Lai pieteiktos sacensībām, nepieciešama autorizācija vai reģistrācija

Reģistrētiem lietotājiem

Jauna lietotāja reģistrācija

Jāreģistrējas tikai vienu reizi pieteikumu sistēmā