Sākums ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

26.septembris /
Kurts, Knuts, Gundars
IenāktIenāktIenākt

Šodien: 26.09.2020

Sacensību skaits:(2)LATVIJA

Orientēšanās seriāli : 26.09-28.09

sestdiena 26.09
svētdiena 27.09
pirmdiena 28.09

LK un LČ: Tuvākais mēnesis

03.10.Vikmestes grava, Siguldas novads

Siguldas Rudens

 • Sacensību lapa
 • Biļetens

   

  48. ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS

  “SIGULDAS RUDENS”

  Latvijas kausa posms

                                                             

  NOLIKUMS

   

  1. orientēšanās sacensības “Siguldas Rudens” notiek 2020. gada 3. oktobrī - Gravzaķos (pretī Reiņa trasei), Siguldas novads.

   

  Dalībnieki

  Sacensībās “Siguldas Rudens” var piedalīties ikviens, piesakoties un startējot savam vecumam un meistarībai atbilstošā grupā. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Par bērniem ir atbildīgi vecāki vai viņu pavadošā persona.

   

  Sacensību kārtība

  10.00-11.30       Pieteikšanās un reģistrēšanās sacensību vietā;

  11.40                Sacensību atklāšana;

  12.00                Starts;

  ap 14.00           Sacensību apbalvošana.

   

  Pieteikšanās

  Iepriekšēja pieteikšanās elektroniski līdz 1. oktobrim internetā https://lof.lv/pieteikumi/?act=info&id=2020100300

  Sacensību dienā varēs pieteikties tikai uz vakantajām vietām katrā grupā 1 dalībnieks vai OPEN grupām.

   

  Atzīmēšanās
  Ar elektroniskajām SI kartēm. SI īre 1.00 EUR.

  SIAC īre 2.00EUR

   

  Dalības maksas

  Līdz 28.09. - V,S10,12 – 2 EUR; V,S14,16 – 3,00 EUR; V,S 18,20,60,65,70,75,80 – 5,00 EUR; pārējiem – 10,00 EUR.

  No 29.09.- 01.10. - V,S10,12 – 3 EUR; V,S14,16 – 5,00 EUR; V,S 18,20,60,65,70,75,80 – 10,00 EUR; pārējiem – 15,00 EUR.

  Dalības maksas veicamas uz biedrības A2 kontu vai sacensību dienā reģistratūrā pie numuru saņemšanas.
  Uzrādot Siguldiešu ID atlaide 10%.

  Rekvizīti: Biedrība A2, Reģ. nr. 40008099938, Gāles iela 27, Sigulda. SEB banka, konts LV29UNLA0050007879833. Maksājuma mērķī norādot: vārds, uzvārds, starta grupa, dz.gads, kolektīvs. Ja nepieciešams rēķins lūdzu rakstiet uz info@siguldasdizains.lv.

  O-nodoklis iekļauts dalības maksā.

   

  Dalībnieku grupas.                                                                                                   

  S,V 21E – atklātā grupa (1999.g. un agrāk dzimušie)

  S,V 21A – atklātā grupa (1999.g. un agrāk dzimušie)

  S,V 21B – atklātā grupa (1999.g. un agrāk dzimušie)

  S,V 35 – 1985.g. un agrāk dzimušie,

  S,V 40 – 1980.g. un agrāk dzimušie,

  S,V 45 – 1975.g. un agrāk dzimušie,

  S,V 50 – 1970.g. un agrāk dzimušie,

  S,V 55 – 1965.g. un agrāk dzimušie,

  S,V 60 – 1960.g. un agrāk dzimušie,

  S,V 65 – 1955.g. un agrāk dzimušie.

  S,V 70 – 1950.g. un agrāk dzimušie.

  S,V 75 – 1945.g. un agrāk dzimušie.
  S,V 80 – 1940.g. un agrāk dzimušie.

  S,V 20 – 2000.–2001.g. dzimušie,

  S,V 18 – 2002.–2003.g. dzimušie,

  S,V 16 – 2004.–2005.g. dzimušie,

  S,V 14 – 2006.–2007.g. dzimušie,

  S,V 12 – 2008.–2009.g. dzimušie,

  S,V 10 – 2010.–2011.g. dzimušie (jaunāki drīkst startēt tikai ar vecāku vai aizbildņa rakstisku atļauju).

  OPEN1 atklātā grupa (garā)
  OPEN2 atklātā grupa (īsā)

   

  Starts un finišs

  Kopējais starts pa grupām. Kartes izsniedz starta brīdī. Distances savienotas iziešanas secībā. Leģendas TIKAI uz kartēm.

   

  Distanču garumi

  Atbilstoši LOF noteikumiem vidējai distancei

   

  Inspektors

  Kaspars Kārkliņš (Siguldas takas)

   

  Karte

  Karte uzmērīta 2020.g. autors Edmunds Zvaigzne, Jānis Lazdāns. Vikmestes upītes grava. Priežu egļu mežs ar pamežu no labas līdz sliktai skriešanai. Labs taku tīkls. Augstumu starpība 90m.

  Apbalvošana

  Apbalvoti tiks visu grupu 1., 2., 3. vietu ieguvēji.

   

  Slēgtais rajons

  Līdz sacensībām slēgtais rajons-karte Gūtmaņa ala LOF0164_1984.

  Karte: https://lof.lv/uploads/kartes/1984/164.jpg

  Skatīt shēmu: https://lof.lv/map.php?act=map&mid=121&s=JS

   

  Sacensību rīkotāji – LOF, biedrība A2 ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu.

  Veiksmīgu startu!

 • Biļetens
LK
10.10.Vilkupurvs, Rēzeknes novads

Latvijas čempionāts nakts distancē

 • 3. Biļetens

   Latvijas čempionāts nakts orientēšanās 2020 – 3. biļetens

  2020. gada 10. oktobris

  ORGANIZATORI

  Rīko: LOF, SIA “O! Latvija” un Orientēšanās klubs  “Mežmalas”

  Atbalsta: Rēzeknes novada dome

   

  Galvenais tiesnesis: Andris Jubelis

  Karte: Pēteris Blumbergs

  Distances: Alvis Reinsons

  Distanču dienests: Guy Sabo Bar

  Sacensību inspektors: Jānis Gaidelis

  Komentēšana: Kalvis Kaļva

   

  LAIKS UN VIETA
  2020. gada 10. oktobris, “Vilkupurvs”, Gaigalavas pag. , Rēzeknes nov.  (skatīt shēmu)

   

  PROGRAMMA

  Līdz 19:00 – dalībnieku ierašanās un reģistrācija

  20:00 – kopējais starts

  ~22:00 – apbalvošana (pēc iespējas ātrāk)

  Stāvlaukums automašīnām atrodas tiešā finiša un starta tuvumā.

   

  APVIDUS

  Apvidus daļēji iekļaujās lieguma “Lubāna mitrājs” regulējamā režīma, dabas lieguma un dabas parka funkcionālajā zonā. Lubānas mitrājs ir lielākais iekšzemes mitrājs Latvijas teritorijā. Kompleksā pārstāvēti izcili Latvijā un Eiropas savienībā īpaši aizsargājami biotopi kā arī bagāta un daudzveidīga augu un dzīvnieku valsts. Apvidus ieskauts ar purviem no visām pusēm, pārsvarā priežu mežs, ar labu redzamību, skriešanas grūtības pakāpe no labas līdz vidējai, ar nedaudz krūmājiem, augstuma starpība apvidū ir 18m.

   

  KARTE

  Sagatavota 2019. – 2020. gadā

  Kartes autors: Pēteris Blumbergs

  Mērogs: 1:10000, h 2.5m

  Kartes izmērs: Visām grupām A4, ievietotas mitrumizturīgos maisiņos

   

  Līdz sacensībām ir aizliegts atrasties un trenēties šajā apvidū: šeit.

   

  GRUPAS

  MW 12, 14, 16, 18, 21E, 21A*, 40, 50, 60, un Open (bez dzimumu dalījuma)*
  * - atvērtās grupas, kurās netiek izcīnītas Latvijas čempionāta medaļas

  * - OPEN grupās karšu skaits ierobežots uz vietas sacensību centrā (10 gabali).

   

  DISTANCES

  Līdz starta KP – 70m

  Skatītāju KP visām grupām

  Grupa

  Garums (km)

  KP

  Kāpums (m)

  M21E

  10,2

  34

  135

  W21E

  8,2

  30

  130

  W12

  3,0

  11

  55

  M12

  3,3

  13

  60

  W14

  3,4

  12

  50

  M14

  5,0

  19

  95

  W16

  5,0

  19

  90

  M16

  7,3

  26

  100

  W18

  5,9

  21

  90

  M18

  8,1

  27

  120

  W21A

  6,5

  21

  95

  M21A

  8,9

  26

  130

  W40

  5,7

  22

  95

  M40

  7,6

  27

  110

  W50

  4,6

  16

  75

  M50

  6,5

  23

  105

  W60

  4,2

  19

  50

  M60

  5,8

  21

  75

  OPEN 1

  3,0

  11

  55

  OPEN 2

  5,8

  21

  75

   

  IZKLIEDE

  Visās grupās izņemot MW12, MW14 tiks izmantota izkliede.

  taurenis

   

  GPS SEKOŠANA

  Grupās M21E, W21E jālieto organizatoru izsniegtās GPS sekošanas iekārtas. Ja sportists atsakās lietot sekošanas iekārtu, tad attiecīgais sportists tiek diskvalificēts. GPS iekārtas varēs saņemt 10 minūtes pirms starta – starta vietā. Sportisti, kuriem jālieto GPS, tiks izziņoti 4. biļetenā.

   

  ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS SISTĒMA

  Sportident kontakta/bezkontakta atzīmēšanās sistēmas visās grupās. Dalībnieks var izvēlēties atzīmēšanās tipu. SIAC čipu būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.50 EUR/dienā. Dalībniekiem, kas nav norādijuši personiskā SI kartes numuru, tiks piešķirts SIAC īres karte.

  SI kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem (65 EUR).

   

  PIETEIKŠANĀS

  Online līdz 5. oktobra 23:59 izmantojot LOF sistēmu.

   

  DALĪBAS MAKSA

  Sacensību dalības maksa* veicamas ar pārskaitījumu! (skatīt zemāk)

  Reģistrēšanās datums

    

  Cena

  MW21-60

  01.02.20 – 28.09.20

    

  15 EUR

  29.09.20 – 05.10.20

    

  17 EUR

  MW 12-18, OPEN

  01.02.20 – 28.09.20

    

  8 EUR

  29.09.20 – 05.10.20

    

  10 EUR

  * Dalības maksā iekļauts orientierista nodoklis.

   

  Maksājot dalības maksu skaidrā naudā sacensību dienā, dalības maksai (atkarībā no pieteikšanās termiņa) tiek pieskaitīti +50%. Katram dalībniekam tiks izrakstīta kvīts, kā dēļ var veidoties lielas rindas.

  - Dalībnieki, kuri piesakās pēc 05.10.20 uz vakantajām vietām, jāmaksā dubulta cena no esošās cenas uz pēdējo pieteikšanās termiņu. Piesakoties novēloti, netiek garantēta starta vieta.

  -Pieteikties uz vietas par pēdējā termiņa maksu var OPEN grupu dalībnieki.

  - Sacensību dalības maksas pārskaitāmas uz LOF kontu līdz katra pieteikuma termiņa beigām. Elektroniskais pieteikums sacensībām LOF.LV sistēmā uzskatāms par garantiju dalības naudas samaksai.

  - Atsaucot dalību sacensībās pēc pieteikuma termiņa beigām, neierodoties uz sacensībām vai sacensību atcelšanas nepārvaramas apstākļu dēļ, dalības maksa netiek atmaksāta.

   

  Rekvizīti:

  O! LATVIJA SIA
  Reģ.Nr:40103795862
  Banka:AS Luminor
  SWIFT:RIKOLV2X
  IBAN:LV91RIKO0002930175825
  Adrese:Mellužu 17-5, LV-1067, Rīga


  Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rakstīt uz lof@lof.lv

   

  NAKTSMĪTNES

  Rēzeknes novads:

  http://rezeknesnovads.lv/turisms/naktsmitnes/

  Lubānas novads:

  http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-4/informacija-celotajiem/nakstmitnes

  Madonas novads:

  http://www.madona.lv/turisms/lv/naktsmitnes-pirtis-spa

  Varakļānu novads:

  https://www.varaklani.lv/turisma-informacijas-centrs/naktsmitnes

   

  DALĪBNIEKI UN APBALVOŠANA

  Dalība sacensībās bez ierobežojumiem, tomēr Latvijas čempionu titulus un medaļas izcīna tikai tie dalībnieki, kas reģistrējušies Latvijas orientieristu datu bāzē OS skrējienam (LOF kluba sastāvā vai individuāli) un ir samaksājuši LOF biedru naudu. Visās grupās 1. – 3. vietas ieguvēji (izņemot MW 21A,  un OPEN grupas) uzvarētāji tiek apbalvoti ar LOF medaļām.

   

  Kontaktinformācija:

  Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību Latvijas čempionāta laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās Latvijas čempionāta  mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

  Andris Jubelis, t. 29194224, e-pasts:  jubelis.andris@gmail.com

   

 • Pieteikumi
LČ nakts
11.10.Teirumnieku purvs, Rēzeknes novads

Mežmalu kauss

 • Sacensību lapa
 • Pieteikumi
 • Biļetens

   

  Mežmalu kauss

  1. biļetens

   

  Organizatori

  Orientēšanās klubs ”Mežmalas”

  Latvijas orientēšanās federācija

  Galvenais tiesnesis:

  Gints Jubelis +37129470770, jubelisgints@gmail.com

   

  Distances: Alvis Reinsons

  Karte: Pēteris Blumbergs

  Rezultāti: Normunds Bērziņš

  Distanču dienests: Guy Sabo Bar, Andris Jubelis

  Starta galvenie tiesneši: Raivis Reinsons, Klāvs Stiprais

              Reģistratūra: Elīna Jubele, Elīna Svilpe

  Komentēšana: Kalvis Kaļva

   

   

  Sacensību centrs

  Teirumnieku purvs, Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts

   

  Programma

  1. oktobris, 2020. gads, saīsinātā garā distance

   

  12:00 Starts

  15:00 Apbalvošana

   

  Apvidus

  Jaukta tipa mežs, pārsvarā laba un vidēja skrienamība. Atsevišķās vietās skrienamība ir apgrūtināta, vietām atsevišķi krituši koki. Purvi un purviņi ar dažādu skrienamības pakāpi.

  Sacensību grupas

   

   Grupas: M,W 8*, 10*, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B**, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, OPEN1, OPEN2

  * Marķētā distance - marķējums iezīmēts kartē ar sarkanu līniju, dabā apzīmēts ar plastikāta lentu Kontrolpunkti atrodas uz marķējuma.
  ** MW21B – tehniski vienkārša distance.

   

  Mērogs: 1:7 500 MW 8*, 10*, 12, 60, 65, 70, 75, 80
  Mērogs: 1:10 000 MW 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55
  Augstumlīknes ik pa 2.5 m

   

  Aptuvenie distanču garumi

   

  Grupa

  Garums

  Grupa

  Garums

  M8*

  2,0

  W8*

  2,0

  M10*

  2,0

  W10*

  2,0

  M12

  2,5

  W12

  2,5

  M14

  4,0

  W14

  4,0

  M16

  6,0

  W16

  5.0

  M18

  8,5

  W18

  6,0

  M20

  8,5

  W20

  7.5

  M21E

  12,0

  W21E

  8,0

  M21A

  10,5

  W21A

  6.5

  M21B

  5,0

  W21B

  4,0

  M35

  9,0

  W35

  5,5

  M40

  9,0

  W40

  4,5

  M45

  8,0

  W45

  4,5

  M50

  6,0

  W50

  4,0

  M55

  6,0

  W55

  4,0

  M60

  5,0

  W60

  4,0

  M65

  5,0

  W65

  4,0

  M70

  4,0

  W70

  3,0

  M75

  4,0

  W75

  3,0

  M80

  3.0

  W80

  2,5

  OPEN-1

  3.5

   

   

  OPEN-2

  5.5

   

   

   

  Elektroniskās atzīmēšanās sistēma

   

  Sportident kontakta/bezkontakta atzīmēšanās sistēmas visās grupās. Dalībnieks var izvēlēties atzīmēšanās tipu. SIAC čipu būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.50 EUR/dienā. Dalībniekiem, kas nav norādijuši personīgās SI kartes numuru, tiks piešķirts SIAC īres karte.

  SI kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem (65 EUR).

   

   

  Dalības maksa

   

   

  Līdz 28.09.2020

  29.09.2020 –05.10.2020

  MW21E

  12 EUR

  15 EUR

  MW21A-55

  10 EUR

  12 EUR

  MW16-20, MW60-80

  8 EUR

  10 EUR

  MW12-14

  6 EUR

  8 EUR

  MW8-10

  4 EUR

  6 EUR

  OPEN1, OPEN2

  10 EUR

  12 EUR

   

   

  Rekvizīti:

  Nosaukums: Orientēšanās klubs Mežmalas

  Reģistrācijas nr.: 40008235799

  Konta nr.: LV05UNLA0050023017794

  Adrese: Strautnieki 1, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847

   

  Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rakstīt uz jubelis.andris@gmail.com

   

  Serviss sacensību centrā

  WC, ēdināšana, medicīniskā palīdzība

   

  Citi noteikumi

  Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un kārtības noteikumu ievērošanu.

  Sacensībās dežūrēs mediķis, dalībniekiem pēc finiša būs pieejams dzeramais ūdens.

   

  Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati (vārds, uzvārds) tiek publicēti starta protokolos un rezultātu sarakstā, kā arī dalībnieku var fotografēt un filmēt, un šie materiāli var tikt izmantoti mārketinga vajadzībām.

   

LK
11.10.Ērgļi
LK

LOF aktualitātes

Latvijas orientēšanās federācija informē

Ģirts Mamis

26470447

lof@lof.lv

Nākamā LOF valdes sēde notiks 2020. gada 21.oktobrī 18:00 Rīgā, Mellužu ielā 17.
Lūgums klubiem, kuri 2019. gadā rīkojuši tautas sacensības, aprēķināt tautas sacensību rīkošanas maksu, lai LOF var izrakstīt rēķinu. Informācija lof@lof.lv vai 26470447.
24.09.2020

Rudens ir klāt un, diemžēl, sezonas beigu starptautiskās sacensības ir atceltas - arī Eiropas junioru un jauniešu čempionāts 2020 nenotiks. Paldies visiem jaunajiem sportistiem, kas šosezon centīgi trenējās un gatavojās. Izlases sastāvs ir atrodams šeit. Izlases treneri cer, ka šogad ieliktais darbs nekur nepazudīs un visiem būs iespēja sevi pierādīt nākamā gada čempionātos. Lai stiprinātu komandas garu un plānotu nākamos mērķus, 3. un 4. oktobrī junioru un jauniešu izlases sportistiem un kandidātiem ir paredzēta treniņnometne.

21.09.2020

Aizvadītajā nedēļas nogalē pie Driškina ezera Cēsu pusē norisinājās sezonas desmitais Latvijas kausa posms, kā arī ceturtais un noslēdzošais Latvijas stafešu kausa posms - Cēsu rudens un Cēsu rudens stafetes. Sestdien garajā distancē elites grupās uzvaras svinēja Edgars Bertuks (Alūksne Ape-OK) un Ieva Rukšāne (Kāpa OK), kamēr stafetē labākie bija OK Saldus (Atis Rešķis, Uldis Brucis, Emīls Zērnis) un Alnis OK-JNSC (Ilona Daģe, Elza Ķuze, Signe Sirmā).

14.09.2020

30. septembrī Latvijas Orientēšanās federācija jau piekto gadu pēc kārtas organizē Latvijas Skolu orientēšanās kausu, kur aicināti piedalīties skolēni visas Latvijas!

Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas vispārizglītojošās mācību iestādēs, kā arī lai noskaidrotu labāko skolas komandu, kas attiecīgi iegūs Latvijas Skolu kausu. 

14.09.2020

Papildināts ar L. Valdmanes komentāru.

13. septembrī Talsu pusē noskaidrojām 2020. gada Latvijas čempionus pagarinātajā jeb maratona distancē. Abiem elites grupu uzvarētājiem Artūram Pauliņam (Azimuts OK-Sm BJSS) un Līgai Valdmanei (ZVOC-VBSS) šī ir jau trešā uzvara karjerā orientēšanās sporta pagarinātajā distancē. 

(1)
10.09.2020

Jaunā telpu orientēšanās sezona šogad tiks atklāta ar sacensībām 4. oktobrī Rīgas Cirkā: http://cirks.lv/. Sacensību mērķis ir parādīt orientēšanos, kā pieejamu sporta veidu jebkuram vecumam un dzimumam, kā arī iepazīstināt iedzīvotājus ar telpu orientēšanās aktivitāti. Telpu orientēšanās distance atbilst saīsinātai tradicionālajai sprinta distancei.

10.09.2020

13. septembrī Talsu novadā norisināsies 2020. gada Latvijas čempionāts pagarinātajā jeb maratona distancē, kas reizē būs arī sezonas devītais Latvijas kausa posms. Uz starta visgarākajā orientēšanās distancē stāsies gandrīz 400 dalībnieki.

08.09.2020

Pasaulē Skandināvijas valstis tiek uzskatītas par orientēšanās sporta lielvalstīm.

Savukārt Latvijā Jēkabpili droši var uzskatīt par orientēšanās sporta, vienu no visvecākajām lielpilsētām tāpēc, kad no pagājušā gadsimta 60tajiem gadiem, katru gadu jēkabpilieši rīko dažādu līmeņa intersantas orientēšanās sporta sacensības dažādās disciplīnās un paveidos, dodot iespēju jebkuram jēkabpilietim un pilsētas viesim izbaudīt šī novada apkārtnē dabas daudzveidību, lietojot karti un kompasu.

07.09.2020

5. un 6. septembrī Carnikavas pusē gandrīz pašā jūras krastā vairāk kā 700 dalībnieki startēja Latvijas čempionātā vidējā distancē un stafetē izaicinošā, taču ātrā kāpu apvidū. Vidējā distancē dāmu elitē trešo gadu pēc kārtas uzvara Sandra Grosbergai (Meridiāns/CPSS/Pārgauja), kamēr vīru konkurencē pirmais Latvijas čempionātu zelts Rūdolfam Zērnim (Saldus OK). Abi čempioni veica noslēdzošo etapu arī spēcīgākajās stafetes komandās. Meridiāna komandā bez S. Grosbergas startēja arī Kristīne Brunere un Vieda Lūsa, aizstāvot čempionu titulu jau piekto reizi kopš 2016. gada, kamēr Saldus orientieristiem Atim Rešķim, Kristapam Jaudzemam un R. Zērnim šī bija otrā uzvara pēc kārtas.

03.09.2020

Augusta izskaņā velo orientieristi tikās Baldones pievārtē, sadalot Latvijas čempionāta MTBO garās distances medaļas.

0,15279006958008