Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/1

2006. gada 9. janvārī.
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/ viceprezidents/, Aigars Kokins, Indulis Peilāns, Jānis Krūmiņš, Gunārs Ikaunieks, Oskars Zērnis, Ģirts Mamis/ izpilddirektors/.
LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis, Guntars Rusovs ,Guntars Mankus, Ilze Driķe, Mārtiņš Lismanis, Inese Kauķe, Renārs Roze, Anatolijs Tarasovs.

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Revīzijas komisijas ziņojums.
 3. Emit sistēmas attīstība.
 4. LOF sprinta kauss.
 5. LOF stafešu kauss.
 6. WCup un WMOC Madonā.
 7. Citi.
     • Preses grupas darbība.
     • EOC 2008 Latvijā.
     • EOC 2006 Igaunijā.
     • Orientēšanās 70 gadu jubilejas pasākumi.


Par 1. jautājumu:

Valdes sēde sākas ar LOF izpilddirektora atskaiti par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Pasūtījām medaļas 2006. gada ziemas čempionātam par, apmēram, 440 Ls. Dizainu izvēlēties bija grūti, jo valdes viedokļi bija ļoti atšķirīgi.
 • Iesniedzām Rīgas domei vēstuli un tāmi ar lūgumu atbalstīt skolniekus Pasaules skolnieku čempionātā Slovākijā. Līdzīgas vēstules ir iesniegtas vēl citām pašvaldībām un tuvākajās dienās būs vēl.
 • Iesniegta atskaite Sporta pārvaldei par 2000Ls izlietojumu Pasaules kausa sarīkošanai un panākta vienošanās, ka nākošnedēļ noslēgsim līgumu vēl par 2000Ls.
 • Sagatavotas un iesniegtas atskaites Latvijas Sporta federāciju padomei par 2005. gadu, lai varētu saņemt budžeta finansējumu un slēgt līgumu 2006. gadam. Darbietilpīgas atskaites: jāsniedz plaša informācija par klubiem- biedru, jauniešu skaits, informācija par visām LOF sacensības, dalībnieku skaits, jauniešu skaits, visi starptautiskie pasākumi, ar precīzu dalībnieku uzskaiti, dažādas aktivitātes utt.
 • Sagatavota atskaite un nosūtīta IOF par federācijas darbības rezultātiem, daudz dažādu jautājumu.
 • Sagatavots līgums ar Aizsardzības ministrijas Jaunsargu centru par sadarbību 2006. gadā, cerams, ka drīzumā tas tiks parakstīts.
 • Nosūtījām atbildi IOF par Eiropas čempionātu 2008. Tie bija jautājumi, kas tika uzdoti papildus...par viesnīcām, konkretizēt, kādas iespējas, par termiņiem, jo PČ sākas 10. jūlijā, precīza programma pa datumiem un par satelītsacensībām, cik dienas un kāda veida tās būs.
 • Sagatavots un parakstīts no mūsu puses līgums ar Sporta Medicīnas Valsts aģentūras Antidopinga nodaļu par sadarbību 2006. gadā.
 • Kopā ar Vilni Veļķeri sagatavojām un nosūtījām uz IOF pieteikumu rīkot 2009. gada PK Alūksnes apkārtnē. Formāts- vidējā + garā distance, kopā ar Baltijas čempionātu, piedāvājām iespēju sarīkot arī sprintu. BČ patreizējā nolikuma termiņš beidzas 2007. gadā, līdz ar to, ja mēs iegūsim tiesības rīkot šīs sacensības, būs jāpiestrādā ar BČ nolikuma sagatavošanu un saskaņošanu ar Lietuvu un Igauniju, tieši 2009. gadā.
 • Beidzot esam noslēguši līgumu ar IOF par Pasaules kausa un Pasaules veterānu čempionāta rīkošanu Latvijā.
 • Izveidojusies laba sadarbība ar LOF preses grupu, vienojāmies par darbības principiem un pamazām sākam darboties, mainīsim mājas lapas izskatu, sūtījām apsveikumus...sīkāk par padarīto informēs Ilze.
 • Visvairāk darba, protams, ir ar Pasaules kausa sagatavošanu, pieteikumu pieņemšana, viesnīcu rezervēšana, dalībnieku izvietošana utt.
 • Sestdien, 7. janvārī, notika LOF grāmatvedības revīzija.


Par 2. jautājumu:

Revīzijas komisijas vēstuli valdei nolasa Renārs Roze:

   Revīzijas komisija ir caurskatījusi Latvijas Orientēšanās federācijas grāmatvedības gada pārskatu par 2005.finansu gadu un atzīst, ka:
   Gada pārskats ir pareizi sastādīts, tas atbilst likumu un statūtu prasībām un ir balstīts uz attaisnojošiem dokumentiem un tas dod skaidru un precīzu ainu par biedrības finansiālo stāvokli (Revīzijas komisijas slēdziena dokuments šodien ir sagatavots, taču izpilddirektoram tiks iesniegts tuvāko dienu laikā, pēc visu parakstu savākšanas)

   Saskaņā ar LOF statūtu punktā 6.3.4 punktā noteikto normu Revīzijas komisijas pienākums cita starpā ir arī sniegt ieteikumus par LOF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. Līdz ar ko uzskatām par savu pienākumu vērst LOF Valdes uzmanību uz sekojošiem jautājumiem:
   1. Revīzijas komisijai gada pārskats tika iesniegts jau parakstīts, tādēļ nebija iespēju veikt nepieciešamās korekcijas. Kaut arī Revīzijas komisijas pamanītās nepilnības nebija būtiskas un tās neietekmē slēdzienu, tomēr šāda prakse ir ne tikai pretrunā ar LOF statūtu punktu 6.8., bet arī pēc būtības neatbilst vispārpieņemtajiem revīzijas standartiem (skat. arī 5. un 6. punktu). Revīzijas komisijas vēlme – revīzijas gaitā pārskati ir jāuzlabo, nevis tikai jādod aizrādījumi (skat. 2., 3. un 4. punktu)
   2. Neskatoties uz Revīzijas komisijas aizrādījumiem iepriekšējā gadā, joprojām nav daļa parakstu par dienas naudas saņemšanu komandējuma braucienos. Vairākas reizes par komandas brauciena dienas naudas saņemšanu ir parakstījies pats LOF izpilddirektors. Jāpiebilst, ka izdevumi par sacensībām ārzemēs, tai skaitā komandējumu izmaksas, sastāda būtiskāko (~39 tk no 65 tk Ls) LOF izdevumu daļu.
   3. Caurskatot atsevišķu izdevumu kontu pozīcijas, ievērojām būtisku materiālu priekšmetu iegādes, piemēram, velo orientēšanās komandas vajadzībām iegādāti trīs velosipēdi par kopējo summu 2383.95 Ls (dārgākais no šiem velosipēdiem ir Ls 900 vērtībā). Uzskatām, ka ir pamats domāt, ka šis inventārs būtu jāklasificē kā biedrības pamatlīdzekļi, jo LOF grāmatvedības politikā šāda situācija nav pietiekoši skaidri atrunāta, lai to uzskaitītu kā mazvērtīgā inventāra iegādi. Lai izvarītos no šādiem jautājumiem nākotnē, iesakām pārskatīt un konkretizēt LOF grāmatvedības politiku.
   4. 2005.gadā ir jau uzskaitīti daļēji ieņēmumi un izdevumi par 2006.gada Pasaules kausa posmu Madonā, kas nonāk pretrunā ar vispārpieņemto saskaņotības (matching) principu.
   5. Ņemot vērā pieaugošo LOF apgrozījumu, kā arī LOF izpilddirektora vispārējo noslogotību uzskatām, ka LOF ir nepieciešams profesionāls algots grāmatvedis.
   6. Revīzijas komsija aicina LOF Kongresu (Valdi) izskatīt jautājumu, kas saistās ar LOF finansu gadu, gada pārskata sagatavošanu un revīzijas komisijas atskaiti, jo pie pašreizējās situācijas revīzijas komisijas ziņojums LOF Kongresam tiek sniegts ar viena gada nobīdi. Uzskatām, ka Kongresā jāziņo par tekošā nevis iepriekšējā gada finansu pārskatu, taču tas praktiski iespējams tikai situācijā, kad gada pārskatu sagatavo profesionāls grāmatvedis nevis LOF izpilddirektors. Ieteicamie darbu izpildes termiņi:
 1) 1. novembra nedēļa – gada slēgumu grāmatošana;
 2) 2.- 3. novembra nedēļa – gada pārskata sagatavošana;
 3) 1 diena 3. novembra nedēļas beigās – revīzija;
 4) 4.novembra nedēļa – koriģētā gada pārskata sagatavošana ņemot vērā revidentu ieteikumus un revidentu ziņojuma sagatavošana;
 5) Novembra beigas - Valdes apstiprinājums;
 6) 1. decembra nedēļa – Kongress un revīzijas ziņojuma nolasīšana.

LOF izpilddirektors sniedz komentārus par Revīzijas komisijas vēstuli:

   • Pārskats bija parakstīts tā iemesla dēļ, ka tas bija sagatavots jau 3. decembrī un piedāvāts revīzijai, diemžēl, vairāk kā mēneša laikā revīzija netika veikta. Divas revīzijas komisijas pamanītās neuzmanības kļūdas tika izlabotas un pārskats par jaunu parakstīts.
   • Jautājums, vai nepieciešami visu komandēto cilvēku vai tikai komandas pārstāvja, kuram tiek izmaksāta komandējuma nauda, paraksts, ir, protams, jānoskaidro, jo šajā jautājumā viedokļi ir dažādi.
   • Velosipēdi netiek uzskatīti par pamatlīdzekļiem tāpēc, ka, pirmkārt, ir ļoti iespējams, ka gada laikā tie tiek nolietoti, grāmatvedības politikā to esam ierakstījuši, otrkārt, būtu grūti, piemēram, velosipēdiem veikt ikgadējo inventarizāciju, jo tie atrodas klubu rīcībā. Nākošajā gadā kā pamatlīdzeklis tiks uzrādīts dators, jo tas tiks lietots ilgāk par gadu. Līdz šim nekas līdzīgs nav iegādāts, ir tikai inventārs, kurš pamatā ir klubu rīcībā un ļoti iespējams to nolietot gada laikā, tāpēc pēc iegādes tas tiek norakstīts.
   • Par nākošo periodu ieņēmumiem un izdevumiem. Tas ir ļoti būtiski firmām, kurām ir peļņa vai zaudējumi, mums, varbūt, arī nebūtu slikti, būtu ievērots samērojamības un patiesuma princips, bet, īstenībā, uz šīm pozīcijām būtu jāliek daudz vairāk, ne tikai šīs Revīzijas komisijas pamanītās WMOC 2 dalības maksas, kas ir ļoti neliela summa, bet visas klubu naudas...tas gan vēl vairāk sarežģīs un padarīs darbietilpīgāku LOF grāmatvedību. Lai nebūtu iespaids, ka LOF nepārzin patieso LOF finansu situāciju, katru gadu uz 31. oktobri tiek sagatavota naudas plūsmas atskaite, gan valdes iekšējai lietošanai, kurā ir precīzi cipari par LOF finansu stāvokli un prognoze tuvākajiem mēnešiem.
   • Par termiņu- 3 nedēļās sagatavot gada pārskatu-šis termiņš nav reāls tik apjomīga darba veikšanai, domāju, ka šogad LOF ieņēmumi pārsniegs 100 000 Ls, tātad darba apjoms būs vēl lielāks.
   • Runājot par grāmatvedi, jautājums ir būtisks, bet ļoti grūti risināms, jo, pirmkārt, LOF grāmatvedība ir diezgan specifiska un, otrkārt, pašreiz LOF administrācijas darbība, pamatā, ir balstīta uz brīvprātīgā darba principu, tiek apmaksāti gandrīz tikai izdevumi darba veikšanai. Ja mēs gribam pāriet uz apmaksātas administrācijas darbību un izveidot normāli apmaksātas darba vietas, tad mums administrācijas izdevumus, arī darba algas fondu, vajadzētu piesaistīt LOF gada ieņēmumu apmēram. Ja pašlaik tas ir, apmēram, 3-5%, tad vajadzētu būt 20-25%.


Par 3. jautājumu:

   LOF izpilddirektors sniedz stāvokļa raksturojumu: LOF rīcībā ir 55 KP, 3 KP pa diviem, 8 starti un 8 finiši, 350 Emit kartes lietošanā/ 210-vecas un140 relatīvi vai ļoti jaunas/ un 12 jaunas-pārdošanai. Emit lapiņas vienam gadam.
   Zinot, ka ziemā kādas 30 Emit kartes pārstās darboties, vajadzētu jau tagad pasūtīt jaunas un dažus jaunus KP.
   LOF valde ir saņēmusi piedāvājumu no Kaspara Kārkliņa uzņemties LOF Emit komplekta administrēšanu. Kā samaksu par šo darbu saņemot iespēju paša rīkotajos pasākumos lietot Emit kartes bez īres maksas.
   LOF izpilddirektors piedāvā vēl vienu variantu: aprēķināt Emit komplekta atlikušo vērtību un piedāvāt to „privatizācijai”, ar iespēju atmaksāt komplekta vērtību vairākos gados. Šo priekšlikumu pārējie valdes locekļi noraida.
   LOF valdei šaubas rada izīrētāja motivācija pēc iespējas racionāli nodarboties ar Emit komplekta administrēšanu. Tiek nolemts piedāvāt % no iekasētās Emit īres maksas, tādējādi nodrošinot administratora ieinteresētību komplekta izīrēšanā. Atkarībā no pārrunu rezultātiem, tiks sagatavots līgums, valde uzdod LOF izpilddirektoram sazināties ar visu lielāko sacensību rīkotājiem un klubu vadītājiem, lai uzzinātu viņu viedokli šajā jautājumā.


Par 4. jautājumu:

   Oskars Zērnis ir sagatavojis Sprinta kausa nolikumu. Ir diezgan daudz neskaidru jautājumu, pirmkārt, par sprinta sacensību sarīkošanu Baltijas čempionāta laikā. Nav vienota viedokļa, kad to darīt un kā savienot ar pērējiem BČ pasākumiem. Tāpat nav skaidrs par sprinta formātu 2006. gada Kāpā, tiek nolemts to no sprinta kausa izslēgt. Nav izdevies vienoties arī par datumu, kurā tiks rīkota sprinta kārta Jūrmalā.
   Ir vairāki viedokļi arī par obligāto ieskaites sacensību skaitu.
   Tiek nolemts sprinta kausa nolikumu publicēt kā projektu un līdz nākošajai valdes sēdei to sagatavot apstiprināšanai.


Par 5. jautājumu:

   Renārs Roze ir sagatavojis Stafešu kausa nolikumu. Arī šeit nav skaidrības par sacensību datumiem. Valde nolemj arī Stafešu kausa nolikumu publicēt kā projektu un sagatavot to uz nākošo valdes sēdi.


Par 6. jautājumu:

   LOF izpilddirektors sniedz informāciju par vispārējo situāciju: WCup ir pieteikušās 14 valstis, apmēram 70 dalībnieku, kā arī pārstāvji un treneri.
   WMOC ir pieteikušās 12 valstis, apmēram, 200 dalībnieku.
   Pagaidām akreditējies viens žurnālists: no Somijas Olavi Maki/ Finnish News Agency-STT un Suunnistaja/.
   No IOF noteikti būs Kåre Kirkevik, IOF ziemas komisijas vadītājs, būs noteikti vēl viens, kura vārds vēl nav nosaukts.
   Pieteikusies 10-15 zviedru grupa WMOC 2007 rīkotāji, kuri grib tikai skatīties un piedalīties banketā-ieradīsies 1.02.-5.02.
   Kopā esam rezervējuši 7 viesnīcas: Madonas viesnīcu, viesnīcu Rēķu kalnā, Mārcienas muižu, viesnīcu Smeceres krogs, Vestienas viesnīcu, Ērgļu viesnīcu, viesnīcu Jumurdas muiža un viesu namu tiesnešu vajadzībām.
   Esam saņēmuši medaļas no IOF WCup un WMOC uzvarētāju apbalvošanai, kuras iespējams apskatīt.

   Par pārējo informē Indulis Peilāns. Darba ir ļoti daudz, bet pašlaik tas notiek visos virzienos, nekādu nepārvaramu problēmu nav. Tiek iebrauktas trases sacensību vietās, sniega nav pārāk daudz, bet pietiekami, ir noslēgti dažādi līgumi ar iesaistītajām organizācijām.
   Indulis Peilāns un Guntars Mankus drīzumā dosies uz Somiju, kur kopā ar Emit pārstāvjiem demonstrēs jaunās Emit sistēmas darbību WCup 1. posma dalībniekiem. Tad arī saņemsim nepieciešamo aprīkojumu. 23. janvārī Madonas pilsētas domē notiks organizācijas komitejas sēde.


Par 7. jautājumu:

   • LOF preses grupas pārstāve informē par padarīto un tuvākās darbības plāniem:
Ir pamatā pabeigta preses jeb mēdiju grupas izveide, bet, protams, tiek gaidīts jebkurš, kuram būtu interese darboties šajā jomā. Sadalīti pienākumi jeb tēmas, kurās darbosies iesaistītie cilvēki.
   Notikusi intervija FitFM, kurā piedalījās Mārtiņš un Kristīne, Gatis un Kristīne sagatavojuši vispārīgus aprakstus par OS, kuri tiks izmantoti par pamatu citiem rakstiem, notikusi LTV filmēšana „Magnētā”, izveidots žurnālistu kontaktu saraksts, kurš tiek izmantots preses paziņojumu sūtīšanai, izveidota vizuālā identitāte, e-pasta adrese, preses paziņojumu standarta paraugs utt., sagatavots un nosūtīts raksts Dienai ...drīzumā vajadzētu parādīties publikācijai, ir izsūtīti ļoti daudz paziņojumu, reklāmas par WCup un WMOC, apsveikumi Jaunajā gadā, preses paziņojums par WCup, kuru publicēja LETA, BNS, Delfi, TVNET, Latvijas radio, kā arī Madonas un Aizkraukles masu informācijas līdzekļi, notikusi intervija Latvijas radio ar Induli Peilānu un Ēriku Lebedoku, izsūtīts preses paziņojums „Kas?Kur?Kad?”, publicēja LETA, notiek darbs, kas saistīts ar LOF mājas lapas pārveidi.
   Tuvākie plāni ir saistīti, pirmkārt, ar gatavošanos WCup un WMOC, plānotas intervijas, apraksti, sacensību rezultāti, video materiālu sagatavošana utt. Daudz plānu saistībā ar LOF mājas lapas pārveidošanu, jācer, ka izdosies sadarbība ar LOF mājas lapas administratoru.

• Sakarā ar to, ka līdz 31. janvārim ir jānosūta skaitliskais pieteikums Eiropas čempionātam Igaunijā, izlašu komisija nosauc piesakāmo sportistu skaitu- 6 vīrieši un 4 sievietes, kā arī 2 pārstāvji. LOF izpilddirektors ierosina palielināt pārstāvju skaitu, lai varētu iepazīties ar sacensībām, kādas mums būs jārīko 2008. gadā.

• Pēteris Apinis ir sagatavojis priekšlikumus par gatavošanos Eiropas 2008. gada čempionātam. Ir sagatavots tuvākajā laikā veicamo darbu saraksts, kā arī nosaukti atbildīgie un kā arī priekšlikumi par pienākumu sadali šo sacensību sagatavošanā.
Ir vēl ļoti daudz jautājumu, kas, pirmkārt, ir saistīti ar precīziem sacensību datumiem, tāpat par iespējamo satelītsacensību laiku un vietu.

• Runājot par orientēšanās sporta 70 gadu jubilejas sacensībām, pašlaik ir daudz jautājumu, kā pareizi to visu sasaistīt ar Baltijas čempionātu, ir daudz priekšlikumu un variantu, kurus visus šī pasākuma organizatori izskatīs un sagatavos pasākuma projektu.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta .
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 2006. gada 13. februārī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,033237934112549