Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

6.jūlijs /
Anrijs, Arkādijs
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF kongresa protokols Nr.1/2012

Pielikumi:

Atskaite par 2011.gadā paveikto
Projekta EU 34861 "Est-O-Lat league" rezultāti 2011.gadā
Atskaite par LOF preses dienesta paveikto 2011.gadā
LOF 2011. gada budžets
LOF 2012. gada iespējamo ieņēmumu un izdevumu budžets
LOF 2012. gada budžets
LOF projektu un attīstības komisijas atskaite par periodu 03/2011 - 03/2012
Taku-O komisijas ziņojums par 2011.gada darbību

 

Ropaži, 2012. gada 17. martā

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2012

Darba kārtība:

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis (iekļauts papildus pēc Kongresa lēmuma).
 4. Valdes atskaite par 2011.gadā paveikto. J. Lazdāns.
 5. LOF komisiju atskaites par 2011. gadā paveikto.
 6. Finansu atskaite par 2011. gadu. Ģ. Mamis.
 7. Revīzijas komisijas ziņojums.
 8. 2012. gada budžeta projekts. Ģ. Mamis. J. Lazdāns
 9. Prezidenta vēlēšanas (iekļauts papildus pēc Kongresa lēmuma).
 10. LOF valdes locekļa vēlēšanas (iekļauts papildus pēc Kongresa lēmuma).
 11. Izmaiņas LOF sacensību noteikumos un LOF nolikumos.
 12. Citi.
 • EST-O-LAT līgas projekts I. Ārniece
 • Latvijas izlases J. Krastiņš
 • Orientēšanās vēstures saglabāšana B. Tamuža
 • OK Prizma iesniegums
 • Par ārzemju sportistu dalību Latvijas klubos un sacensībās

 

1.Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 28 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 17  balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums, tas ir tiesīgs pieņemt lēmumus un var sākties.

 

2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents Jānis Lazdāns paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad par Kongresa vadītāju tiek vienbalsīgi apstiprināts Juris Cebulis.

Ņemot vērā, ka ir saņemti iesniegumi no OK „Kurmis” par vēlmi iestāties LOF, kā ar iesniegumi no LOF prezidenta Jāņa Lazdāna un LOF valdes locekļa Ivara Valtasa, Juris Cebulis lūdz  Kongresa delegātus nobalsot par sekojošu papildus punktu iekļaušanu Kongresa darba kārtībā:

 1. Jaunu biedru uzņemšana kā 3. punktu
 2. LOF Prezidenta vēlēšanas kā 9. punktu.

Balsojums par papildus darba kārtības punktiem:

Par                 16

Pret                 0

Atturas            0

Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami, ko Kongress vienbalsīgi apstiprina. J. Cebulis aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīti Guntars Mankus un Māris Strautnieks. Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Ilze Ārniece un Mārtiņš Vimba. Kongress vienbalsīgi piekrīt šīm kandidatūrām.

 

3. Jaunu biedru uzņemšana.

Ģ. Mamis informē, ka ir saņemts viens pieteikums uzņemšanai Latvijas Orientēšanās federācijā.

Pieteikums saņemts no OK „Kurmis” par vēlmi kļūt par pagaidu biedru bez balsstiesībām 3. līmenī ar biedru naudu 18,75 LVL. Klubā ir 12 biedri.

Balsojums:

Par      15

Pret      0

Atturas 2

LOF Kongress uzdot valdei uz nākošo Kongresu sagatavot informāciju un iespējamos risinājumus par rīcību neaktīvajiem LOF biedriem, to statusa apzināšanu un to izslēgšanas kārtību.

 

4. Valdes atskaite par 2011.gadā paveikto. J. Lazdāns.

Jānis Lazdāns informē par valdes darbu 2011. gadā.

Notikušas 11 valdes sēdes.

Izveidota Projektu un attīstības komisija. 2011.gadā bija ļoti liels budžets, kas deva iespēju sniegt būtiska apjoma atbalstu izlašu darbam, jaunus projektus, dažādus orientēšanās novirzienus, uzsākta orientēšanās vēstures apzināšana.

J. Lazdāns uzsver, ka ļoti plašs ir bijis atbalsts izlasēm, bet ne vienmēr bija pietiekoša atdeve.

Var izcelt Andri Kivlenieku, Aiju Skrastiņu, taku orientēšanās  sasniegumus, kā arī velo orientēšanās pārstāvju panākumus.

No jauniešiem ļoti labi panākumi bijuši Rūdolfam Zērnim un Sandrai Grosbergai.

Veiksmīgi turpinājies EST-O-LAT projekts. Skolas ir ļoti ieinteresētas šajā projektā.

LOF startēja jaunā Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātā projektu konkursā, tika sagatavots projekta pieteikums, tomēr tas netika apstiprināts finansējuma saņemšanai.

Labi strādājis preses dienests, bija preses konference pirms Pasaules čempionāta, piedalījās divas vadošās televīzijas.

Starptautiskā Orientēšanās federācija apstiprināja ESOC 2013 rīkošanu Latvijā.

Nacionālajā sporta padomē bija šī pasākuma prezentācija, sākts darbs pie ESOC sagatavošanās.

Iesniegta vēstule IZM par vēlmi tikties ar IZM ministru, lai uzlabotu sporta stundu kvalitāti.

Uzsākta sadarbība ar Sportidentu.

Notikušas sarunas ar Sporta Akadēmiju, lai varētu nodrošināt studentiem prakses vietas LOF.

Gada nogalē daudz laika tika veltīts sponsoru apzināšanai.

Nav izdevies orientēšanās sportam saņemt atbalstu no LVM sportam ziedotās naudas, jo 2011.g. naudas dalīšanu Zemkopības ministrija uzticējusi Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK), kas ziedojumu sadalē noraidījusi LOF iesniegumu par 20 000.-LVL atbalstu

Veiksmīga sadarbība ar Latvijas Gāzi un citiem atbalstītājiem.

 

5. LOF komisiju atskaites par 2011. gadā paveikto.

Izlašu komisija

Jurģis Krastiņš informē par izlašu komisijas darbu, kuru tas pārņēmis pēdējā mēneša laikā pēc iepriekšējā Izlašu komisijas vadītāja E.Bernāna atkāpšanās.

Sezonu var vērtēt kā nevienmērīgu, bija gan problēmas, gan labi rezultāti.

Kopumā finansējums lielākais pēdējo gadu laikā.

Vislabāk veicies jauniešu izlasei, gan BČ, gan EČ jauniešiem.

BJC arī labi rezultāti, 2. vieta.

Junioru izlasē bija dažādas grūtības, arī rezultāti nebija spīdoši, redzējām savus vājos punktus, atpaliekam no citu valstu sportistiem.

Pieaugušo izlase startējusi apmierinoši, gaidījām vairāk no vīriešu izlases, jo bija spēcīgākais sastāvs. Kaut kopumā nebija tik slikti, Aija Skrastiņa ir ļoti stabila sportiste.

Šogad atkāpies pieaugušo izlases treneris, LOF valde nosacīti pārņēmusi vadību izlasē risinot šo krīzes situāciju.

Nākošgad galvenais mērķis ir kvalificēties Pasaules Spēlēm. Kvalifikācija notiks Pasaules čempionāta laikā.

Iveta Holcmane uzdod jautāju, kas plānoja nometni Francijā?

J. Krastiņš atbild, ka paši sportisti izvēlējās šo variantu.

Pašlaik ir apzināti gandrīz visi izlases kandidāti un noskaidroti viņu plāni.

Kongresa delegāti uzdod jautājumu: Vai neatšķiras sportistu un Federācijas mērķi?

J. Krastiņš aicina visus, kam ir idejas, nākt un piedalīties darbā ar izlasēm.

Guntars Mankus vaicā, vai ir izveidota sadarbība ar Ingu Dambi?

J. Krastiņš atbild, ka sadarbība ar I.Dambi ir  vēlama, šobrīd tiek apzināti kontakti ar sportisti. Cerams, ka izdosies sakontaktēties. Bet viss atkarīgs no Ingas vēlmēm.

Mārtiņš Vimba izsaka pateicību Jurģim Krastiņam, ka viņš uzņēmies Izlašu komisijas vadītāja pienākumus krīzes situācijā , jo trenera atkāpšanās bija pavisam nesen, īsi pirms jaunās sezonas sākuma.

 

Ziemas komisija

Jānis Lazdāns informē par ziemas komisijas darbu. Rudenī bija sanāksme, kurā tika sastādīts plāns, kā darbosimies šogad. Galvenais starts bija Ukrainā, labi rezultāti. Īpaša pateicība Ivetai Holcmanei un Gunāram Ikauniekam, kā arī Pāvelam Bričonokam par slēpju gatavošanu.

Notikuši visi LČ posmi.

Bija problēmas ar elektroniskās atzīmēšanās sistēmu Priekuļos.

Kusā izmēģinājām jaunu Sportident sistēmu.

Ceram uz panākumiem nākošajā sezonā, jo paši rīkosim čempionātus.

Iveta Holcmane informē par Ukrainu. Lielākie sasniegumi bija 6. vietas stafetēs, nāciju vērtējumā 6. vieta. Nauris Raize 6. vietā, liela pateicība Pāvelam, jo bija iespēja mainīt slēpes.

Ļoti veiksmīgs bija risinājums ar treneru komandu, lai viss notiktu laikā un neciestu sportisti.

Labs Sigitas Lapsiņas rezultāts, ļoti pozitīvi, ka meitenes startēja.

Sacensību organizācija gan bija ļoti bēdīga.

 

Rogaininga komisija

Guntars Mankus informē, ka ir mainījusies komisijas struktūra, ir cits komisijas vadītājs.

Ir vairāki komisijas locekļi, kuri aktīvi darbojas, bija EČ , kuru rīkoja 2 klubi.

EČ bija labi apmeklēts, vairāk nekā 700 dalībnieku.

Rezultāti varēja būt labāki, bija gan bija arī pirmās vietās, bet ne atklātajās grupās.

Arvien lielāku popularitāti iegūst arī citu klubu rīkotās rogaininga sacensības.

Tiek plānots LČ, piedalīsimies EČ un PČ.

Atjaunināta mājas lapa www.rogaining.lv.

 

Taku-o komisija

Jānis Gaidelis nosūtījis Kongresam rakstisku ziņojumu par Taku-O komisijas darbu. J. Cebulis to nolasa un informē Kongresa delegātus par Taku-O komisijas darbu.

 Cenšamies palielināt sacensību un dalībnieku skaitu. 2011. gada sezonā  tika organizēti:

-Latvijas Taku-O ranga sacensības 18 kārtās ar 104 dalībniekiem

-nakts Taku-O sacensības 3 kārtās ar 13 dalībniekiem

-Taku-O ABC seriāls Rīgā 9 kārtās ar  80 dalībniekiem

Kopā 30 sacensības ar 197 dalībniekiem.

Sacensības organizētas visos reģionos- Latgale, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme.

Apgūti jauni rajoni. Pirmo reizi Taku-O sacensības organizētas Madonā, Saldū, Barkavā, Smiltenē.

Izveidojies ciešs kontakts ar kaimiņvalstu taku-O orientieristiem no Lietuvas, Zviedrijas, Somijas un Krievijas. Regulāri apmeklējam kaimiņvalstu sacensības.

Zita Rukšāne O-Ringen 26.vieta kopvērtējumā, labākais rezultāts -5. vieta pēdējā dienā.

Jānis Gaidelis bija Krievijas un Lietuvas 2011. gada čempions, vēl 4 mūsu sportisti spējuši iekļūt pirmajā trijniekā kaimiņvalstu čempionātos.

2011.gadā starp Baltijas valstīm esam vadošajās pozīcijās.

Est-O-Lat projekta ietvaros Igaunijā novadīti 2 semināri par Taku-O.

Pagājušajā sezonā Taku-O sacensībās Latvijā piedalījušies 5 pasaules čempioni no Zviedrijas un Lietuvas. Bija iespēja pamācīties un pašapliecināties, jo daudziem izdevās viņus pārspēt.

Pasaules čempionātā Francijā Latvijas komanda ieņēma 10.vietu.

Individuāli atklātajā grupā  Zita Rukšāne-17.v., Guntars Mankus 24.v.

Paralimpiskajā grupā Guntis Jakubovskis-17.v.

Priecē tas, ka beidzot auguši rezultāti paralimpiskās klases dalībniekiem, kas vieš cerību uz augstākām vietām komandu vērtējumā.

Lai būtu rezultātu izaugsme, cenšamies paaugstināt sacensību kvalitāti. Visām ranga sacensībām tiek nozīmēti inspektori, kuri kontrolē distanču tapšanas procesu.  Visās sacensībās tiek nozīmēta žūrija, kura izskata protestus.

Pārtulkoti latviešu valodā visi IOF Taku-O metodiskie materiāli un rekomendācijas.  Tapšanas stadijā ir Taku-O mājaslapa, kur būs atrodama visa aktuālā informācija un kura būs pieejama caur LOF mājaslapu.

2011.gadā notikušas 2 komisijas sēdes, kuru materiāli pieejami LOF mājaslapā.

Sakarā ar to, ka 2012.gada Eiropas un Pasaules čempionātam Taku-O  bija jāpiesakās jau ziemā, izlases komanda tika nosaukta jau sezonas beigās un apstiprināta LOF valdes sēdē. Šajā sakarā gribas atzīmēt vairākus pozitīvus momentus:

 • komandā nav psiholoģiskas spriedzes;
 • ir pietiekoši laika meklēt finanses;
 • iespēja laicīgi pasūtīt lētākas naktsmītnes un biļetes transportam.
 • Komisijas darbu 2011.gadā vērtējam kā labu.

 

Velo-o komisija

Pāvels Bričonoks informē, ka reāli komisijas darbs nenotiek, tomēr ir cilvēku kopums, kas ar to nodarbojas, bet būs turpmāk nopietnāks darbs-būs jauns vadītājs.

Bija iespēja startēt PČ junioriem. Stafetē bija mērķis pirmais trijnieks, kaut rezultāts, 4. vieta, bija labs.

Aizsūtīts pieteikums PK posmam Čehijā.

Būs arī dalībnieki EK.

Uzsākta sadarbība ar riteņbraucēju klubu.

Tika noorganizēts LČ EST-O-LAT līgas ietvaros.

Šogad arī būs LČ.

Pāvels aicina jauniešu trenerus padomāt par velo vai ziemas OS, jo ne visi var būt labi vasarā.

Sākta sadarbība ar Lietuvu.

 

Karšu komisija

Edmunds Zvaigzne informē par karšu komisijas darbu.

Par kartēm, kuras ir reģistrētas, ir sagatavota informācija Latvijas kartē.

Ir bijuši semināri EST-O-LAT līgas ietvaros.

Lielākā problēma ir karšu reģistrācija, kaut noteikumos tas ir paredzēts LK un LČ sarīkošanai. Apmēram 3 daļa no uzzīmētajām kartēm netiek reģistrētas LOF. Kartes nereģistrē SAA „Magnēts”, arī OK Alūksne.

Lielas aktivitātes skolu karšu zīmēšanā EST-O-LAT līgas ietvaros.

Izaicinājumi: būtu jāreģistrē visas kartes, kā arī diemžēl ir organizatori, kas ekspluatē karti (apvidu) pirms LK sacensībām, kas rada nevienādus priekšnoteikumus dalībniekiem.

Pārāk aizraujamies ar sīkumu attēlošanu kartēs.

Trūkst karšu zīmētāji.

Ideja par internetā ievietotām kartēm ir saskārusies ar problēmu, ka ne visi autori piekrīt karšu publiskošanai internetā. Labi iecerētā un uzsāktā sadarbība ar kurtuesi.lv par Latvijas orientēšanās karšu reģistra izveidošanu internētā līdz ar to ir apstājusies..

Aktīva darbība Daugavpils pusē, tika radītas 3 jaunas kartes.

 

Sabiedriskās attiecības 

Preses dienesta paveiktā darba apjoms 2011.gadā: 

 • Aptuveni 220 darba  stundas.
 • Aptuveni 110 sagatavoti materiāli – raksti lof.lv, preses relīzes, intervijas un citi materiāli medijiem.
 • Rakstīts par 50 sacensībām un citiem ar orientēšanās sportu saistītiem notikumiem.

Mediju kanāli:

 • LOF interneta lapa.
 • LOF sociālie tīkli: Twitter, Facebook.
 • Speciāli medijiem gatavoti materiāli.

Zināmie iegūtie rezultāti:

 • Laba atsaucība interneta portālos pēc katras izsūtītās preses relīzes.
 • Sižeti radio ziņās pēc katras izsūtītās preses relīzes.
 • Aptuveni 20 sižeti vai publikācijas Panorāmā un LNT ziņās kopumā (ieskaitot tekstuālo slīdošo lentu).
 • Garš sižets LNT ziņās un Panorāmā pirms Pasaules čempionāta.
 • TV sižets raidījumā Degpunktā.
 • TV sižets Smiltenes TV.
 • Piedalīšanās LR1 radioraidījumā „Ģimenes studija”.
 • Publikācijas žurnālos „Sports”, „Ir”, kā arī laikrakstos.
 • Videosižets Panorāmā par MTB – O Pasaules čempionātu.

Īpašas aktivitātes:

 • Pirms Latvijas izlases došanās uz Pasaules čempionātu sarīkota Preses konference sadarbībā ar Latvijas Valsts mežiem. Preses konferenci apmeklēja 9 žurnālisti no TV, radio, ziņu aģentūrām un laikrakstiem.

LOF PR nodaļas darba mērķis nākotnē ir vairāk publikācijas populāros masu medijos, kas informē un izglīto sabiedrību par orientēšanās sportu, kā arī iepazīstina cilvēkus ar labākajiem Latvijas orientieristiem.

Andu Bīriņu komisijas darbā nomainījis Jānis Tamužs. 

 

Projektu un attīstības komisija

Mārtiņš Vimba informē par paveikto 1. darbības gadā.

Galvenie akcenti ir projekti un darbs ar atbalstītājiem.

Pagājušajā gadā turpināts darbs ar EST-O-LAT līgas projektu, kā arī sagatavots jauns projekts iesniegšanai VIAA projektu konkursā, kurš netika apstiprināts.

Turpināsies darbs pie līdzīgu projektu sagatavošanas.

Sagaidāma ilgāka aktivitāte ar LVM sadarbības projekts – Mammadaba orientēšanās aktivitāte. Tas ir jaunas formas projekta un sadarbības meklējums, kas uzsākts š.g. martā.

Mārtiņš Vimba informē, ka komisijas darbs ir ļoti resursietilpīgs un līdz ar J. Lazdāna un I.Valtasa atkāpšanos un aizņemtību, paredzams, ka komisijas darbs būs vēl vairāk apgrūtināts. M.Vimba aicina klubu pārstāvjus, kam ir iespējas ar reālu darbu un devumu projektu un atbalstītāju apzināšanas jomās, iesaistīties komisijas darbā

 

Skolu sporta komisija

Stratēģiskais mērķis - Orientēšanās pasākumu un sacensību dalībnieku skaits, īpaši bērnu un jauniešu skaits, pieaug. Latvijas sabiedrībai orientēšanās sporta vide ir atvērta, saprotama, pieejama, pat nepieciešama.

Pateicoties biedrībai ”Sporta klubs ”Mežaparks””, iztulkota latviski grāmata ”Treniņi”, izdota 1000 eksemplāros, izsniegta OK treneriem, sportistiem, pieejama LVM, veikalā ”Maratons”

”EST-O-LAT league” projekta ietvaros izveidotas kartes ap 15 skolām. 

Pateicoties M.Vimbas (LOFa valde, OK „Ziemeļkurzeme”), M.Līsmaņa (OK Ozons),  A. Grīnvalda (OK „Ziemeļkurzeme”) iniciatīvai tiek veidots sadarbības projekts ar LVM, tiks uzsākts 2012. gada martā

Sarīkots seminārs Baltijas orientēšanās treneriem ar zviedru lektoru piedalīšanos.

15 skolās rīkotas orientēšanās dienas. 

 

6. Finansu atskaite par 2011. gadu. Ģ. Mamis.

Ģirts Mamis informē par 2011. gada budžeta izpildi. 2011. gada budžets bija plānots ar 1346,-LVL zaudējumiem, rezultātā bija 2475,-LVL zaudējumi.

Galvenie iemesli bija līdz šim nesaņemtā klubu līdzmaksājumu daļa EST-O-LAT līgas projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, kā arī negūtie ieņēmumi punktā „Citi”, kur bija paredzēti procentu ieņēmumi no depozītiem. Diemžēl, depozītu procentu likmes bija tik zemas, ka ieņēmumi bija daudz mazāki par plānotajiem.

Izdevumu daļā tika palielināti maksājumi Baltijas čempionātam un ziemas čempionātiem, kā rezultātā palielinājās plānotie zaudējumi.

 

7. Revīzijas komisijas ziņojums.

Juris Cebulis sniedz revīzijas komisijas ziņojumu.

Nav saņemtas sūdzības, iesniegumi, pieprasījumi.

LOF Kongress noklausījās revīzijas komisijas ziņojumu un apstiprināja LOF Gada pārskatu:

Par               17

Pret              0

Atturas         0

 

8. 2012. gada budžeta projekts. Ģ. Mamis. J. Lazdāns

Ģirts Mamis sniedz informāciju par valdes sagatavoto 2012. gada budžetu.

Budžetam tiek pievienots pielikums par iespējamajiem ieņēmumiem un to izlietojuma prioritātēm.

Ieņēmumu daļā ir iekļauti pagājušā gada zaudējumi 2475,-LVL apmērā (budžeta deficīts), arī izdevumi par sagatavoto projektu VIAA konkursā  1200,-LVL apmērā, kā arī izdevumi par   EST-O-LAT līgas LOF līdzmaksājumu 4310,-LVL apmērā.

Nav saņemts plānotais atbalsts no LVM ziedojumiem sportam, kuru pārdali šogad organizēja LOK. Tas un izdevumi, kas sedzami par iepriekšējo gadu ir iemesls, kāpēc budžets projekts ir ievērojami samazināts, salīdzinot ar 2011. gadu.

Ir samazināts arī budžeta izdevumu pozīciju skaits, paredzot tikai svarīgākās pozīcijas, lai nodrošinātu izlašu darbu un federācijas darbību.

Mārtiņš Vimba papildina, ka dažas izdevumu pozīcijas, paredzēts segt EST-O-LAT projekta ietvaros un piesaistot atbalstītājus.

Balsojums par LOF 2012. gada budžetu:

Par                17

Pret                0

Atturas           0

 

9. LOF Prezidenta vēlēšanas.

Jānis Lazdāns informē LOF Kongresu, ka nolēmis atkāpties no LOF Prezidenta pienākumu pildīšanas, vienlaicīgi saglabājot LOF valdes locekļa amatu. Kā galvenais iemesls tiek minēts aizņemtība.

LOF Kongress izsaka pateicību Jānim Lazdānam par paveikto LOF Prezidenta amatā.

Kongresa vadītājs informē Kongresa delegātus, ka saņemts iesniegums no LOF valdes locekļa Ivara Valtasa par atkāpšanos no LOF valdes locekļa pienākumu pildīšanas.

Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Prezidenta amatam.

Jānis Lazdāns izvirza Pēteri Apini.

Tiek izvirzīts Mārtiņš Vimba, bet viņš atsauc savu kandidatūru.

Jurģis Krastiņš informē Kongresu, ka Pētera Apiņa ievēlēšanas gadījumā viņš atkāpsies no LOF valdes locekļa amata.

Tiek izvirzīts Jurģis Krastiņš.

Jurģis Krastiņš izvirza nosacījumus savai kandidēšanai uz LOF Prezidenta amatu: Kongresam jāsniedz garantija, ka tiks piesaistīti papildus četri cilvēki pienākumu deleģēšanai un pārdalei, lai atvieglotu šī pienākuma pildīšanu.

LOF Kongress nespēj dot šādas garantijas un Jurģis Krastiņš noraida savu kandidatūru.

Tiek izvirzīta Brigita Tamuža.

Brigita Tamuža atsauc savu kandidatūru.

Ņemot vērā, ka ir tikai viens LOF Prezidenta amata kandidāts, Kongresa vadītājs piedāvā atklātu balsojumu.

Balsojums par atklātu balsojumu:

Par            17

Pret            0

Atturas       0

 

Balsojums par Pēteri Apini kā LOF Prezidentu:

Par              15

Pret              2

Atturas         0

 

Līdz ar to Pēteris Apinis ir ievēlēts par LOF Prezidentu.

Ņemot vērā, ka Jurģis Krastiņš atsaucis sevi no valdes locekļa amata, Kongress nolemj papildināt darba kārtību ar LOF valdes locekļa vēlēšanām kā 10. darba kārtības punktu.

 

10. LOF valdes locekļa vēlēšanas.

Tiek izvirzīts Juris Cebulis. Juris Cebulis atsauc savu kandidatūru.

Tiek izvirzīta Brigita Tamuža. Brigita Tamuža atsauc savu kandidatūru.

Tiek izvirzīti Jānis Tamužs un Normunds Bērziņš.

Notiek aizklāta balsošana par LOF valdes locekļa amatu.

Balsu skaitīšanas komisija informē, ka par Jāni Tamužu saņemtas 13 balsis, par Normundu Bērziņu 3 balsis.

 

Līdz ar to par LOF valdes locekli ievēlēts Jānis Tamužs.

 

11. Izmaiņas LOF sacensību noteikumos un LOF nolikumos.

Jurģis Krastiņš prezentē iespējamās izmaiņas.

Ierosinājums pārskatīt grupas LK attiecībā uz SV21E grupām, neveidot šīs distances atsevišķos LK posmos un neiekļaujot atsevišķus posmus šīm grupām LK kopvērtējumā.

Tie varētu būt Rīgas čempionāts, Mazā balva, Talsu Pauguraines kauss.

Papildus būtu iekļaujami LK kopvērtējumā SV21E grupām LČ Nakts apstākļos.

Mērķis būtu pielāgoties realitātei par dalībnieku skaitu šajās grupās atsevišķās sacensībās.

LOF valdei, pieaicinot Jurģi Krastiņu, vajadzētu sagatavot šo jautājumu uz nākošo sezonu.

Priekšlikums, jauniešu grupas veidot nevis ar intervālu 2 gadi, bet aizstāt ar gadu summu.

Piemērām, 12,14,16,18 aizstāt ar 38,46,54.

Aicinājums šos priekšlikumus sagatavot uz nākošo sezonu.

LOF Kongress nolemj, ka šie priekšlikumi valdei jāsagatavo līdz 2012. gada rudenim.

Sprinta kausā tiek vērtēti arī Latvijas viesi, ne tikai ODB reģistrētie dalībnieki.

Priekšlikums ir vērtēt tikai ODB biedrus.

Balsojums:

Par             15

Pret             0

Atturas       2

 

Juris Cebulis izsaka priekšlikumu Par tautas sacensību rīkošanas maksu Magnēts nemaksā, bet tajā pašā laikā notiek ļoti aktīva sadarbība ar Magnētu.

Priekšlikums šo maksu likvidēt.

Mārtiņš Vimba iesaka nevis likvidēt, bet paaugstināt uz 5 santīmiem, uzsverot, ka LOF nākotnē aizvien vairāk būs jāprot finanšu resursus ģenerēt pašiem no sava un biedru līdzmaksājumu vidus, nevis sagaidīt tos kā ārēju palīdzību.

Jurģis Krastiņš informē par tautas sacensību rīkošanas maksas disciplīnu. Ir klubi, kas maksā apzinīgi tā pildot LOF nolikumu, bet ir arī aizvien tādi, kas to nav samaksājuši.

Tā kā Kongresa delegātiem nav vienota viedokļa, nekādi lēmumi netiek pieņemti un paliek spēkā pastāvošā kārtība.

 

12.Citi.

 •   EST- O-LAT līgas projekts

Projekta ietvaros notikušas sacensībās dažādos orientēšanās sporta paveidos, notikuši arī semināri, iegādāts inventārs.

Sagatavotas dažāda veida sporta kartes.

Noticis plašs darbs ar skolām-karšu sagatavošana, inventāra iegāde, skolu sporta dienas

2012. gadā paredzēts viens seminārs, kā arī vairākas līgas sacensības.

 

 •  Orientēšanās vēstures saglabāšana

Brigita Tamuža informē par orientēšanās vēstures saglabāšanu.

Kopā ar Rodrigo Slaviņu ierakstītas 8 intervijas ar veterāniem, kuri dibinājuši orientēšanos.

Aicina pieslēgties palīgus, lai būtu iespēja pēc iespējas vairāk apzināt cilvēkus, kurus vajadzētu intervēt un saglabāt vēstures lieciniekus.

 

 • OK Prizma iesniegums

LOF Kongress piekrīt līmeņa samazināšanai uz 3. grupu, bet LOF Kongress noraida pārējos priekšlikumus.

 

 • Par ārzemju sportistu dalību Latvijas klubos un sacensībās

Māris Stabiņš izklāsta savu viedokli par ārzemju sportistu dalību jauniešu grupās LČ.

Priekšlikums ir reglamentēt skaitu, cik klubā drīkst būt ārzemju sportistu.

Jurģis Krastiņš- mūsu jaunieši tāpat skrien  citu valstu čempionātos.

Piedāvājums palielināt biedru naudu šiem klubiem.

LOF valdei vajadzētu izstrādāt kārtību par ārzemju sportistu piesaistīšanu LOF klubos.

 

 • Guntars Mankus informē par Sportidentu.

No šī gada būs SI10 un SI11, tām būs īpašas prasības. Tāpēc jāatjauno programmatūru šī gada laikā.

 

 

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2012. gada Kongresu par slēgtu.

 

Kongresa sekretārs                                                                 Ģirts Mamis

Protokola lieciniece                                                                Ilze Ārniece

Protokola liecinieks                                                              Mārtiņš Vimba

Kongresa vadītājs                                                                    Juris Cebulis    


atpakaļ

0,03577709197998