Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

7.jūlijs /
Maruta, Alda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2012/03

2012. gada 13. martā, Rīga

 

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Mārtiņš Vimba,  Indulis Peilāns, Ilze Ārniece, Jurģis Krastiņš, Anda Bīriņa.

LOF klubu pārstāvji: Mārtiņš Līsmanis, Gatis Berķis

 

Darba kārtība:

 1. LOF izpilddirektora ziņojums.
 2. LOF Kongress.
 3. Latvijas izlases.
 4. WMOC 2015.
 5. LOF mājas lapa.
 6. LOF-LVM sadarbība.
 7. Citi.

 

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto pēc iepriekšējās valdes sēdes:

 • Noslēgts līgums ar LSFP par valsts budžeta finansējumu, sagatavotas tāmes
 • Iesniegtas atskaites LSFP par rezultātiem EČ, PČ junioriem, EČ jauniešiem
 • Iesniegtas atskaites pašvaldībās par finansu līdzekļu izlietojumu
 • Sagatavots LOF Gada pārskats

 

Par 2. jautājumu:

LOF Kongress notiks 2012. gada 17. martā Ropažos 12:00, reģistrācija no 11.30.

LOF valde pabeidz 2012. gada LOF budžeta projektu, kurš tiks iesniegts Kongresā.

Visi Kongresa materiāli tiks publicēti, kā arī izsūtīti LOF klubiem.

Jurgis Krastiņš sniegs ziņojumu par Finansu komisijas 2010. gada 13. marta pamatnostādņu ieviešanas gaitu.

Kongresa sadaļā „Citi” izskatīšanai tiks iekļauti arī saņemtie iesniegumi no OK Prizma par pārcelšanu 3. līmeni un Smiltenes BJSS par izmaiņām ODB attiecībā uz „leģionāriem” jauniešu grupās, kā arī J. Krastiņa ierosinājums par dalībnieku grupu pārskatīšanu stafetē un Latvijas kausa sacensību ieskaišu skaitu 21E grupām.

Jānis Lazdāns informē par nespēju turpmāk veikt LOF prezidenta pienākumus aizņemtības dēļ. J. Lazdāns piedāvā meklēt jaunu prezidenta kandidātu.

 

Par 3. jautājumu:

LOF izlašu komisijas vadītājs Jurģis Krastiņš prezentē pieaugušo izlašu noteikšanas plānu 2012. gada sacensībām.

LOF valde apstiprina pieaugušo izlašu noteikšanas plānu.

 

Par 4. jautājumu:

LOF saņēmusi informāciju no IOF pārstāvja David May par vēlmi apmeklēt Latviju, lai pārliecinātos par LOF iespējām sarīkot 2015. gada Pasaules veterānu čempionātu.

Līdz ar to, LOF valde nolemj tuvākajā laikā sarīkot tikšanos, lai sagatavotu vizītes plānu.

LOF valde nolemj sazināties ar Liepājas pašvaldību, lai saskaņotu turpmākās darbības vizītes nodrošināšanai.

 

Par 5. jautājumu: 

Gatis Berķis informē par saviem piedāvājumiem LOF mājas lapas uzlabošanai.

LOF valde piekrīt uzsākt darbu pie LOF mājas lapas uzlabošanas esošā līguma ietvaros, nodrošinot mājas lapas vadības modeļa maiņu, kā arī jauna dizaina izstrādi. Atbildīgā par mājas lapas uzlabojumu izstrādes koordinēšanu – LOF Sabiedrisko attiecību komisijas vadītāja Anda Bīriņa. Lai kompensētu mājas lapas dizaina izstrādes un uzlabošanas izmaksas – LOF 2012.g. par labu mājas lapas izstrādātājam atsakās no līgumā paredzētās potenciālo reklāmas ieņēmumu daļas – 20%, izdarot attiecīgas izmaiņas līgumā

Tiek izskatīts arī Jāņa Berga iesniegums un pieņemti zināšanai ieteikumi par LOF mājas lapas uzlabošanu.

 

Par 6. jautājumu:

Mārtiņš Vimba informē par LOF sadarbību ar LVM, kas paredz orientēšanās kā aktivitātes iekļaušanu LVM Mammadaba meža un dabas izzināšanas izglītības aktivitāšu  un programmu ciklā. Tuvākajā laikā tiks sagatavota papildus informācija klubiem ar aicinājumu iesaistīties aktivitāšu realizēšanā.

 

 

Par 7. jautājumu:

 • Mārtiņš Vimba iepazīstina ar iespējām piedalīties Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā trešajā atklāto projektu iesniegumu atlasē darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. LOF Projektu un attīstības komisija, kā brīvprātīgo piesaistot M.Līsmani, izvērtēs iespējas sagatavot projekta pieteikumu.
 • LOF valde apstiprina izmaiņas LOF sprinta kausa nolikumā. LK sprinta kausa posms būs Cēsu sprints, bet sprinta kausa posms Kurzemes pavasara laikā nenotiks.
 • LOF valde izskata jautājumu un OK „Ziemeļkurzeme” iesniegto tāmi par iespējamo Baltijas Junioru kausa organizēšanu 2012.g.oktobrī Kurzemē. LOF valde precizēs ārpus LOF budžeta (ārējā) atbalsta iespējas, lai lemtu par pasākuma norises vietu un organizatoru. 

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  

Nākamā valdes sēde notiks pēc LOF Kongresa

Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,02863597869873