Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.jūnijs /
Ineta, Inta, Intra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2011/9

2011. gada 28. septembrī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Ilze Ārniece, Jurģis Krastiņš, Mārtiņš Vimba,  Ivars Valtass

LOF klubu pārstāvji: Edgars Bernāns, Gints Pētersons, Matīss Ratnieks

Darba kārtība:

  1. LOF izpilddirektora ziņojums.
  2. Latvijas izlases, PČ atskaite.
  3. EST-O-LAT līgas projekts.
  4. LOF sacensību kalendārs.
  5. ESOC 2013.
  6. LOF stratēģijas attīstība.
  7. Citi


Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto pēc iepriekšējās valdes sēdes:
•    Veikti maksājumi par dalību PK posmā Čehijā
•    Sagatavotas atskaites pašvaldībām par finansējuma izlietojumu
•    Veikti maksājumi Baltijas junioru kausam
•    Iesniegta atskaite LSFP
LOF Izpilddirektors informē par LOF 2011. gada budžeta izpildes gaitu.
Ņemot vērā, ka slikti pildās ieņēmumu pozīcija „Citi ieņēmumi”, ir jārēķinās, ka jāplāno līdz 2000,-LVL budžeta deficīts.
Gints Pētersons informē, ka Magnēts ir gatavs sagatavot Līgumu un sakārtot tautas sacensību maksāšanas jautājumus, ja LOF izrādīs attiecīgu ieinteresētību.
Jānis Lazdāns ir gatavs jebkurā laikā apspriest visus jautājumus ar Magnēta vadītājiem.

Par 2. jautājumu:

Edgars Bernāns sniedz atskaiti par PČ Francijā.
Ir sagatavota prezentācija ar secinājumiem gan par atsevišķiem sportistiem, gan atsevišķiem startiem.
Edgars Bernāns informē par izlases veidošanas metodēm, kā arī problēmām, kas bijušas izlases sagatavošanās posmā un tieši čempionāta laikā.
LOF valde novērtē komandas sniegumu kā apmierinošu.
LOF valde atzīst, ka Aijas Skrastiņas rezultāts garajā distancē ir jāvērtē kā ļoti labs.
Vēl šajā rudenī tiek plānota nometne visām izlasēm.

Par 3. jautājumu:

Ilze Ārniece informē par jaunumiem EST-O-LAT līgā.
Saņemti finanšu līdzekļi  par 1. pusgadu. Pateicoties tam, ir veikti maksājumi Projekta ietvaros, nopirkts aprīkojums.
Oktobrī būs seminārs karšu zīmētājiem, distanču plānotājiem.

Par 4. jautājumu:

Ņemot vērā, ka LČ vidējai distancei un stafetei ir pieteikušies 3 pretendenti, LOF valde pēc pagājušās valdes sēdes visiem pretendentiem lūdza sagatavot plašāku informāciju, lai varētu izvērtēt, kurš piedāvājums ir labāks.
Saņemti paplašināti pieteikumi no OK Stiga un OK Meridiāns/OK Ozons, un telefoniski no OK Arona.
Jurģis Krastiņš prezentē OK Meridiāns un OK Ozons piedāvājumu.
Matīss Ratnieks prezentē OK Stiga piedāvājumu.
LOF valde balsojot nolemj piešķirt LČ rīkošanas tiesības OK Stiga( 5 par, 1 atturas).
LOF valde nosūtīs savu pārstāvi izvērtēt piedāvāto Latvijas čempionāta apvidu.
LOF valde bija noteikusi datumus Baltijas čempionātam 2012.g. 26.-27. maijs. Šiem datumiem ir piekritusi Igaunija, bet Lietuva iesaka BČ rīkot septembrī, jo maijā un jūnija sākumā ir ļoti blīvs kalendārs.
Tomēr LOF valde nolemj palikt pie 26.-27. maija un par to tiks informēta Lietuva.
Pagaidām nav pieteikušies rīkotāji LČ maratonā un LČ naktī.
Gints Pētersons ierosina mainīt LČ maratonā datumu, jo tajā laikā notiek Tautas rogainings.
LOF valde nolemj, ka tad, kad pieteiksies rīkotājs, tad arī tiks precizēts datums LČ maratonā.
LOF valde nolemj sarīkot sacensību rīkotāju tikšanos, kuras ietvaros arī tiks izskatīts jautājums par kalendāru.

Par 5. jautājumu:

Ņemot vērā, ka IOF ir piešķīrusi Latvijai tiesības 2013. gadā rīkot ziemas čempionātus EOC, EYOC, WJOC un WMOC, ir sākts darbs pie sacensību sarīkošanas.
Tuvākajā laikā tiks iesniegts pieteikums Nacionālajai Sporta Padomei.
Ir sākts darbs pie sacensību mājas lapas sagatavošanas.
Novembrī notiks pirmā orgkomitejas sēde.
LOF valde nolemj izsludināt brīvprātīgo konkursu par Čempionātu logo. Atlīdzība būs vairāk simboliska, piemēram, bezmaksas dalība satelītsacensībās.

Par 6.jautājumu:

Jurģis Krastiņs ierosina visiem atkārtoti iepazīties ar LOF stratēģiju, jo šie jautājumi ir joprojām ļoti aktuāli un nav vairs tālu LOF Kongress.
LOF valde nolemj, ka nākošajā valdes sēdē jāvienojas par konkrētiem datumiem, kad tiks organizētas tikšanās ar sacensību rīkotājiem, kad tiks organizēts LOF stratēģijas apspriešanās seminārs.

Par 7. jautājumu:

•    Ir saņemti 4 pieteikumi WRE rīkošanai 2012. gadā Latvijā. Katrai valstij ir iespēja rīkot 3 WRE sacensības. Ņemot vērā, ka Baltijas čempionāts ir reģionālas sacensības, varētu būt iespēja pieteikt arī 4. sacensības. LOF izpilddirektoram tas jānoskaidro un jānosūta pieteikumi.
•    LOF valde apspriež jautājumu par nepareizo KP vairākām grupām LK posmā Cēsu rudens. LOF valde balsojot nolemj, ka grupas, kurās bija nepareizs KP, netiek ieskaitītas LK.
(Par ieskaitīšanu 2, pret ieskaitīšanu 4).
•    Saņemta vēstule no Brigitas Tamužas, kura uzņēmusies LOF vēstures dokumentēšanu. LOF valde nolemj pilnvarot Brigitu Tamužu un Rodrigo Slaviņu nodarboties ar orientēšanās vēstures dokumentēšanu. Tiks sagatavoti līgumi un meklētas iespējas izvietot eksponātus.
•    LOF valde lemj par OS sezonas noslēguma vakaru. Tiek nolemts to sarīkot 3. decembrī. Jāizsludina pieteikšanos līdz nākošajai valdes sēdei.
•    Saņemts pieteikums no Sporta kluba „Saulrīti” par uzņemšanu LOF, lūgums ir iekļaut 3. grupā ar biedru naudu 25,-LVL. Balstoties uz noteikumiem par LOF iestāšanās un biedru naudu, klubs ir atbilstošs 2. grupai ar biedru naudu 80,-LVL. LOF izpilddirektors par to informēs klubu.
•    LOF valde apstiprina LČ naktī nolikumu.
•    Tiek piedāvāta sadarbības ar SPORTident, kuri gatavi sadarboties skolu sporta attīstīšanai. LOF valde nolemj sadarboties un organizēt tikšanos ar firmas pārstāvjiem.
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  

Nākamā valdes sēde notiks 26. oktobrī Rīgā.

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,038376092910767