Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2010/6

2010. gada 4. septembrī, Ventspils


Piedalās:

LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Renārs Roze, Gunārs Ikaunieks, Kristīne Kokina, Ģirts Mamis, Inguna Valdmane, Indulis Peilāns

LOF klubu pārstāvji: Ilze Ārniece


Darba kārtība:

 1. Latvijas izlases
 2. Latvijas –Igaunijas projekts
 3. Citi
 4. Izpilddirektora ziņojums. Ģ. MamisPar 1. jautājumu:

LOF valde nolemj atlikt jautājumu par Latvijas izlasēm izskatīšanu, kamēr nav saņemtas atskaites par čempionātiem.

Par 2. Jautājumu:
 
Ilze Ārniece informē LOF valdi par Igaunijas-Latvijas projektu.
Nepieciešams sagatavot Igaunijas- Latvijas līgas nolikumu.
Jāinformē klubi par iespēju pieteikties uz līgas sacensību rīkošanu, kuras vienlaikus būs arī Latvijas kausa sacensības. Šo sacensību rīkotājiem būs pieejams finansiāls atbalsts gan karšu sagatavošanai, gan citiem mērķiem.
Lielākā problēma ir nepieciešamība projekta iesākumā ieguldīt finansu līdzekļus no LOF, jo tikai pēc pirmā pusgada, iesniedzot atskaites par līdzekļu izlietojumu, būs pieejams projektā paredzētais finansējums. Tāpat ir jārēķinās ar 15% LOF līdzfinansējumu projektam.

Par 3. jautājumu:

Jānis Lazdāns informē LOF valdi par IOF Kongresu. Pašlaik IOF kā pilntiesīgi biedri ir 44 dalībvalstis. Galvenie jautājumi, par kuriem tika spriests Kongresā, bija  par sponsoriem un TV piesaisti, par pielāgošanos TV prasībām.
Vairākas valstis izteikušas iebildumus, ka ir ļoti lielas Pasaules čempionātu rīkošanas izmaksas, vajadzētu IOF kaut ko segt, nav apskatāmi IOF dokumenti utt.
Kongresā tika nolemts, ka piedzīvojumu sports kļūst par OS paveidu.
Pašlaik notiek darbs pie jaunās IOF stratēģijas.
Nākošgad būs IOF 50 gadu jubileja, līdz ar to būs dažādas aktivitātes šīs jubilejas atzīmēšanai.
Par IOF Viceprezidentu ievēlēts igaunis Leho Haldna. Jānis Lazdāns uzskata, ka arī mums vajadzētu virzīt cilvēkus darbam IOF struktūrās.

Par 4. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP
 • Iesniegtas atskaites VID
 • Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem Pasaules čempionātā
 • Pasūtītas un saņemtas medaļas Latvijas čempionātam
 • Sagatavotas atskaites pašvaldībām par finansu līdzekļu izlietojumu
 • Iesniegta atskaite Latvijas valsts mežiem
 • Nosūtīti pieteikumi Pasaules kausa posmiem Francijā un Šveicē

LOF izpilddirektors informē par LOF finansu situāciju, kura ir apmierinoša, atlikumā ir, apmēram, 900 LVL LOF līdzekļu, ir arī klubi, kuri vēl nav norēķinājušies par sarīkotajām orientēšanās sacensībām. Līdz ar to, ir iespēja gadu pabeigt bez lieliem zaudējumiem, iespējams, pat iztiekot bez tiem. Tas, neskatoties uz to, ka Pasaules un Eiropas čempionātos kopā tika pārtērēti 1500,-LVL.
LOF izpilddirektors informē, ka ar 4. septembri ir iesniedzis atlūgumu un gatavs vēl nostrādāt 1 mēnesi līdz nākošajai valdes sēdei.
LOF valde sagatavos nolikumu konkursam uz izpilddirektora amatu, lai nākošajā valdes sēdē varētu apstiprināt jauno LOF izpilddirektoru.

    

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  

Nākošā valdes sēde notiks 5. oktobrī.

Protokolēja Ģirts Mamis

atpakaļ

0,090839862823486