Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

21.novembris /
Andis, Zeltīte
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2010/1

2010. gada 20. janvārī, Sigulda

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Renārs Roze, Kristīne Kokina

LOF klubu pārstāvji: Viesturs Tamužs, Ilmārs Limbēns

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums. Ģ. Mamis
 2. LOF budžets
 3. LOF 2010. gada ārkārtas Kongress.
 4. Latvijas kauss
 5. Citi

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Sagatavots LOF Kongresa protokols.
 • Iesniegta atskaite VID.
 • Noslēgts līgums par VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas pakalpojumiem.
 • Sagatavoti līgumi ar LSFP un sportistiem-studentiem par stipendijām 2010. gadā. Kopā līgumi noslēgti ar 9 sportistiem.
 • Sagatavots 2009. gada pārskats.
 • Notikusi sēde IZM par valsts budžeta sadali sportam 2010. gadā.
 • Sagatavota atskaite LSFP par LOF aktivitātēm 2009. gadā.
 • Iesniegta atskaite Valsts Kasē.
 • Iesniegta atskaite LSFP par sportistu stipendijām.
 • Sagatavota atskaite IOF par LOF darbību 2009. gadā.

Par 2. jautājumu:

LOF finansu komisija ir sagatavojusi LOF 2010. gada budžetu un izmaiņas LOF nolikumos, kuri tiks iesniegti izskatīšanai LOF ārkārtas Kongresā.
LOF valde  nolemj turpmāk no visiem caur LOF kontiem izejošajiem maksājumiem LOF darbības nodrošināšanai ieturēt 10%.

Par 3. jautājumu:

LOF valde nolemj LOF ārkārtas Kongresu sasaukt 13. martā Siguldā, Laurenčos. Sākums 11:00.
LOF valde apstiprina Kongresa darba kārtību.

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja , sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana. 
 3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
 4. Finansu komisijas atskaite, budžeta pamatnostādnes, budžeta projekts. V. Tamužs.
 5. Izmaiņas LOF sacensību noteikumos un LOF nolikumos. R. Roze, J. Lazdāns, V. Tamužs.
 6. LOF 2010. gada budžeta apstiprināšana.
 7. Revīzijas komisijas ziņojums.
 8. Izmaiņas LOF Statūtos.
 9. Citi.

Par 4. jautājumu:

J. Lazdāns sagatavojis līguma projektu, kurš tiks slēgts ar LOF sacensību rīkotājiem.
LOF valde ar dažiem labojumiem nolemj apstiprināt līguma projektu.

Par 5. jautājumu:

 • LOF mājas lapas administrators sagatavojis reklāmas cenu piedāvājumu par baneru un informācijas izvietošanu LOF mājas lapā. LOF valde apstiprina reklāmas cenas ar dažiem labojumiem.
 • LOF valde saņēmusi iesniegumu no LOF valdes locekļa Henrija Freimaņa, kurā tiek lūgts atbrīvot viņu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas līdz tiesisko strīdu atrisināšanai. LOF valde apstiprina, ka Henrijs Freimanis ir atbrīvots no LOF valdes locekļa pienākumiem no 2009. gada 22. decembra.
 • LOF valde nolemj uzdot karšu komisijai izstrādāt karšu autoru un karšu sertifikācijas noteikumus. LOF karšu komisijai līdz nākošajai LOF valdes sēdei jāsniedz informācija par uzdevuma izpildi.
 • 13.janvārī LOF ir saņemta vēstule no IOF, kurā teikts, ka Inga Dambe atteikusies no IOF reģistrēto sportistu saraksta, t.i. saraksta, kuriem sportistiem jāsniedz informāciju par savām atrašanās vietām ADAMS sistēmā.

Līdz ar to, Inga Dambe šobrīd nedrīkst piedalīties jebkādās sacensībās, kuras organizē vai uzrauga IOF:

 • Pasaules čempionāts
 • Pasaules kausi
 • Reģionālie čempionāti /piemēram, EČ/
 • Pasaules veterānu čempionāts
 • Pasaules ranga sacensībasStarptautiskas sacensības, kuras organizē citas starptautiskas organizācijas /piemēram, CISM, IWGA, FISU/

Inga Dambe drīkstēs piedalīties šajā sacensībās tikai pēc tam, kad 6 mēnešus iepriekš par to būs informējusi IOF.

IOF informē, ka par šo ir informēta WADA (Pasaules Antidopinga aģentūra), kā arī pati sportiste esot informēta par šīm sekām.

IOF apstiprināja, ka:

 • Noteikumi aizliedz Ingai Dambei piedalīties Pasaules ranga sacensībās tikai grupā 21E. Citās grupās Inga Dambe drīkst piedalīties.
 • IOF neaizliedz Ingai Dambei piedalīties vietējos čempionātos – Latvijas čempionāts, Latvijas kauss.
 • Inga Dambe drīkst piedalīties Jukola, Tiomila jo šīs sacensības neuzrauga IOF.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  
Nākošā valdes sēde notiks 17. februārī

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,022330045700073