Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

11.jūlijs /
Svens, Leonora
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/07

2014. gada 23. jūlijā, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Atis Rukšāns, Jānis Tamužs

LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis, Jurģis Krastiņš, Normunds Bērziņš, Zita Rukšāne, Mārtiņš Vimba, Inese Purgaile

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. LOF SIA.
  6. Citi.

 

Par 1. jautājumu:

Valdes sēdē ir ieradušies 4 valdes locekļi, valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

 

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.
P. Apinis ticies ar LTV vadību, panākta vienošanās par maksāšanas kārtību. Ir sagatavots līgums ar LTV par maksāšanas kārtību un grafiku, un tuvākajā laikā LOF sāks veikt maksājumus.
Jāsagatavo izlašu krosa pārbaudes aplis. Atbildīgā I. Valdmane. Termiņš septembris. E. Bernāns uzņēmies sagatavot, piedāvājot pat 2 variantus.
Nepieciešams seminārs sacensību organizatoriem, karšu zīmētājiem, lai informētu par dabas aizsardzības jautājumiem. LOF valde nolemj vienlaicīgi arī organizēt sertifikācijas procesu sacensību rīkotājiem. Atbildīgais I. Peilāns. Seminārs notiks rudenī.
Ir saņemti vairāki priekšlikumi WOC 2018 grafiskajam zīmolam, bet tiks turpināts gatavot jaunus variantus. Atbildīgais P. Apinis.

 

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:
1. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
2. Iesniegts finansējuma pieprasījums 2015. gadam
3. Iesniegta atskaite Rīgas domei
4. Iesniegtas atskaites Ventspils un Jēkabpils pašvaldībām
5. Iesniegtas atskaites par rezultātiem PČ un PČ takuO
6. Iesniegti naudas balvu pieprasījumi IZM par rezultātiem PČ takuO

 

Par 4. jautājumu:

P. Apinis informē par WOC Itālijā. LOF ir saņēmusi tiesības rīkot 2018. gada WOC, WTOC un bijis arī balsojums par 2019. gada WMOC garantēšanu Latvijai. Būs ļoti nopietni jāpiestrādā pie finansu līdzekļu piesaistes, lai varētu veiksmīgi sarīkot visus pasākumus.
Ļoti nopietni jāpadomā par satelītsacensību sarīkošanu paralēli WOC.
Liela problēma varētu būt iespēja startēt jūlijā Gaujas nacionālajā parkā. Jau tuvākajā laikā jālemj par aizliegtajām teritorijām.
Būtu vēlams pirms PČ sarīkot IOF vadības vizīti Latvijā, lai informētu par PČ sagatavošanās gaitu un mūsu iespējām.
LOF valde par visu pasākumu orgkomitejas vadītāju nozīmē Pēteri Apini. P. Apinis arī apzinās un piesaistīs visus vadošos darbiniekus pasākuma organizēšanai.
V. Tamužs izsaka atzinību Latvijas Taku orientieristu saimei par lielo un mērķtiecīgo darbu un atzīmē, ka ir ļoti patīkams pārsteigums Guntara Mankusa 1. vieta, kā arī komandas 3. vieta Pasaules čempionātā.
J. Krastiņš īsumā informē par PČ rezultātiem un situāciju izlasē. Meitenēm rezultātus varētu vērtēt kā labu sniegumu. Nākamgad būs 3 dalībnieki, ko varēs pieteikt.
Tālākais mērķis būtu pilna izlase PČ Igaunijā, tas attiecas arī uz puišiem, kuriem jātiek atpakaļ pirmajā grupā.
Vīriešu rezultāts starp apmierinošu un labu.
V. Tamužs ierosina sarīkot tikšanos-diskusiju, lai izvērtētu izlases turpmākos plānus un attīstību.
LOF valde nolemj pasākumu sarīkot 23. augustā 9.30 Rīgā, Dārza ielā 2.
N.Bērziņš informē par LČ un BČ iespējamajiem datumiem. BČ varētu būt 30.-31. maijā- tas gan jāsaskaņo ar Baltijas valstīm. Sprints, garā 16.-17. maijā. Vidējā, stafete 5.-6. septembrī. Maratons 3. oktobrī. Sprinta stafetes 20. jūnijā.
2014. gada ziemas čempionāti notiks decembrī Madonā, ja būs sniegs, 2015. gada ziemas čempionāti jāsaskaņo ar Lietuvu un Igauniju.
Saņemts iesniegums no Gata Berķa par vēlmi atteikties no LOF mājas lapas uzturēšanas un piedāvājums to pārņemt Egīlam Puriņam. P. Apinis veiks pārrunas ar E. Puriņu par iespējām turpināt darbu ar LOF mājas lapu.
Saņemts iesniegums no Smiltenes sporta skolas par iespējām akreditēt orientēšanās programmu. Par sporta skolu programmu akreditāciju atbildēs I. Čākure un I. Valdmane.

 

Par 5. jautājumu:

LOF SIA O!Latvija plānos ir sarīkot pirmos pasākumus vēl šogad. Notiek pārrunas par laiku un vietu. Iespējamais datums pagaidām ir 20. septembris.

 

Par 6. jautājumu:

• LOF bija saņēmis piedāvājumu sarīkot Baltijas ceļa piemiņas pasākumu. Baltijas ceļa stafete šogad tomēr nenotiks, jo nav skaidrs piedāvājums par finansējumu.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 20. augustā
Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,028981924057007