Citas ziņas - Studējošie Latvijas izlases dalībnieki aicināti pieteikties Sporta stipendijai ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.jūlijs /
Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons
IenāktIenāktIenākt

Citas ziņas

 • Studējošie Latvijas izlases dalībnieki aicināti pieteikties Sporta stipendijai

  08.09.2016

  Aija Pakalna | Nav komentāru

  Lai sekmētu augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” (LFSP) izsludinājusi pieteikšanos Sporta stipendijām.

  Līdz 1. oktobrim stipendijām var pieteikties sportisti - Latvijas izlašu dalībnieki -, kuri sekmīgi studē Latvijā akreditētā augstākās izglītības iestādē budžeta vai maksas licencētā, pilna vai nepilna laika studiju programmā un kuru studiju ilgums nepārsniedz studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautisko sporta federāciju ģenerālās asociācijas biedri vai ir atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā.

  Stipendija tiek piešķirta uz vienu studiju gadu. Piešķirtais stipendijas apjoms atkarīgs no valsts budžeta programmā šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 1500 EUR vienam studentam par vienu studiju gadu. Stipendija ir izmantojama pretendentu akadēmiskās un sportiskās izaugsmes sekmēšanai.

  2014. gadā LSFP piešķīra stipendijas 35 Latvijas izlašu sportistiem, starp tiem - arī astoņiem orientieristiem.

  Lai pieteiktos stipendijai, pretendentiem jāiesniedz:

  1. Pieteikuma veidlapa;
  2. Augstākās izglītības iestādes apliecināts sekmju izraksts par iepriekšējo mācību gadu vai izziņa no augstākās mācību iestādes. Pretendentiem, kuri uzsāk studijas jebkura līmeņa 1. kursā (sekmju izrakstā vai izziņā ir jābūt norādītam, kad students uzsācis mācības 1. kursā);
  3. Attiecīgās sporta veida federācijas apliecināts labāko sportisko sasniegumu saraksts no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. augustam (uz veidlapas).

  Dokumenti līdz 1. oktobrim jāatsūta uz e-pastu lsfp@lsfp.lv Dokumentuparakstītie oriģināli jāiesniedz vai jāatsūta uz LSFP biroju Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013.

  Sporta stipendiju konkursa nolikums

Atlikušo zīmju skaits:

0,044692039489746