Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF 2007.gada Kongresa protokols

Baložu pilsētas kultūras namā
2007. gada 1. decembrī

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2007

Darba kārtība:

1. Mandātu komisijas ziņojums.

2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja , sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis

4. Valdes atskaite par 2007. gadā paveikto. P. Apinis.

5. LOF komisiju atskaites par 2007. gadā paveikto.

6. Finansu atskaite par 2007. gadu. Ģ. Mamis.

7. Revīzijas komisijas ziņojums. R. Roze.

8. 2008. gada budžeta projekts. Ģ. Mamis.

9. NVO darbības atbalsta programmas. N. Narvaišs

10. Citi.

1.Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāve Mārīte Knēta ziņo, ka no 28 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 19 balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties.
 
2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents P.Apinis paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt LOF viceprezidentu Juri Cebuli. Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģ. Mami un aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzītas Ģ. Liniņa un A. Kivlenieka kandidatūras. Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti A. Grende un J. Krastiņš. Kongress vienbalsīgi piekrīt šīm kandidatūrām.

3. Jaunu biedru uzņemšana.

LOF izpilddirektors Ģirts Mamis ziņo, ka saņemti iesniegumi no OK „Ziemeļkurzeme”, Rīgas rajona BJSS, SIA „Jēkaba aģentūra” un Nedzirdīgo sporta biedrības „Liepava” par uzņemšanu Latvijas Orientēšanās Federācijā. Visi pieteikumu iesniedzēji ir samaksājuši iestāšanās naudu un iesnieguši visus dokumentus, kādi nepieciešami uzņemšanai. LOF valde ir atbalstījusi visu minēto organizāciju uzņemšanu LOF.

Kongresa vadītājs aicina Kongresu balsot par pieteikumu iesniedzēju uzņemšanu LOF sastāvā, nosakot sekojošus biedru naudu apmērus:

1. OK Ziemeļkurzeme.-50,-Ls

2. RRBJSS-50,-Ls

3. SIA Jēkaba aģentūra-50,-Ls

4. NSB Liepava-15,-Ls

Par 16.
Pret 0.
Atturas 0.

Līdz ar to pieteikumu iesniedzēji ir uzņemti LOF sastāvā kā pilntiesīgi biedri.

4. Valdes atskaite par 2007. gadā paveikto.

Par LOF paveikto 2007. gadā ziņo LOF Prezidents Pēteris Apinis.

Pētera Apiņa vērtējumā, 2007. gads ir bijis relatīvi mierīgs un sportisko sasniegumu ziņā apmierinošs. Augstākie panākumi bijuši junioru stafetes komandas bronza Pasaules junioru čempionātā, EČ jauniešiem Artura Pauliņa sasniegtā 3. vieta sprintā, kā arī Mārtiņa Sirmā 5. vieta sprintā Pasaules čempionātā.

Arī šogad ir palielinājusies apmeklētība tautas sacensībās, tas attiecas ari uz visiem trim Latvijas kausu veidiem.

Šajā gadā Latvijas čempionāti bija pielāgoti agrāko orientēšanās sporta tradīciju vietām, attiecīgi, Balvi un Jēkabpils.

LOF valde sanāca 14 reizes, valdes sēdes ir bijušas pietiekoši apmeklētas, lai pieņemtu lēmumus.

Nākošajā gadā lielākais izaicinājums ir Eiropas čempionāts Ventspilī. Tā sagatavošanā jau ilgāku laiku aktīvi strādā vairums LOF valdes pārstāvju Mārtiņa Gaigala vadībā.

Nav pamata domāt par sagaidāmām organizatoriskām problēmām, mazliet grūtāk veicas ar ETOC gatavošanu, pirmkārt, pietiekoši kvalificētu organizatoru trūkuma pēc.

2007. gadā mēģinājām pieteikties dažādu pasākumu organizēšanai - Pasaules veterānu čempionātam, Pasaules junioru čempionātam un Eiropas jauniešu čempionātam, diemžēl, neveiksmīgi. Pašlaik ir nolemts mēģināt vēlreiz pieteikties uz Pasaules veterānu čempionāta organizēšanu.

Pēteris Apinis izsaka pateicību visām komisijām par paveikto un aicina pašiem pastāstīt vairāk par paveikto 2007. gadā.

5. LOF komisiju atskaites par 2007. gadā paveikto.

Tehniskās komisijas vadītāja Juris Cebulis sāk savu ziņojumu ar atziņu, ka ir vairākas tēmas, par kurām vajadzētu runāt.

Viena tēma ir sacensību rīkošana. 2007. gada pavasarī tika sarīkots seminārs, kurā tika panāktas vairākas vienošanās.

Nākošā tēma ir Latvijas kausi trīs disciplīnās. Kā zinām, bija diskusija par iespēju mainīt LK formātu, bet jaunie priekšlikumi nebija tik spēcīgi, lai varētu kaut ko mainīt.

Arvien biežāk aktualizējas jautājums, ko darīt, ja vienā dienā ir vairākas sacensības?

Tiek plānots pagaidām palikt pie vecās sistēmas Latvijas kausa organizēšanai.

Arī stafešu kauss notiek jau vairākus gadus. Formula pagaidām paliek nemainīga.

Joprojām ir grūtības ar sprinta kausa organizēšanu, ja rīko atsevišķi, tad nav liels dalībnieku skaits. Dalībnieku ir vairāk, ja sprints notiek divdienu sacensību vidū, bet tas rada lielas grūtības organizatoriem.

Tomēr vajadzētu saprast, ka sprints ir mūsu seja, ar ko parādīt, kas esam. Tātad sprinta kausa organizēšanai vajadzētu būt kā pienākumam.

Uz nākošo gadu, pašlaik, ir paredzētas piecas sprinta kausa sacensības.

Ir diskusija par Kāpas sprintu, jo tajā piedalās daudz ārzemnieku, kas atņem punktus pašmāju sportistiem.

Nākošā tēma ir jauno tehnoloģiju jautājums: Latvijā paralēli darbojas divas elektroniskās atzīmēšanās sistēmas. Vēsturiski LOF īpašumā ir EMIT, kurš nodots Kaspara Kārkliņa pārvaldīšanā.

Guntars Mankus piezīmē, ka uz nākošo gadu parādīsies jaunas tehnoloģijas Eiropas čempionāta laikā.

G. Mankus informē, ka viņš gatavo dokumentu, kurā būs aprakstīta prakse, kā rīkot sacensības gan ar Emit, gan Sportident, kā ņemt laikus, rēķināt rezultātus.

G. Mankus atgādina, ka pagaidām nevar ieviest lētākas sistēmas, jo tās nav atzinusi IOF.

J. Cebulis paredz, ka varētu būt iespēja Federācijai atteikties no Emit komplekta.

Nākošā tēma ir noteikumu uzraudzība. Nav vēl pabeigti Taku noteikumi, līdz pavasarim tas tiks izdarīts.

Ziemas komisijas vārdā uzstājas I. Peilāns, kurš atzīmē, ka, lai sagatavotos sacensībām un tās sarīkotu, ļoti svarīgi ir laika apstākļi, diemžēl pagājušajā gadā nebija labvēlīgi apstākļi, izlasi bija grūti nokomplektēt, tomēr Toms Veits uzrādīja visu laiku labāko rezultātu ziemas Pasaules čempionātā.

Tika noorganizēts Latvijas čempionāts un vēl dažas sacensības, tomēr bieži bija izmaiņas plānos laika apstākļu dēļ.

Indulis Peilāns atzīst, ka arī līdzekļi nav pietiekoši. Būtu labākas perspektīvas, ja ziemas orientēšanās būtu olimpiskajās spēlēs, tad būtu mērķis, kam nopietnāk gatavoties.

Par jauniešiem pastāsta Iveta Holcmane. Austrijā bija Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionāts ziemas OS. Bija arī problēmas ar sniegu, tāpēc sacensības bija ar vairākām īpatnībām, kopumā bija četras disciplīnas. Labākie panākumi bija 8. un 9. vieta Kivleniekiem, 10. vieta stafetē junioriem.

Sacensību līmenis ir ļoti paaugstinājies, gan dalībnieku, gan distanču ziņā.

Par inspektoru komisijas darbu ziņo Jurģis Krastiņš.

J. Krastiņš informē, ka saglabājas agrākās problēmas, ka neizdodas noinspicēt visas nepieciešamās sacensības, jo trūkst inspektoru, bija gadījums šogad, kad inspektors atteicās no saviem pienākumiem, jo nebija savlaicīgi iespēja veikt inspekciju, tā ir otra problēma.

Par karšu komisijas darbu stāsta Edmunds Zvaigzne.

Nav tik daudz zīmētāju, cik gribētos. Iespiestas 45 jaunas kartes, lielākā daļa, kas atjaunotas, pilnīgi jaunas ir 16.

Viena no problēmām ir labāko zīmētāju pieņemto apzīmējumu interpretācija. Ir jautājums, vai iespējams rīkot LK, ja karte neatbilst pieņemtajām zīmēm.

Otra problēma ir dažāda apvidus interpretācija, notika seminārs, kurā par to tika runāts.

Šogad lielākais negadījums bija tas, ka vienā apvidū tika sagatavotas divas kartes un abas pieteiktas LK. Lai nākotnē no tā izvairītos, varētu sadalīt reģionus.

Par karšu konkursu - nevar salīdzināt profesionālus zīmētājus ar amatieriem. E. Zvaigzne piedāvā turpmāk vērtēt LK distances, ne tikai karti.

Vissliktākais ir, ja tiek izmantots karšu autora darbs, viņam nezinot. To nedrīkst pieļaut.

Vēl viena lieta, ka mums nav novērtējuma no ārpuses, varētu iegūt informāciju no ārzemju sportistiem, kāds ir viņu vērtējums mūsu kartēm.

Rogaininga komisijas vārdā uzstājas Guntars Mankus.

Lielākais notikums bija Eiropas čempionāts rogainingā Smiltenē, kurš tika sarīkots sadarbībā ar LOF un vietējām pašvaldībām. Piedalījās 450 cilvēki no 9 valstīm, vienlaicīgi notika Latvijas čempionāts. Sacensībās dominēja Krievijas sportisti, medaļas bija gan arī veterānu grupās Latvijas sportistiem.Novērotāji no starptautiskās federācijas kopumā bija apmierināti.

Palielinājies dalībnieku skaits arī 6 stundu rogainingā, Latvija ir viena no aktīvākajām Eiropā dažādu pasākumu rīkošanā, kā arī dalībnieku skaita ziņā. Nākošgad notiks Pasaules čempionāts Igaunijā un Eiropas čempionāts Krievijā. Nākošgad būs jauna karte Latvijas čempionātam Vidzemē.

Par velo orientieristu darbību pastāsta komisijas vadītājs Ants Grende.

Kaut arī velo orientieristu skaits nav liels un panākumi pagājušajā gadā nav izcili, tomēr visās lielākajās sacensībās piedalāmies. Grūti uzrādīt labus rezultātus, liela konkurence. Arvien vairāk valstis nopietni gatavojas un piedalās čempionātos. Nākošgad Polijā Pasaules čempionāts junioriem. A. Grende atzīmē, ka nav viena valsts, kas dominē. Parasti čempionātos ir kādi 4-5 dalībnieki no Latvijas.

Kopumā ņemot, nav gandarījums par pagājušo gadu. Vairāk par plāniem būs mājas lapā.

Par Mēdiju grupas darbu Mārtiņš Līsmanis ir iesūtījis atskaiti, kura ir izlasāma visiem Kongresa dalībniekiem. Atskaitē ir informācija par paveikto, kā arī plāni nākošajam gadam, kā arī lūgums palielināt finansējumu Mēdiju grupai līdz 7500,-Ls.

Izlašu komisijas vārdā uzstājas Gunārs Ikaunieks.

Svarīgākais notikums ir A-izlases tapšana. A-izlase jau sākusi gatavoties, šogad jau notikusi treniņnometne Čehijā. Plānotas nometnes gada sākumā Portugāle, Čehija, Madona.

Pašlaik notiek junioru nometne Siguldā.

Šajā gadā pirmoreiz visos Pasaules kausa posmos piedalījās kāds Latvijas sportists un tas bija Mārtiņš Sirmais.

Jaunatnes komisijas vārdā uzstājas Iveta Holcmane.

Augstākais sasniegums ir Artūra Pauliņa 3. vieta sprintā Eiropas jauniešu čempionātā Ungārijā, čempionāta vietā bija nometne jau pavasarī.

Puišu rezultāti varēja būt labāki, meiteņu rādītāji ļoti labi, ir cerīgi, jo 6. vieta stafetē godīgi izcīnīta.

Kopumā ņemot, gatavošanās periods bija augstvērtīgs un varējām cerēt uz labākiem rezultātiem.

Pēc komisiju ziņojumiem sākas debates.

Jānis Krūmiņš uzdod jautājumu, kāpēc Latvijas čempionāts sprintā nav Latvijas kausā?

Ants Grende uzskata, ka tas ir pareizi, jo tādējādi varētu tieši palielināt Elites dalībnieku skaitu citās sacensībās, tātad, labāk neiekļaut!

Pēteris Apinis norāda, ka ir bijusi dažāda pieredze, bet pašreiz esam izvēlējušies šādu variantu un galvenais būtu saglabāt Sprinta kausu un vairot tā popularitāti. Tiek nolemts saglabāt esošo kārtību.

Aigars Vārna informē par iespēju iegūt tulkotu programmu sacensību rīkotājiem.

Iveta Holcmane uzdod jautājumu, kā tiek komplektēta izlase Pasaules čempionātam rogainingā? Guntars Mankus atbild, ka tāpat kā Pasaules veterānu čempionātam - paši dalībnieki izrāda iniciatīvu un reģistrējas.

I. Holcmane norāda, ka tas rada problēmas, ja vajag atskaitīties par rezultātiem.

Vilnis Veļķeris izsaka savu viedokli par veterānu stafetēm Latvijas čempionātā. Vajadzētu ierakstu, ka tikai no grupām VS 35 un vecākām var startēt veterānu stafetē.

Vajadzētu atļaut sastādītās komandas arī VS 170.

Neļaut piedalīties Latvijas čempionātos komandām ar nezināmiem nosaukumiem, tikai oficiāliem klubiem. J.Cebulis paskaidro, ka patreiz jau noteikumos ir atrunāta kārtībā, kādā klubi var startēt Latvijas čempionātos.

J. Cebulis ierosina balsot par priekšlikumu, ka stafešu sacensībās 120 un vecākās grupās var startēt tikai sākot no 35 gadu vecuma

Par 17
Atturas 0
Pret 0

Turpinās diskusija par sastādītām komandām VS 170.

Renārs Roze iebilst, jo tad jāņem ārā šī grupa no Stafešu kausa.

Ģirts Liniņš uzskata, ka Federācijā ir klubu sistēma, tas radītu nelabu precedentu, jo arī jaunieši tad gribētu veidot sastādītas komandas, to apstiprina Iveta Holcmane.

P. Apinis uzskata, ka varētu saglabāt brīvu izvēli tikai SV195.

J. Cebulis ierosina balsot par to, ka stafešu sacensībās SV195 un vecākās grupās Latvijas čempionu titulus var izcīnīt arī jauktās komandas, kuru dalībnieki ir reģistrējušies ODB.

Par 15
Pret 1
Atturas 2

Nākošais ierosinājums ir noteikt augstāku dalības maksu sacensību dalībniekiem, kuri nav reģistrējušies ODB.

G. Mankus uzskata, ka tas nebūtu labi, jo radītu papildus barjeru jaunu dalībnieku piesaistīšanai startiem LK un LČ, viņu atbalsta arī Indulis Peilāns un Juris Knēts.

I. Holcmane uzskata, ka jāļauj startēt par to pašu maksu, bet jāiesaka klubus, kuros iestāties.

G. Ikaunieks jautā, vai nevajadzētu iedibināt kārtību, ka sacensībās ir tikai viens cilvēks, kas maksā par visiem kluba biedriem.

J.Knēts uzskata, ka vajadzētu piespiest dalībniekus laicīgi samaksāt dalības maksu.

Ants Grende aicina ievērot, ka pēdējā brīdī jāmaksā dārgāk un arī pašiem rīkotājiem pieturēties pie šiem nosacījumiem.

Indulis Peilāns uzskata, ka organizatoram pašam jāizlemj, kā var tikt galā ar šīm problēmām. Tiek secināts, ka organizatoriem pašiem ir tiesības noteikt apmaksas kārtību un apmēru, un pašiem ir tiesības rīkoties, ja tā netiek ievērota. Papildus kopēji ierobežojumi netiek noteikti.

M. Blodons atgādina par klubu un komandu nosaukumiem, kuri rada neērtības un kuriozas situācijas, tos publicējot masu saziņas līdzekļos.

Tiek nolemts, ka jāinformē sacensību rīkotāji, ka stafešu komandu nosaukumiem jāsastāv no kluba nosaukuma ar kārta numuru.

Līdzīgi kā 2007. gadā, pavasarī vajadzētu sarīkot sacensību rīkotāju semināru, lai minētos jautājumus izrunātu ar rīkotājiem.

Sacensību rīkotājiem jāņem vērā, ka mazie klubi var apvienoties kopējā nosaukumā, bet tad vairs nevar atdalīties gada laikā.

6. Finansu atskaite par 2007.gadu.

Atskaiti par LOF budžeta izpildi sniedz LOF izpilddirektors Ģirts Mamis. Lai gan budžets tika plānots 37 394 Ls apmērā, ar 6 309 Ls deficītu, tas tomēr pieauga līdz 51 206 Ls, ir arī pārpalikums 9647,- Ls apmērā, kas ir apzināti veidots, lai būtu reāli nodrošināt Latvijas A-izlasi ar līgumos paredzēto finansējumu. Pieaugums pamatā saistīts ar ievērojamu Valsts budžeta dotācijas palielinājumu.

Ģ. Mamis izsaka pateicību LOF revīzijas komisijai par padomiem 2006. gada pārskata sagatavošanā.

Ģ. Mamis informē, ka šo LOF budžeta izpildi ir apstiprinājusi LOF valde.

7. Revīzijas komisijas ziņojums.

Revīzijas komisijas pārstāvis Renārs Roze ziņo, ka LOF līdzekļi 2006. gadā ir tikuši izlietoti LOF statūtos paredzētajiem mērķiem un atbilstoši LOF Kongresā apstiprinātajam LOF budžetam.

Iepriekšējā gada pārskats ir izskatīts un atzīts par atbilstošu pastāvošajām prasībām.

Ieteikums - būtu labi, ja varētu sniegt ziņojumu par kongresa gadu, nevis iepriekšējo gadu.

J. Krastiņš iesaka uz nākošo gadu dot iespēju revīzijas komisijai pirms Kongresa iepazīties ar tekošā gada rezultātiem, lai kongresā varētu sniegt ziņojumu par budžeta izpildi, kura tiek izskatīta kongresā. Gada pārskata apstiprināšana tad varētu arī notikt ar viena gada novēlošanos. LOF izpilddirektors apsola rast iespēju revīzijas komisijai pirms Kongresa iepazīties ar budžeta izpildes rezultātiem.

Kongresa delegāti tiek aicināti pieņemt revīzijas komisijas ziņojumu par 2006. Gada pārskatu un apstiprināt LOF 2007. gada budžeta izpildi balsojot:

par- 17,
pret-0,
atturas-1.

8. 2008. gada budžeta projekts.

LOF izpilddirektors sniedz ziņojumu par LOF 2008. gada budžetu. Ir paredzēts, apmēram, saglabāt 2007. gada budžeta apjomu, jo nav zināmi finansējuma apjomi. Jaunums ir A-izlases finansējums, kā arī palielinājums LČ ziemā un izlašu darba nodrošināšanai-treneriem. Palielināts finansējums LOF Mēdiju grupai no 100 Ls uz 500 Ls.

Salīdzinot ar 2007. gadu budžeta pieaugums ir paredzēts par vairāk kā 3000Ls.

Kongress nolemj palielināt finansējumu par 200 Ls Mediju grupai un 100 Ls Stafešu kausam.

Kongresa vadītājs aicina balsot par 2008. gada budžetu:

par 17,
pret 0,
atturas 0

9. NVO darbības atbalsta programmas.

TSK Sprīdītis pārstāvis Normunds Narvaišs informē par finansējuma iegūšanas iespējām projektu konkursos. Arī LOF piedalījies šādos konkursos, bet pagaidām neveiksmīgi, tomēr sadarbība noteikti tiks turpināta.

Pie LOF izpilddirektora ir iespējams saņemt tuvāku informāciju par piedāvājumiem un iespējām piedalīties konkursos.

Jāņem vērā, ka klubiem, kuri nav Rīgā, ir lielākas iespējas saņemt finansējumu ar konkursu palīdzību.

12. Citi jautājumi.

Saņemta vēstule Kongresam no OS „Olaine”. Ar to ir iespēja iepazīties visiem Kongresa dalībniekiem.

Kongress atzīst, ka valdes rīcība ir pareiza un atbilstoša situācijai, kāda izveidojusies attiecībā uz sportisti Ingu Dambi un viņas treneri Zelmu Dambi.

Tiek nolemts noskaidrot jautājumu par 2008. gada Kongresa un Balles rīkotāju.

V. Veļķeris piedāvā sarīkot gan Kongresu, gan balli un Kongress piekrīt, ka 2008. gada 6. decembrī LOF Kongresu un balli rīkos OK Alūksne.

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2007. gada Kongresu par slēgtu.
 

Kongresa sekretārs Ģ. Mamis
Protokola liecinieks A. Grende
Protokola liecinieks J. Krastiņš
Kongresa vadītājs J. Cebulis


atpakaļ

0,035754919052124