Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

18.janvāris /
Antis, Antons
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/11

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/11

2016. gada 14. novembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Ilze Lapiņa, Jānis Lazdāns, Gunārs Ikaunieks, Juris Knēts

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Normunds Bērziņš, Beāta Zaļaiskalna, Justs Lūkins

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti, PK.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem līdz decembrim, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku. Atbildīgie G. Ikaunieks, J. Krūmiņš.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem. Atbildīgais G. Ikaunieks.

 1. Ikaunieks centīsies iegūt informāciju, kā šādi līgumi tiek gatavoti citās organizācijās.
 2. Ikaunieks sagatavos jautājumu uz nākamo valdes sēdi.
 3. Smila informējusi, ka jauniešu izlases trenera palīgi varētu būt Līga Valdmane un Krista Strautniece. LOF valde apstiprina treneru palīgus.

LOF valdē notiek diskusijas par to, kā veicināt sprinta attīstību Latvijā. Ir skaidrs, ka nepieciešamas vairāk augsta līmeņa sprinta sacensības un LOF ir jāveicina šo sacensību rīkošana. Viens no veidiem būtu LOF atbalsts WRE sprinta sacensību rīkošanai Latvijā, kā arī atbalsts sportistiem, kuri vēlas piedalīties starptautiskās sprinta sacensībās. Plānu par iespējamo sportistu atbalstu izstrādās V. Āboliņš.

Āboliņš ierosina izsludināt konkursu par atbalstu junioriem dalībai WRE sacensībās sprintā 2017. gadā. Informācija par iespējamo atbalstu ir publicēta.

LOF valde aicina klubus pieteikties rīkot WRE sacensības sprintā, LOF garantēs WRE statusa apmaksu.

LOF valde piedāvās WRE statusu Lieldienu balvai un Latvijas čempionātam sprintā. Tiek gatavoti iesniegumi, lai varētu pieteikties uz WRE statusu.

A.Vārna informē par Latvijas skolu kausa sacensību projektu. A. Vārna informē par shēmu, kā paredzēts organizēt Latvijas skolu kausu 2017. gadā. Skolu kauss notiktu 3 priekšsacīkšu posmos Rīgā, kopā Vidzeme, Latgale un Zemgale, Kurzeme, un fināls Jelgavā.

Lazdāns informē, ka bijusi tikšanās LVM, tiks turpināts Mammadaba projekts, tiks atjaunotas kartes, kp statīvi. Mammadaba projektu mēģinās apvienot ar skolu kausu. LVM gatavi iesaistīties, ja iespējams skolu kausa 2 posmus sarīkot LVM poligonos. Tas ir reāli iespējams Tērvetē un Lubānā.

Fināls būs Jelgavā, kur atbalsts būs arī no LLU, arī armija ir gatava piedalīties.

Rīgas posms varētu būt Lucavsalā.

SPORTIDENT piešķīris galveno balvu.

LOF valdes loceklis V. Kaminskis apņemas līdz nākamajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus, kā vajadzētu notikt jaunā LOF valdes sastāva veidošanai. Jautājums vēl tiek gatavots.

LOF valde izskatīs iespēju materiāli stimulēt LK uzvarētājus Elites grupās, ar šo informāciju tiks papildināts LK nolikums.

Lūkins sagatavos priekšlikumus stimulēšanas sistēmai.

Lūkins veicis pētījumu par elites sportistu dalību LK posmos pēdējos gados. Skaits ir ļoti mazs.

LOF valde nolemj VS 20 grupu LK kausā 2017. gadā iekļaut VS E grupā ar kopēju izlozi.

LOF valde rekomendēs LOF Kongresam likvidēt VS20 grupu.

LOF valde nolemj izveidot stimulēšanas sistēmu VS E grupām LK kopvērtējumā. LOF valde piedāvās LOF Kongresam iekļaut LOF budžetā 3000,-EUR balvu fondu, 1.v.-600, 2.v.-400,3.v.-200,4.v.-150,5.v.-100,6.v.-50 gan sieviešu, gan vīriešu grupās.

LOF valde nolemj ieviest koeficientu Latvijas čempionātu vidējā, garā, maratonā rezultātiem -1,1.

Ir nelielas izmaiņas datumos LK un stafešu kausos. LOF valde tās apstiprina.

Ir papildināts sprinta kauss ar vēl vienām sacensībām. LOF valde apstiprina.

LČ maratonā rīkos O!Latvija sadarbībā ar Kāpu un Sēlijas mežu.

LOF valde ierosina sportistu līgumos ierakstīt punktu, ka nebūtu vēlams valkāt Latvijas izlases formas ārpus izlašu pasākumiem.

Tuvākajā laikā tiks slēgts jauns līgums par izlašu tērpu iegādi. J. Lazdāns līdz gada beigām sagatavos informāciju par līgumiem par izlašu tērpiem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Noslēgts līgums ar LSFP par skolu sprinta tūri.
 2. Iesniegtas atskaites pašvaldībām par finansējuma izlietojumu.
 3. Iesniegti finansu pieprasījumi pašvaldībām dalībai Pasaules skolēnu čempionātā.
 4. Iesniegts finansu pieprasījums 2017. gadam LSFP.
 5. Iesniegta atskaite Latvijas Gāzei par finansējuma izlietojumu.
 6. Nosūtīti rēķini LOF klubiem, kuri vēlas iegādāties OCAD 12 ar atlaidi.
 7. Nosūtīts pieteikums LSFP par finansējumu Pasaules kausa posmam Cēsīs.

Par 4. jautājumu:

Saņemts Ziemeļvalstu priekšlikums piedalīties kopējā sanāksmē janvārī Kopenhāgenā. No LOF valdes piedalīsies V. Tamužs un J. Lazdāns.

No LSFP saņemts aicinājums iesniegt priekšlikumus par izmaiņām stipendiju konkursā. LOF nav iebildumu pret pašreizējo nolikumu. Šogad stipendijas saņem-S.Grosberga, A.Jubelis(1400), E.Titomers(800), V.Āboliņš, N.Raize(400).

IOF lūdz piedāvāt kandidātus vides aizsardzības un karšu komisijās. LOF valde piedāvās Dagni Dubrovski kā kandidātu no LOF abās komisijās. Atbildīgais Ģ. Mamis.

Tiek veidota grāmata „Latvijas sporta lepnums-100”. V. Tamužs iesaistīsies grāmatas veidošanā.

Ir izsludināts Rīgas sporta laureāts. LOF nav kandidātu, ko varētu piedāvāt.

Ir saņemta informācija no IOF par kvotām dalībai Pasaules spēlēs 2017. gadā. Inga Dambe ir pirmā rezerviste.

Saņemta informācija par SELL spēles Latvijā 2017. gadā. LOF valde pieņem lēmumu iesaistīties. Atbildīgais J. Lazdāns.

Saņemta informācija ar aicinājumu iesaistīties Eiropas sporta nedēļā 2017. LOF valde nolemj piedalīties. Atbildīgais A. Vārna.

Smila iesūtījusi jauniešu izlases atlases sistēmu 2017. gadam. LOF valde pieņem zināšanai un lūdz publicēt LOF mājas lapā ar piezīmi, kurām grupām ir vienādas distances.

LOF saņemta vēstule no Izglītības un zinātnes ministrijas:

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija), kura saskaņā ar Sporta likuma 5.panta pirmo daļu pilda valsts pārvaldes funkcijas sporta nozarē un saskaņā ar 10.1panta sesto daļu uzrauga (īsteno funkcionālo pakļautību) biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) Sporta likuma 10.1panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto (deleģēto) uzdevumu attiecībā uz sporta federāciju atzīšanu un atzīto sporta federāciju darbības sporta jomā kontroli, īstenojot uzraudzības pasākumus, ir konstatējusi, ka vairākas no šobrīd Latvijā atzītajām sporta federācijām neatbilst Sporta likuma 10.1panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajam kritērijam (sporta federācijas biedri irtikaijuridiskās personas), jo to biedri ir ne tikai juridiskas personas, bet arī pašvaldību dibinātas izglītības iestādes (galvenokārt pašvaldību dibinātas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes), kurāmnav juridiskās personas statuss. Pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm (t.sk. arī pašvaldību dibinātām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm) ir pastarpinātās pārvaldes iestādes statuss. Lai nodrošinātu tiesību aktiem atbilstošu pašvaldības interešu pārstāvniecību Latvijā atzītajās sporta federācijās, kā sporta federācijas biedram būtu jābūt pašvaldībai.

Ievērojot minēto, lūdzam informēt visas Latvijā atzītās sporta federācijas par nepieciešamību iespējami drīzā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.augustam īstenot pasākumus, lai nodrošinātu, ka to biedri ir tikai juridiskas personas. Vēršam LSFP un Latvijā atzīto sporta federāciju uzmanību, ka gadījumā, ja pēc minētā datuma ministrija konstatēs, ka kāda no Latvijā atzītajām sporta federācijām neatbilst Sporta likuma 10.1panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajam kritērijam, Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1396 “Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi) noteiktā kārtībā ministrija uzdos LSFP atbilstoši Sporta likuma 10.2pantam lemt par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu attiecīgajai sporta federācijai.

LOF valde informēs klubus, kuriem ir šī problēma ar aicinājumu veikt izmaiņas juridiskajā statusā vai sagatavot iesniegumu kluba pārreģistrācijai līdz LOF Kongresam.

Par 5. jautājumu:

Ar mums sazinājušies-IOF SEA WMOC 2019- Ulrich Aeschlimann no Šveices un

Assistant Senior Event Adviser Kuno Rooba no Igaunijas.

Saraksti turpinās LOF atbildīgā par WMOC Ildze Straume.

Ir parakstīts līgums ar IOF par PČ rīkošanu.

Līdz ar to, tuvākās nedēļas laikā tiks publicēts 1.biļetens.

Par 6. jautājumu:

LOF balle notiks 3. decembrī. Ielūgums ir publicēts. Būs naktsmītnes, treniņš nākamajā dienā. Gaidāmi priekšnesumi un dažādi citi pārsteigumi. Jauniešiem un pieaugušajiem būs atsevišķas telpas.

LOF valde pieņem lēmumus par Gada cilvēku un par mūža ieguldījumu.

LOF valde izsludina LOF Kongresu 2017. gada 18. martā.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 16. janvārī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,03357195854187