Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2012/05

2012. gada 11. aprīlī, Rīga

 

Piedalās:

 LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis, Ilze Ārniece, Ģirts Mamis, Mārtiņš Vimba,  Jānis Tamužs

LOF klubu pārstāvji: Ieva Šusta, Jurģis Krastiņš, Ainārs Lagzdiņš

 

Darba kārtība:

 1. LOF izpilddirektora ziņojums
 2. WMOC 2015.
 3. ESOC 2013.
 4. EST-O-LAT līga.
 5. Latvijas izlases.
 6. Citi

 

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto pēc pēdējās valdes sēdes:

 • Iesniegtas izmaiņas Uzņēmumu reģistrā
 • Nosūtīts pieteikums Pasaules čempionātam
 • Sagatavots Kongresa protokols
 • Notikusi ESOC 2013 orgkomitejas sanāksme Madonā
 • Iesniegts LOF Gada pārskats
 • Iesniegta atskaite VID Sabiedriskā labuma organizācijas statusa pagarināšanai
 • Notikusi tikšanās ar Liepājas, Nīcas un Rucavas pašvaldībām

 

Par 2. jautājumu:

Pēteris Apinis informē par gatavošanos IOF inspektora vizītei.

Ir notikušas tikšanās ar Latvijas sporta vadību, Liepājas, Nīcas, Rucavas pašvaldību vadītājiem.

Visi ir apsolījuši piedalīties IOF inspektora sagaidīšanā, solot nepieciešamo atbalstu.

Turpinās vizītes plāna sagatavošana un saskaņošana ar iesaistītajām organizācijām.

 

Par 3. jautājumu:

Notikusi ESOC 2013 sēde Madonā. Sācies darbs pie  2. biļetena gatavošanas.

Turpinās sarunas ar elektroniskās atzīmēšanās sistēmu ražotājiem, lai izvēlētos labāko variantu.

 

Par 4. jautājumu:

Ilze Ārniece informē par EST-O-LAT Projekta aktualitātēm.

Ir nodotas atskaites par pagājušo periodu.

Drīzumā notiks EST-O-LAT līgas sacensības Igaunijā, Aronas kauss, MTBO sacensības un Kāpa.

Rudens posma sacensības jau būs bez Projekta atbalsta.

 

Par 5. jautājumu:

LOF valde noklausās Izlašu komisijas viedokli par atlašu atcelšanu „Kurzemes pavasarī”.

Lēmumu Izlašu komisija pieņēmusi vienbalsīgi.

Valde saņēmusi iesniegumu no Aināra Lagzdiņa par izlašu noteikšanas sistēmas maiņu, kurā cita starpā A.Lagzdiņš norāda, ka trenerim vajadzētu būt ar izglītību un attiecīgu pieredzi. A.Lagzdiņš arī aicina izlases noteikšanas sistēmu pakļaut plašākām diskusijām.

LOF valde atzīst, ka šogad pieaugušo izlases atlašu noteikumi nav sastādīti savlaicīgi, bet tam bija objektīvi iemesli - izlases trenera E. Bernāna atkāpšanās no amata 2012. gada sākumā, kad bija steidzīgi jāmeklē atbildīgais par izlases koordinēšanu 2012. gadā.

LOF valde atzīst, ka ir jārēķinās ar esošo situāciju un valdei nav pamata pašlaik neuzticēties Izlašu komisijai, kā arī atcelt pieņemtos lēmumus attiecībā uz izlašu noteikšanas kārtību 2012. gadā.

 

Par 6. jautājumu:

 • LOF valde saņēmusi iesniegumu no Krāslavas novada invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba „Krāslava” ar lūgumu uzņemt LOF. Klubs tiek uzņemts kā pagaidu biedrs līdz Kongresam.
 • Pēteris Apinis informē par savu ieceri par Baltijas ceļa pasākuma turpināšanu nākotnē, kā arī par plānu organizēt auto orientēšanās pasākumus
 • LOF valde saņēmusi iesniegumu no taku-o komisijas par iespējām izmantot kluba „Leonardo”  inventāru, sedzot šī kluba biedru naudu tuvākos 5 gadus. LOF valde nolemj sagatavot līgumus
 • Saņemts LČ naktī nolikums. Tas tiek apstiprināts ar nelielām piebildēm
 • Saskaņā ar Kongresā izskatīto 11. jautājumu (http://lof.lv/?p=lof_dok&fid=90) LOF valde aicina Jurģi Krastiņu, pieaicinot palīgus, sagatavot priekšlikumus par izmaiņām stafešu kausa nolikumā.
 • Mārtiņš Vimba informē par sadarbība ar LVM

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  

Nākamā valdes sēde notiks 9. maijā.

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,030614137649536