Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2011/5

2011. gada 11. maijā, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Mārtiņš Gaigals, Ilze Ārniece, Ivars Valtass, Jurģis Krastiņš, Anda Bīriņa, Mārtiņš Vimba

LOF klubu pārstāvji: Edgars Bernāns

Darba kārtība:

 1. LOF izpilddirektora ziņojums.
 2. LOF Komisijas.
 3. Izlases.
 4. EST-O-LAT līgas projekts.
 5. Sacensību kalendārs.
 6. Citi


Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto pēc iepriekšējās valdes sēdes:

 • Pasūtītas LČ jūnijā medaļas
 • Atvērts konts Valsts kasē projekta finansējuma apkalpošanai
 • Veikti visi maksājumi Pasaules skolēnu čempionātam
 • Iesniegta atskaite LSFP par finansu izlietojumu
 • Veikti maksājumi par EČ jauniešiem
 • Nosūtīts pieteikums PČ junioriem
 • Veikti maksājumi par PK posmiem jūnijā

Par 2. jautājumu:

Atbilstoši LOF statūtiem LOF valdei jāapstiprina LOF komisiju sastāvi.
LOF valde apstiprina vairāku komisiju sastāvus, kuri ir zināmi.
LOF izlašu komisijā būs Edgars Bernāns, Ieva Šusta un Oskars Zērnis.
Taku komisijā būs Jānis Gaidelis, Jānis Bergs, Zita Rukšāne, Valdis Strods, Pēteris Pirtnieks.
Ziemas komisijā Jānis Lazdāns un Pāvels Bričonoks.
Skolu sporta komisijā Ilze Ārniece, Baiba Smila, Jānis Tamužs.
Projektu un attīstības komisijā Mārtiņš Vimba, Ilze Ārniece, Matīss Ratnieks, Ivars Valtass, Jānis Lazdāns.
LOF valde secina, ka daļēji nedarbojas LOF Kongresa pieņemtie nolikumi un nolemj lūgt konsultāciju Finanšu komisijas vadītājam Viesturam Tamužam.
Mārtiņš Gaigals ierosina komisijām līdz 29. jūnijam sagatavot darbības plānus gan ilgtermiņam, gan šim gadam, ar mērķi atbalstīt LOF stratēģijas īstenošanu. LOF izpilddirektoram tiek uzdots izsūtīt šo aicinājumu visu komisiju vadītājiem.

Par 3. jautājumu:

Edgars Bernāns informē par izlašu sastāvu Baltijas čempionātam, tas attiecas uz pieaugušo izlasi. Kopumā delegācijas sastāvs būs 59 sportisti un treneri. Izlases sastāvs tiks publicēts.
LOF valde nolemj par finansējumu Baltijas čempionātam. LOF finansējums BČ būs 1500,-LVL, kas paredzēts dalības maksai, dzīvošanai un transportam. Ņemot vērā izmaksas BČ un LOF budžeta finansējumu, katram dalībniekam būs jāmaksā 10,- LVL un pašam jārūpējas par ēšanu.
LOF pieaugušo A-izlasei tiek apmaksāts viss, izņemot ēdināšanu. Pieaugušo B-izlasei jāmaksā 10,-LVL katram.
LOF izpilddirektors informē, ka PČ nometnei Francijā ir samaksāts par avio biļetēm.

Par 4. jautājumu:

Ilze Ārniece informē, ka ir saņemts atzinums par Projekta pirmo pusgadu, atzinums ir pozitīvs, visi izdevumi ir attiecināmi uz Projektu. Drīzumā plānojam saņemt finansējumu par pirmo pusgadu.
Parakstīts līgums par valsts budžeta 5% līdzfinansējumu Projektam, atvērts jauns konts Valsts kasē, drīzumā tiks saņemts arī šis finansējums.
17. maijā sāksies skolu dienas Projekta ietvaros un tā līdz maija beigām.
Jūnijā būs pirmās EST-O-LAT līgas vasaras sacensības Latvijā.

Par 5. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē, ka neviens nav pieteicies uz sacensību kalendāra koordinatora vietu. LOF valde nolemj piedāvāt individuāli vairākiem orientieristiem uzņemties šos pienākumus.
LOF valde lūdz izlašu treneriem sagatavot 2012. gada LČ rīkošanas datumu sarakstu līdz 31. maijam, saskaņojot to ar starptautisko kalendāru.

Par 6. jautājumu:

 • Ņemot vērā, ka Latvijai 2012. gadā jārīko Baltijas čempionāts, LOF valde nolemj izsludināt rīkotāju pieteikšanās termiņu līdz 1. augustam. Baltijas čempionāts būs jāsarīko maija beigās vai jūnija sākumā.
 • Mārtiņš Vimba informē, ka ir iespēja pieteikties jaunam projektam- „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”, ko administrē Valsts Izglītības attīstības aģentūra. Ir jau notikušas tikšanās ar ieinteresētajām iestādēm un personām. Ņemot vērā, ka laiks ir ļoti maz līdz pieteikuma termiņam, valdei ir jāpieņem lēmums par piedalīšanos projektā. LOF valde nolemj piedalīties Projekta konkursā.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  

Nākošā valdes sēde notiks 29. jūnijā Ropažos 18.30

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,19725680351257