Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2011/4

2011. gada 30. martā, Sigulda


Piedalās:

LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Mārtiņš Gaigals, Ilze Ārnniece, Ivars Valtass, Jurģis Krastiņš, Anda Bīriņa, Mārtiņš Vimba

LOF klubu pārstāvji: Edgars Bernāns

Darba kārtība:

 1. LOF izpilddirektora ziņojums.
 2. Latvijas izlases, čempionāti.
 3. LOF Komisiju priekšsēdētāju ievēlēšana.
 4. LOF atbalstītāju piesaistīšana, reklāma, projekti.
 5. LOF sacensību kalendārs, LK.
 6. EST-O-LAT līga.
 7. Citi

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto pēc iepriekšējās valdes sēdes:

 • Iesniegts LOF Gada pārskats VID EDS
 • Iesniegta atskaite VID Sabiedriskā labuma statusa saglabāšanai
 • Sagatavots un publicēts LOF Kongresa protokols
 • Veiktas izmaiņas UR sakarā ar LOF valdes sastāva maiņu
 • Nosūtīts pieteikums dalībai Pasaules čempionātā Francijā
 • Iesniegta atskaite LSFP par finansu līdzekļu izlietojumu martā
 • Sagatavota tāme LSFP finansējuma saņemšanai aprīlī
 • Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem Pasaules ziemas čempionātā Zviedrijā
 • Veikta LOF sacensību apdrošināšana

Par 2. jautājumu:

Jānis Lazdāns informē par PČ Zviedrijā. Samērā zema līmeņa sacensības, maz reklāmas, problēmas ar organizāciju, sliktas kartes.
Ir skaidrs, ka no lielā ekrāna jēga maza, ja nav skatītāju.
Protams, problēmas radīja putenis.
Distances smagas, bet interesantas. Tika lietota jauna Emit atzīmēšanās sistēma.
Nopietni jāgatavojas nākošajam gadam, cerams, būs sportisti, kas būs gatavi to darīt.
LOF valde izsaka pateicību ziemas izlasei par veiksmīgajiem startiem Pasaules ziemas čempionātā.
LOF valde par sasniegtajiem rezultātiem nolemj Andrim Kivleniekam piešķirt slēpes, izdevumus sedzot no citiem ieņēmumiem.
Edgars Bernāns informē par atlases sistēmām 2011. gadā. Pieaugušo izlase tiks nosaukta jūnija ņemot vērā izlases trenera novērtējumu.
LOF valde uzklausa Edgara Bernāna prezentēto plānu un izvērtēs finansiālās iespējas, lai varētu precizēt sagatavošanās grafiku, sportistu skaitu utt.
Ir saņemts iesniegums no Henrija Freimaņa par atkāpšanos no junioru izlases vadītāja vietas veselības problēmu dēļ.
Ņemot vērā situāciju, LOF valde nolemj sarīkot treneru sanāksmi svētdien, 3. aprīlī, LK posma laikā, pirms apbalvošanas.
Treneriem, sadarbībā  ar LOF valdi, būs jāmēģina atrast junioru izlases vadītāju, kurš varētu pārņemt izlases vadību no Henrija Freimaņa.
LOF valde aicina trenerus vairāk uzmanības piešķirt LOF finansētiem pasākumiem. Tas attiecas uz Baltijas čempionātu, Eiropas jauniešu čempionātu, Pasaules junioru čempionātu, Pasaules čempionātu, lai neizveidotos situācija, kāda ir pašlaik, kad Baltijas čempionāta laikā vairums spēcīgāko jauniešu startē Pasaules skolēnu čempionātā.
Oskars Zērnis sagatavojis gatavošanās plānu jauniešu izlasei.
LOF valde lūgs skaidrojumu par dažiem plāna punktiem, kas attiecas uz atlasēm rudens sacensībām.

Par 3. jautājumu:

Atbilstoši LOF statūtiem LOF valdei jāievēl LOF komisiju vadītāji.
1.Tehniskā komisija. Par vadītāju tiek ievēlēts Juris Cebulis.
2. Sabiedrisko attiecību komisija.  Par vadītāju tiek ievēlēta Anda Bīriņa.
3. Finanšu komisija. Par vadītāju tiek ievēlēts Viesturs Tamužs.
4. Ziemas komisija. Par vadītāju tiek ievēlēts Jānis Lazdāns.
LOF valde nolemj apvienot ziemas un velo-komisijas.
5. Izlašu komisija. Par vadītāju tiek ievēlēts Edgars Bernāns.
6. Rogaininga komisija. Par vadītāju tiek ievēlēts Andris Miglavs.
7. Taku-o komisija. Par vadītāju tiek ievēlēts Jānis Gaidelis.
8. Karšu  komisija. Par vadītāju tiek ievēlēts Edmunds Zvaigzne.
9. Skolu sporta komisija. Par vadītāju tiek ievēlēta Ilze Ārniece
LOF valde lūdz visu komisiju vadītājus sagatavot komisiju darbības mērķus, kā arī nosaukt komisiju sastāvus, lai nākošajā valdes sēdē LOF valde tos varētu apstiprināt.

Par 4. jautājumu:

LOF valde nolemj izveidot projektu un attīstības komisiju. Par vadītāju tiek ievēlēts Mārtiņš Vimba.
Komisijas uzdevumi būs iesaistīties projektos, kuri virzīti uz orientēšanās sporta attīstību, kā arī nodarboties ar atbalstītāju piesaistīti un LOF pasākumu, un  federācijas darbības reklāmu.

Par 5. jautājumu:

Ir saņemti iesniegumi no sacensību rīkotājiem par izmaiņām LOF sacensību kalendārā. Nenotiks LK sprintā 17. aprīlī un LK stafetēs 16. aprīlī.
LOF valde nolemj izslēgt no LK  Nolikuma paredzētās sprinta kausa sacensības, jo piedāvātais datums sakrīt ar LK sacensībām Gulbenē.
LK stafetēs organizatoram jāpiedāvā cits datums 2 nedēļu laikā.
Ņemot vērā, ka Renārs Roze ir atteicies turpmāk koordinēt LK un sacensību kalendāra gatavošanu, LOF valde aicina pieteikties LK koordinatoru.
LOF valde sagatavos īsu pienākumu aprakstu un publicēs to LOF mājas lapā. Iespējamais atbalsts koordinatoram tiks saskaņots ar kandidātiem atkarībā no LOF iespējām.

Par 6. jautājumu:

Ilze Ārniece informē par EST-O-LAT līgas 1. pusgada atskaišu iesniegšanas gaitu.
16. un 17. aprīlī Igaunijā notiks pirmās sacensības vasarā.
Tur tiks arī apbalvoti ziemas uzvarētāji.
Būs karšu zīmētāju seminārs Igaunijā.
Notiks skolu dienas aprīlī Igaunijā un Latvijā.
Ir pieteikušies karšu zīmētāji.

Par 7. jautājumu:

 • Ņemot vērā LOF Kongresa dotos uzdevumus, valdei ir jānosaka sacensību rīkošanas maksa Taku-o sacensībām.
  LOF valde nolemj Taku-o sacensības atbrīvot no sacensību rīkošanas maksas 2011.gadā.
  LOF valdei jāpieņem lēmums par iestāšanās iespējām Paralimpiskajā komitejā.
  LOF valde uzdod tehniskajai komisijai izskatīt un sagatavot priekšlikumus lēmumam.
 • LOF valdei jānosaka biedru naudu apmēri jaunajiem LOF biedriem. LOF valde nolemj:
  TOSK Eko  25,-LVL
  Mežmalas/Madonas novads 80,-LVL

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  

Nākošā valdes sēde notiks 11. maijā Rīgā, Kongresu namā 404. kabinetā 18:00

Protokolēja Ģirts Mamis

atpakaļ

0,15543007850647