Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2009/03

2009. gada 25. martā Sigulda

Piedalās:


LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns, Renārs Roze, Henrijs Freimanis, Kristīne Kokina, Gunārs Ikaunieks, Inguna Valdmane


LOF klubu pārstāvji: Juris Cebulis, Ilmārs Limbēns, Gatis Berķis, Normunds Bērziņš, Andris Strazdiņš, Edgars Sparāns, Andis Laveiķis,


Darba kārtība:

 1. Konkurss par LOF mājas lapas izveidi
 2. zpilddirektora ziņojums. Ģ. Mamis
 3. Latvijas izlases, plāni, finansējums
 4. Latvijas kauss
 5. Citi.


Par 1. jautājumu:


Kristīne Kokina informē, ka saņemti četru pretendentu iesniegumi par dalību konkursā par LOF mājas lapas izveidi.

Konkursa dalībnieki prezentē savus projektus.

LOF valde par konkursa uzvarētāju atzīst Gati Berķi un uzaicina uz sarunām par līguma slēgšanu.

Par 2. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Noslēgti līgumi un iesniegtas tāmes valsts budžeta līdzekļu saņemšanai
 • zsūtīti Baltijas čempionāta nolikumi un informācija par dzīvošanu
 • Sagatavotas atskaites pašvaldībām par finansu līdzekļu saņemšanu
 • Noslēgts apdrošināšanas līgums par LOF rīkotajiem pasākumiem
 • Pārskaitīta IOF biedru nauda un maksa par WRE rīkošanas tiesībām
 • Iesniegta ikmēneša atskaite VID

Par 3. jautājumu:

LOF izlašu komisija ir sagatavojusi 2009. gada budžeta līdzekļu izlietojuma atšifrējumu, kas tiek apspriests un apstiprināts.

Par 4. jautājumu:

Sakarā ar to, ka klubs A2 ir atteicies no LK sacensību rīkošanas, ir jāizdara izmaiņas LK Nolikumā, samazinot sacensību skaitu uz 14.

Par 5. jautājumu:

 • Jāatrisina jautājums par finansējumu BČ iekļaušanai WRE sarakstā. Tas maksā 250,-EUR. LOF valde nolemj to apmaksāt no LOF budžeta
 • Saņemts SIA Meltim iesniegums ar jautājumiem. LOF valde apspriež iespējamos atbilžu variantus un uzdod LOF izpilddirektoram atbildēt SIA Meltim
 • Saņemts iesniegums par atbalstu CISM Eiropas militārā čempionāta rīkošanai ar lūgumu saskaņot datumus. LOF valde nolemj atbalstīt šo pasākumu, bet par konkrētiem datumiem vienoties līdz 2009. gada beigām.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 22. aprīlī.


Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,028487205505371