Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2009/02

2009. gada 18. februārī Sigulda

Piedalās:


LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Mārtiņš Gaigals, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns, Renārs Roze, Henrijs Freimanis, Kristīne Kokina


LOF klubu pārstāvji: Juris Cebulis


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums. Ģ. Mamis
 2. LOF 2009. gada budžets. Ģ. Mamis
 3. LOF komisiju darba plāni.
 4. LOF mājas lapas attīstība. J. Cebulis
 5. Citi.


Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Iesniegta ikmēneša atskaita VID
 • Iesniegts pieteikums VID par juridiskās adreses maiņu, turpmāk visas darbības notiks ar VID Vidzemes priekšpilsētas nodaļu
 • Iegādātas aviobiļetes uz Pasaules spēlēm
 • Iesniegta atskaite Rīgas Domei par finansējumu junioriem
 • Iesniegta informācija par juridiskās adreses maiņu Valsts kasei, Swedbankai, DnB Nord bankai
 • Iesniegtas atskaites VID Sabiedriskā labuma statusa pagarināšanai
 • Sagatavoti ielūgumi Baltkrievijas sportistiem, lai tie varētu apmeklēt sacensības Latvijā, kopā sagatavots ielūgums 97 sportistiem
 • Saskaņota atskaites ar LSFP, lai varētu saņemt finansējumu no Valsts budžeta 2009. gadā

Par 2. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par sagaidāmo Valsts budžeta finansējuma apjomu. Līdz ar to ir iespējams sagatavot LOF 2009. gada budžetu.

LOF valde izskata LOF 2009. gada budžeta projektu, samazinot visas iespējamās pozīcijas, izlašu finansējumu sagatavos izlašu komisija, ņemot vērā kopējās iespējas. Ja 2009. gada laikā radīsies iespēja papildus piesaistīt līdzekļus, tad tie, pirmkārt, tiks novirzīti Latvijas izlašu vajadzībām.


Par 3. jautājumu:

LOF valde nolemj, ka izlašu komisijai jāsagatavo plāni turpmākajai darbībai līdz nākošajai valdes sēdei.

Par 4. jautājumu:

Juris Cebulis ir sagatavojis paziņojumu un konkursa nolikumu LOF Internet lapas izveidei.

Paziņojums tiks publicēts un izsūtīts LOF biedriem. Visi, kuri vēlēsies piedalīties konkursā, varēs saņemt konkursa nolikumu pie Kristīnes Kokinas.

Par 5. jautājumu:

 • LOF nolemj pārtraukt EMIT komplekta attīstību, tāpēc ka komplekts jau ir fiziski nolietojies un, atbilstoši LOF Kongresā lemtajam, klubi Kāpa, A2 un Meridiāns piekrīt turpināt EMIT komplekta uzturēšanu, ja LOF to viņiem uztic.

Kā nosacījums būtu klubu pienākums uzturēt EMIT komplektu vismaz turpmākos 3 gadus, komplektam jābūt pieejamam LK un LČ sarīkošanai.

Iespējamais nodošanas veids būs patapinājuma līgums līdz komplekta fiziskās nolietošanās laikam.

Klubiem A2, Kāpa un Meridiāns nepieciešams vienoties par atbildīgo juridisko personu, ar kuru tiks slēgts līgums un nodots EMIT komplekts. LOF klubiem, kuri vēlas pievienoties minētajiem klubiem, pieteikties pie LOF izpilddirektora līdz 11. martam.

 • LOF valde nolemj papildināt orientēšanās sporta paveidu sarakstu, kuriem tiek piemērota bezmaksas reģistrācija ODB, ar rogainingu un OTD. Bezmaksas reģistrācija nedod tiesības nereģistrēties par maksu orientēšanās skrējienam.
 • LOF valde izskata Baltijas čempionāta biļetenu un lūdz rīkotājus veikt nepieciešamās izmaiņas, lai pēc iespējas ātrāk varētu to pārtulkot un publicēt.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 25. martā


Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0.17829704284668