Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2010/3

2010. gada 14. aprīlī, Sigulda

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Renārs Roze, Mārtiņš Gaigals

LOF klubu pārstāvji: Mārtiņš Vimba

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums. Ģ. Mamis
 2. Latvijas izlases.
 3. Karšu komisijas darbības atskaite.
 4. Citi


Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Sagatavots LOF ārkārtas kongresa protokols
 • Iesniegti LOF statūti Uzņēmumu reģistrā, kā arī apstiprināti
 • Apdrošināti LOF pasākumi
 • Noslēgts līgums ar Ventspils domi par atbalstu Kurzemes pavasarim, kā arī sagatavota atskaite
 • Iesniegts pārskats „Latvijas Vēstnesī” par finansu līdzekļu izlietojumu naudas balvām
 • Iesniegtas atskaites un sagatavotas tāmes LSFP par valsts budžeta līdzekļiem
 • Izsūtītas e-pasta vēstules LOF klubu biedriem par iesaistīšanos LOF turpmākās darbības stratēģijas izstrādē
 • Pārskaitīta dalības un dzīvošanas nauda Eiropas čempionātam Bulgārijā
 • Dalība izstādē „Atpūta un sports”
 • Pasūtītas Latvijas čempionātu medaļas
 • Sagatavoti ielūgumi 185 Baltkrievijas sportistiem
 • Par LOF budžeta izpildi: EČ maksājums par 500,-LVL pārsniedz plānoto, vēl jāmaksā par ceļu. Daļa LOF biedru vēl nav veikuši biedru naudas samaksu, tiem, kuru biedri startē Latvijas kausos, turpmāk netiks veikti ranga aprēķini. Saņemta sacensību rīkošanas maksa no „Kurzemes pavasara” 252,-LVL apmērā.

Par 2. jautājumu:

LOF valde nolemj jautājumus par izlasēm Eiropas un Pasaules čempionātos risināt OK Arona/Madonas BJSS rīkotā LK posma laikā. Paredzams, ka tad arī būs precīzāk zināms izlases sastāvs Eiropas čempionātam.

Par 3. jautājumu:

LOF karšu komisijas pārstāvji nav ieradušies uz valdes sēdi, līdz ar to,  LOF ārkārtas Kongresā dotais uzdevums par karšu un karšu zīmētāju sertifikācijas noteikumu sagatavošanu līdz aprīļa valdes sēdei netiek pildīts. LOF valde nolemj noskaidrot, kāds ir iemesls un pagaidām atlikt šī jautājuma izskatīšanu.

Par 4. jautājumu:

 • Par LOF stratēģiju. Ģirts Mamis informē, ka pagaidām ir saņemta 1 SVID analīzes anketa, kuras tika izsūtītas LOF biedriem, lai LOF, atbilstoši Kongresa uzdevumam, varētu sākt LOF stratēģijas izstrādi.
  Mārtiņš Vimba informē par iespēju iesaistīties Latvijas-Šveices sadarbības projektā. LOF valde nolemj uzaicināt Rodrigo Slaviņu iesaistīties projekta sagatavošanā, kā arī piesaistīt citus aktīvākos orientēšanās sporta veterānus.
 • LOF valde nolemj LOF Kongresu sarīkot 2011. gada 12. martā, bet orientieristu sezonas noslēguma vakaru 2010. gada 4. decembris.
 • LOF valde apstiprina LOF  15. marta virtuālās sēdes lēmumu par OK Prizma pārcelšanu uz 1. līmeni. Ir saņemts protests par šo lēmumu, bet, ņemot vērā, ka tas bija LOF Kongresa uzdevums LOF valdei, šis lēmums netiek mainīts.
 • Saņemts iesniegums no OK Alūksne ar lūgumu pārcelt klubu no 2. līmeņa uz 3. līmeni, attiecīgi samazinot biedra naudas apmēru. LOF valde izskata iesniegumu un nolemj nemainīt līmeni, un jautājumus par LOF klubu biedru naudas apmēriem izskatīt rudenī, kad tiks gatavots 2011. gada budžets. 2010. gada LOF budžets ir balstīts uz iepriekšējās sezonas LOF klubu līmeņiem un, tos mainot, mainītos arī Kongresā apstiprinātais šī gada budžets, kas nav pieļaujams.
 • LOF valde ir uzaicinājusi LOF valdes sēdē piedalīties Ingu Dambi, bet tā kā sportiste nav ieradusies, šis jautājums netiek izskatīts. LOF valde aicina Ingu Dambi piedalīties kādā no nākošajām valdes sēdēm.
 • LOF valde ir sagatavojusi atbildi Rīgas rajona tiesai, kura tiek apstiprināta un tiks nosūtīta.
 • OK Saldus lūdz apstiprināt LČ Nolikumu. LOF valde apstiprina LČ nolikumu.
 • Saņemts atteikums no OK Purva Bridēja par stafešu kausa posma rīkošanu. Līdz ar to stafešu kausā būs tikai 4 sacensības. Tiks vērtētas 3 labākās un arī jāpiedalās vismaz 3 kārtās.
 • LOF valde nolemj, ka sacensību rīkošanas maksa visos O- taku pasākumos būs 0.03 LVL, tas attiecas arī uz atklātajām grupām citos orientēšanās sporta pasākumos, kurām nav paredzēta iepriekšēja pieteikšanās (piemēram, DIR).
 • Saņemts iesniegums no Kristīnes Kokinas, ka viņa turpmāk atsakās darboties kā LOF Sabiedrisko attiecību komisijas vadītāju. Šis lēmums pieņemts sakarā ar lielo darba slodzi, kā arī vēlmi nopietni gatavoties šai sezonai, ar mērķi iekļūt Latvijas izlasē. LOF valde nolemj tuvākajā laikā piedāvāt šos pienākumus citiem pretendentiem.
 • Jānis Lazdāns informē, ka ir noslēgti sadarbības līgumi ar SIA G Kolizejs par sporta uztura piešķiršanu Latvijas izlasēm, kā arī ar SIA Vesspo par Silvas kompasu piegādi Latvijas izlasēm.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  
Nākošā valdes sēde notiks 8. maijā Latvijas Čempionāta laikā.

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,12160301208496