Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.jūnijs /
Ineta, Inta, Intra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2012/08

2012. gada 1. augustā, Rīga

 

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis, Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Ilze Ārniece, Mārtiņš Vimba

LOF klubu pārstāvji: Normunds Bērziņš, Jurģis Krastiņš

 

Darba kārtība:

 1. LOF izpilddirektora ziņojums
 2. Latvijas izlases
 3. ESOC 2013.
 4. EST-O-LAT līga.
 5. Citi.

 

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto pēc pēdējās valdes sēdes:

 • Iesniegtas atskaites LSFP par rezultātiem čempionātos
 • Noslēgti līgumi ar Rīgas domi par sportistu finansējumu
 • Iesniegtas atskaites Rīgas domē
 • Pasūtītas Latvijas čempionātu medaļas
 • Iesniegta atskaite Ventspils domē
 • Iesniegts pieteikums IZM par naudas balvām sportistiem

 

Par 2. jautājumu:

LOF valde izvērtē izlašu sniegumu aizvadītajos Pasaules un Eiropas čempionātos.

Eiropas jauniešu čempionātā Līga Valdmane ieņēma 3. vietu, Mikus Puriņš 9. vietu.

LOF valde izsaka atzinību šiem sportistiem par sasniegtajiem rezultātiem.

LOF valde saņēmusi atskaiti no Ievas Šustas par PČ junioriem. LOF valde iesaka ar šo atskaiti iepazīstināt arī citus trenerus, lai varētu izdarīt attiecīgos secinājumus par sportistu sagatavošanu izlasēm.

Jurģis Krastiņš informē LOF valdi par Pasaules čempionātu.

LOF valde novērtē izlases sniegumu Pasaules čempionātā kā izcilu.

Ģirts Mamis izsaka savu vērtējumu par Pasaules čempionātu veterāniem Vācijā. Organizatoriskais līmenis samērā zems, neatbilstošs tām prasībām, kādas tika uzstādītas LOF, lai pretendētu uz WMOC rīkošanu. Distances pārāk vienkāršas Pasaules čempionātam, īpaši jau fināli.

LOF valde nolemj oktobrī sagatavot izlašu noteikšanas principus 2013. gadam un informēt par garantēto finansējuma apjomu čempionātiem.

 

 

Par 3. jautājumu:

Ir publicēti ESOC un WMSOC 2. Biļeteni, darbojas pieteikšanās sistēma.

Tiek risināts jautājums par karšu materiālu sagatavošanu.

 

 

Par 4. jautājumu:

Tuvojas Eiropas projekta noslēgums, bet līgas darbība vēl turpināsies līdz gada beigām. 2013. gadā, ļoti iespējams, turpināsies kopējas velo un ziemas orientēšanās līgas.

 

 

Par 5. jautājumu:

 • LOF valde nosaka 2013. gada Latvijas čempionātu datumus un izvērtē saņemtos pieteikumus to rīkošanai. Latvijas čempionāti vidējā distancē un stafetēs notiks 8.-9. septembrī. Rīkošanas tiesības tiek piešķirtas OK Meridiāns un OK Ozons. LČ sprintā un garajā distancē notiks 1.-2. jūnijā. Pieteikumu termiņš tiek pagarināts. LČ maratonā notiks 28.septembrī. Pieteikumu termiņš tiek pagarināts. LČ naktī notiks 26. aprīlī. Rīkošanās tiesības tiek piešķirtas OK Arona.
 • LOF valde piešķir EČ jauniešiem 300,-LVL neparedzētu izdevumu segšanai, jo LOF izdevies piesaistīt papildus finansējumu.
 • Normunds Bērziņš piedāvā uzlabot sacensību kalendāra veidošanas shēmu.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  

Nākamā valdes sēde notiks 5. septembrī

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,029091119766235