Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

22.janvāris /
Austris
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2007/2

2007. gada 12. februārī
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Henrijs Freimanis, Gunārs Ikaunieks, Juris Kokins, Ģirts Mamis, Oskars Zērnis

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. LOF Komisiju apstiprināšana.
 3. Latvijas izlases.
 4. EOC 2008.
 5. Citi.
   

Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Pasūtītas medaļas 2007. gada Latvijas čempionātam ziemā.
 • Sagatavota un nosūtīta vēstule Rīgas domei, lai varētu organizēt Rīgas domes un LOF vadību tikšanos. Diemžēl, tikšanās pagaidām ir pārcelta uz nenoteiktu laiku.
 • Notikušas divas tikšanās ar LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra vadītāju Čevera kungu un citām amatpersonām. Panākta vienošanās par finansiālu atbalstu Latvijas jauniešu izlasē startējošajiem jaunsargiem, sagatavoti un parakstīti līgumi, iesniegtas tāmes.
 • Nosūtīti pieteikumi IOF par LOF gatavību organizēt WMOC 2010 un JWOC 2010.
 • VID, UR un LSFP iesniegts LOF gada pārskats, kā arī publicēta informācija par ziedojumiem Latvijas Vēstnesī.
 • Nosūtīti vārdiskie pieteikumi PČ junioriem un EČ jauniešiem Austrijā.
 • Notikusi tikšanās ar Ventspils pašvaldības sporta darba vadītāju Dainu Paipalu, lai saskaņotu tālākās rīcības plānus EČ2008 sagatavošanā. Tika lemts par līgumiem par Ventspils pašvaldības atbalsta izlietojumu, atskaitīšanās kārtību, pienākumu sadali utt.
 • Iesniegta informācija Valsts Kasē par LOF amatpersonu paraksta tiesībām, lai varētu turpināt darbu ar valsts budžeta līdzekļiem.
 • Notikusi tikšanās ar Aigaru Andersonu, lai apspriestu iespējas sagatavot IZM Projektu, kuru ir nolēmusi izstrādāt LOF un piedalīties konkursā, kuru rīko Norvēģijas valdības un EEZ finanšu instrumenti. Aigars Andersons būs tiešais projekta izstrādātājs.
 • Pēteris Apinis sniedz informāciju par sava komandējuma uz Norvēģiju rezultātiem. P. Apinis ir ticies ar Norvēģijas Orientēšanās Federācijas vadību, kura ir apsolījusi atbalstu IZM Projekta izstrādē un ieviešanā. Notikusi tikšanās arī ar Emit pārstāvi un panākta vienošanās par atbalstu.
 • Valde nolemj turpināt iesākto darbu pie projekta.
   

Par 2. jautājumu:


Pagājušajā sēdē tika ievēlēti LOF komisiju vadītāji, komisijas ir turpinājušas darbu pie komisiju sastāva noteikšanas.

Valde nolemj apstiprināt komisiju sastāvus:

Media: Ilze Briksne, Mārtiņš Līsmanis, Andris Strazdiņš, Kristīne Kokina

Valde nolemj lūgt piekrist Mārim Blodonam kļūt par valdes pārstāvi sadarbībai ar presi.

Velo komisija: Ants Grende, Uģis Voiceščuks, Egils Gruzde.

Pieaugušo Izlašu komisija: Gunārs Ikaunieks, Oskars Zērnis, Jānis Krūmiņš, atbildīgais par Junioru izlasi-Gatis Berķis.

Ziemas komisija: Juris Kokins, Indulis Peilāns, Jānis Gaidelis, Iveta Holcmane, Gunārs Ikaunieks.

Tehniskā komisija: J. Cebulis- komisijas vadītājs, arī Noteikumu uzraudzības apakškomisijas vadītājs, Indulis Peilāns- TK komisijas vadītāja vietnieks, Latvijas Kausa apakškomisijas vadītājs būs Renārs Roze, Guntars Mankus-jauno tehnoloģiju apakškomisijas vadītājs. Vēl TK komisijas locekļi būs Jurģis Krastiņš un Ģirts Mamis.

Inspektoru komisija: Jurģis Krastiņš, Jānis Krūmiņš.

Karšu komisija: Edmunds Zvaigzne, Jānis Lazdāns, Dagnis Dubrovskis.

Rogaininga komisija: Guntars Mankus, Raimonds Lapiņš.

LOF apstiprina, ka ir izveidots LOF padomnieka postenis antidopinga jautājumos, šo amatu ieņems Gatis Berķis.
 


Par 3. jautājumu:


Ir saņemtas vairākas jaunas vēstules no Zelmas Dambes ar protestiem par Ingas Dambes iekļaušanu to sportistu sarakstā, kuriem jāsniedz atskaites par plāniem un treniņu vietām IOF antidopinga programmas ietvaros.

Atbildot uz Zelmas Dambes iesniegumu:

 1. LOF valde paskaidro, ka IOF AD noteikumi nepieprasa A-izlases izveidi.
 2. LOF valde netaranē nevienu sportistu, bet izlašu veidošanā balstās uz objektīviem kritērijiem.
 3. LOF valde nekādā veidā neierobežo IOF AD noteikumos pieprasītās atskaišu sistēmas lietošanu. LOF valde strādā pie tā, lai IOF pieņemtu informāciju arī caur ADAMS sistēmu, kas pēc dalībnieku ieskatiem ir ērtāka par tradicionālo sistēmu.
 4. LOF valde piekrīt, ka jāizveido valsts A-izlasi o-skrējiena disciplīnai, un nolemj strādāt pie A-izlases veidošanas noteikumiem. Izlases lielums būs atkarīgs no sportisko sasniegumu līmeņa un pieejamā LOF finansējuma.
 5. LOF valde nepiekrīt veidot valsts A-izlases o ar slēpēm, velo-o, rogaininga un o-takas disciplīnās, jo šobrīd LOF nevar nodrošināt adekvātu finansējumu šo izlašu veidošanai.
 6. LOF valde nepiekrīt veidot izlases, izvēloties sportistus uz subjektīvu spriedumu pamata. Izlašu veidošanai tiks noteikti objektīvi kritēriji.

Gunārs Ikaunieks informē valdi par izmaksām, lai Latvijas izlases sportisti varētu startēt Pasaules kausa posmos. Jau ir nolemts, ka PK posmos startēs Mārtiņš Sirmais. LOF valde nolemj iespēju robežās atbalstīt arī pārējos Latvijas izlases sportistus startam Pasaules kausa etapos.

Gunārs Ikaunieks uz nākošo valdes sēdi sagatavos Latvijas A izlases o-skrējiena disciplīnā veidošanas shēmu un Projektu par treniņnometnēm Čehijā 2007. gada beigās un 2008. gada sākumā, kā arī Ukrainā pirms 2007. gada Pasaules čempionāta. Valde nolemj nākošajā sēdē lemt par finansiālu atbalstu visiem A izlases sportistiem.

Valde nolemj 2007. gada Baltijas čempionātā trīs labākajiem Latvijas pārstāvjiem piešķirt prēmijas 120, 100 un 80 Ls apmērā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē.

LOF Izpilddirektors lūdz valdes piekrišanu palielināt finansēju Latvijas junioru un jauniešu ziemas izlasēm par 570,-Ls, tādējādi apmaksājot ceļu uz Austriju. Valde vienbalsīgi piekrīt finansējuma palielināšanai.

Valde uzdod LOF izpilddirektoram pasūtīt aviobiļetes uz Kijevu, uz Pasaules čempionātu.
 


Par 4. jautājumu:


Pēterim Apinim un Ģirtam Mamim ir notikusi tikšanās ar Mārtiņu Gaigalu, kurš būs EOC2008 sacensību direktors.

Notikusi arī EOC 2008 orgkomitejas sēde. Tika noteikti atbildīgie, sadalīti pienākumi, savstarpējās komunikācijas metodes un sistēma. Tika nolemts, kādas dalības maksas tiks saskaņot ar IOF.

Nosūtīts šīs sēdes protokols Rimas Jovaišas-IOF starptautiskajam inspektoram.

Nosūtīts IOF piedāvājums par dalības cenām EČ2008.

Nolemts, ka EOC2008 satelītsacensības rīkos „Magnēts” Henrija Freimaņa vadībā. Tuvākajā laikā tiks izstrādāts šo sacensību nolikums.

Tiek gatavoti EOC un ETOC 2. biļeteni.
 


Par 5. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē, ka ir iespēja pieteikties uz EYOC 2009 rīkošanu.

LOF valde nolemj līdz nākošajai valdes sēdē atrast iespējamo šo sacensību rīkotāju un sarīkošanas vietu un tad sūtīt pieteikumu.

Sakarā ar to, ka klubs Balta ir atteicies no WRE sacensību rīkošanas, ir jānolemj, kas tās rīkos, lai varētu par to informēt IOF. Pēteris Apinis ir apzinājis iespējamos rīkotājus un norit sarunas par noteikumiem.

LOF izpilddirektors informē, ka visos LOF rīkotajos pasākumos ir nepieciešams izmantot IZM logo. LOF izpilddirektors apņemas informēt visus karšu sagatavotājus un LOF sacensību rīkotājus par šī noteikuma ievērošanu gan karšu sagatavošanā, gan sacensību noformēšanā.

LOF izpilddirektors piedāvā pasūtīt 30 jaunas Emit kartes. LOF valde atbalsta šo piedāvājumu.

Renārs Roze ir iesūtījis priekšlikumu Stafešu kausā pievienot grupu VM195.

LOF valde atbalsta šo priekšlikumu.

Lietuvas Orientēšanās Federācija ir iesūtījusi priekšlikumu Baltijas čempionātā iekļaut stafeti veterānu grupās ar šādu sadalījumu: 110,140,170. LOF valde atbalsta šo priekšlikumu.

Gunārs Ikaunieks piedāvā apspriest LČ sprintā nolikumu, lai sacensības varētu veidot ar kvalifikācijas skrējieniem. Valdes locekļi izsaka savus priekšlikumus, lai sacensības padarītu interesantākas un Gunārs Ikaunieks apņemas drīzumā sagatavot nolikumu.


 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 12. martā


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,034612894058228