Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF valdes lēmums

2012. gada 23. februārī LOF valde ir saņēmusi Latvijas izlases un LOF izlašu komisijas vadītāja Edgara Bernāna iesniegumu par atteikšanos turpmāk pildīt šos pienākumus.

LOF valdes lēmums:

1. Atbrīvot Edgaru Bernānu no Latvijas izlases un LOF izlašu komisijas vadītāja pienākumiem.
2. Par LOF izlašu komisijas pagaidu vadītāju ievēlēt Jurģi Krastiņu.
3. Apstiprināt LOF izlašu komisijas sastāvu: Jurģis Krastiņš, Oskars Zērnis, Ieva Šusta.
4. LOF izlašu komisijai ( J. Krastiņš, O. Zērnis, I. Šusta) līdz 2012.gada 13. martam jāsagatavo priekšlikumi Latvijas pieaugušo izlases noteikšanas kārtībai.
5. LOF izlašu komisijai līdz 2012. gada 13. martam jāiesniedz LOF valdē priekšlikumi par Latvijas pieaugušo izlases trenera kandidatūru.
6. Iekļaut LOF 2012. gada Kongresa darba kārtībā jautājumu par situāciju Latvijas izlasēs.


atpakaļ

0,12773489952087