Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2009/04

2009. gada 22. aprīlī Sigulda

Piedalās:


LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns, Renārs Roze, Henrijs Freimanis, Kristīne Kokina, Gunārs Ikaunieks, Mārtiņš Gaigals


LOF klubu pārstāvji: Dagnis Dubrovskis, Ainars Lagzdiņš


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums. Ģ. Mamis
 2. Latvijas izlases, plāni. G. Ikaunieks
 3. Karšu komisijas darbības plāni. A. Lagzdiņš
 4. LOF budžeta izpilde. Ģ. Mamis
 5. LOF darbības plāni.
 6. Citi.


Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:Nosūtīti pieteikumi Pasaules spēlēm

 • Nosūtīti pieteikumi Pasaules kausiem Somijā un Norvēģijā
 • Iesniegta ikmēneša atskaite VID
 • Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP
 • Iesniegta atskaite Valsts kasei

Par 2. jautājumu:


G. Ikaunieks sagatavojis projektu par ilglaicīgas sistēmas izveidi Latvijas izlases kandidātu atlasei.

LOF valde apstiprina izlašu komisijas piedāvājumu 2010. gada Latvijas pieaugušo izlasē uz EČ, PČ, BČ iekļaut sportistus, kuri Pasaules Spēlēs vai PČ iekļūst individuāli 1.-12. vietā vai uz 2009. gada 31. decembri atrodas 1.-30. vietā Pasaules rangā.

Sportisti, kuri Latvijas Kausā iegūst 1.-2. vietu vai ir 1.-100. vietā Pasaules rangā uz 31. decembri, iekļūst izlasē dalībai BČ.

G. Berķis sagatavojis informāciju par junioru izlases gatavošanas plāniem Pasaules čempionātam. LOF valde to pieņem zināšanai.

LOF valde izsaka pateicību jauniešiem un viņu treneriem par augstvērtīgajiem rezultātiem Pasaules skolēnu čempionātā Spānijā. Īpaši atzīmējami jaunieši, kuri izcīnīja godalgotās vietas: Rūdolfs Zērnis, Sandra Grosberga, Valters Ļubinskis, Līga Valdmane, Ance Rusova, Sabīne Tilta, Arta Martinsone, Gatis Berežnojs un Alvis Reinsons .


Par 3. jautājumu:

A. Lagzdiņš no LOF karšu komisijas sniedz informāciju par karšu komisijas mājas lapas sadaļas izstrādes gaitu.

A. Lagzdiņš informē par interaktīvu un praktiski noderīgu karšu reģistra izveidošanu. Izveidota sadarbība ar www. kur tu esi.lv. Ir sagatavots testa variants, kurā ir visas pagājušā gada kartes, kurā var iepazīties ar kartes attēlu pie zināma tuvinājuma.

Ir dažādas tehniskas iespējas, kuras varētu izmantot, iepazīstoties ar karšu reģistru. Vajadzētu līgumus starp reģistra kārtotājiem un karšu īpašniekiem, kas ir lielākā problēma. Iespējams, ka vajadzētu dalīt komerciālajās un nekomerciālajās kartēs.

Visu vajadzētu iestrādāt jaunajā LOF mājas lapā.

LOF karšu komisija nolēmusi sarīkot karšu zīmētāju semināru, kur izrunāt visus šos jautājumus.

LOF valde lūdz karšu komisijai īpaši pievērst uzmanību jautājumiem par karšu reģistru un karšu atbilstību noteiktiem kritērijiem, lai tās varētu izmantot OS sacensību rīkošanai.

LOF valde atzinīgi novērtē iesākto darbu un lūdz to turpināt.

Par 4. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē, ka pagaidām veikti maksājumi atbilstoši pieņemtajam budžetam. Ir samaksāts depozīts PČ Ungārijā.

Ir daži aizdevumi klubiem, karšu maisiņu iegādei, kā arī Kurzemes pavasara sarīkošanai.

Biedru naudu vēl daži klubi nav samaksājuši, jau no nākošās LK kārtas tiks ļoti rūpīgi sekots, lai nesamaksājušo klubu biedri netiktu ieskaitīti kopvērtējumā.

Par 5. jautājumu:

Jāsāk gatavot prezentācija WMOC 2012, uz kura rīkošanu ir nosūtīts pieteikums. Prezentācijai jābūt sagatavotai līdz Ungārijas Pasaules čempionātam.

LOF valde nolemj, ka prezentāciju gatavos Mārtiņs Gaigals, Indulis Peilāns un Jānis Lazdāns sadarbībā ar visām ieinteresētajām personām.

Līdz jūnija beigām jābūt gatavam prezentācijas projektam.

Par 6. jautājumu:

 • LOF izpilddirektors informē par LOF mājas lapas gatavošanas gaitu. Tuvākajā laikā būs pabeigts mājas lapas dizains, sāksies darbs pie programmēšanas. Mājas lapas domēns būs gan lof.lv, gan orientesanas.lv
 • Velo-o LČ nolikuma apstiprināšana.
  LOF valde apstiprina LČ Nolikumu.
 • LČ sprintā un garajā distancēs nolikuma apstiprināšana.
  LOF valde apstiprina LČ Nolikumu. Sprints notiks Ērgļos.
 • LOF izpilddirektors sagatavojis līgumu ar Gati Berķi par LOF mājas lapas izveidi. LOF valde to apstiprina.
 • Dagnis Dubrovskis informē, ka SIA Meltim piederošajās kartēs tikušas rīkotas sacensības 2006. gadā, bijis līgums ar Magnētu, bet daļa no rēķiniem netika apmaksāti.
  Tāpēc tika iesniegta prasība tiesā.
  Magnēts rēķinus nav pilnībā apmaksājis, jo karšu kvalitāte nav atbildusi orientēšanās sacensību vajadzībām, par ko liecina LOF karšu komisijas atzinums.
  Dagnis Dubrovskis lūdz izsniegt 2006. gada velo Latvijas čempionāta Nolikumu. Diemžēl, LOF valdei nav arhīva, kurā tiktu saglabāti šādi dokumenti.
  LOF valde lūdz strīdīgās puses rast miera risinājumu situācijai, piedāvājot savu pārstāvi sarunām.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 30. maijā Baltijas čempionāta laikā


Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,041003942489624