Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.jūnijs /
Ineta, Inta, Intra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF 2009. gada Kongresa darba kārtība
 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja , sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. LOF Prezidenta un viceprezidenta apstiprināšana.
 4. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
 5. Valdes atskaite par 2009. gadā paveikto. J. Lazdāns.
 6. LOF komisiju atskaites par 2009. gadā paveikto.
 7. Finansu atskaite par 2009. gadu. Ģ. Mamis.
 8. Revīzijas komisijas ziņojums.
 9. 2010. gada budžeta projekts. Ģ. Mamis.
 10. Izmaiņas LOF sacensību noteikumos un LOF nolikumos. Ģ. Mamis, R. Roze, J. Lazdāns.
 11. O-taku orientēšanās sacensību noteikumu pieņemšana. J. Cebulis.
 12. Citi.


Pēc katra darba kārtības punkta ir paredzēts laiks jautājumiem vai debatēm, kuru ilgumu noteiks Kongresa vadītājs. Katru debašu laikā viens Kongresa delegāts var izteikties vienu reizi, nepārsniedzot Kongresa vadītāja atvēlēto laika limitu.


atpakaļ

0,027029991149902