongresu 2019. gada 23. martā. Kongress notiks Majoros, Jomas ielā 4, Elektrum energoefektivitātes centrā. LOF Kongress sāksies 11:00.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 19. februārī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


Back

0.028883934020996