Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

1.jūnijs /
Mairita, Bernedīne, Biruta
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/2

2006. gada 13. februārī
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/ viceprezidents/, Indulis Peilāns, Jānis Krūmiņš, Gunārs Ikaunieks, Māris Blodons, Ģirts Mamis/ izpilddirektors/.
LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis, Guntars Mankus, Ilze Driķe, Mārtiņš Lismanis, Renārs Roze.


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Emit sistēmas attīstība.
 3. LOF sprinta kauss.
 4. LOF stafešu kauss.
 5. WCup un WMOC Madonā.
 6. Citi.
      • Preses grupas darbība.
      • EOC 2008 Latvijā.
      • Orientēšanās 70 gadu jubilejas pasākumi.
      • EČ rogainingā.


Par 1. jautājumu:

Valdes sēde sākas ar LOF izpilddirektora atskaiti par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Esam nosūtījuši pieteikumu Eiropas čempionātam Igaunijā. Pieteicām 4 sievietes un 6 vīriešus, kā arī 3 pārstāvjus.
 • Iesniegts LOF Gada pārskats VID, UR, LSFP un informācija par ziedotājiem Latvijas vēstnesī.
 • Kopā ar Pēteri Apini bijām uz tikšanos ar Ventspils mēru Aivaru Lembergu. Tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar gatavošanos Eiropas 2008. gada čempionātam.
 • Piedalījos Sporta Kongresā 21. janvārī.
 • Nosūtījām pieteikumu Eiropas jauniešu čempionāta rīkošanai 2008. gadā.
 • Nosūtījām pieteikumus rīkot Eiropas veterānu čempionātus 2008. un 2009. gadā. Piedāvājām programmu: sprints, vidējā, garā, stafete.
 • Noslēdzām līgumu ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru. Pirmie rezultāti-tiks atbalstīti 2 sportisti dalībai PČ junioriem un EČ jauniešiem Krievijā.
 • Nosūtījām vārdiskos pieteikumus Pasaules kausam, EČ pieaugušajiem, PČ junioriem un EČ jauniešiem, kuri drīzumā sāksies Krievijā. Ir ļoti lielas problēmas ar finansējuma piesaistīt, jo viss tiek darīts ļoti novēloti. Pēdējais maksāšanas termiņš bija 15. janvāris. Šodien aizdevām no LOF un pārskaitīju 1000 Ls, lai būtu vismaz kāds maksājums...kopējā nepieciešamā summa ir ap 6000 Ls.
 • Iesniegta atskaite Sporta Pārvaldei par finansu līdzekļu izlietošanu Pasaules kausa vajadzībām.
 • Noslēgts līgums ar LSFP par 2006. gada budžeta finansējumu. Latvijas Orientēšanās federācijai kopā piešķirti 4583 Ls. No tiem, apmēram, 2000 Ls paredzēti izlasēm, tikpat daudz dažādām aktivitātēm un 500 Ls ir papildfinansējums. Protams, visi šie līdzekļi tiks izmantoti tikai izlašu vajadzībām. Iesniegtas gada tāmes šī finansējuma saņemšanai.
 • Saņēmām 300 medaļas Latvijas ziemas čempionātam.
 • Un vēl bija Pasaules kauss un Pasaules veterānu čempionāts Madonā.


Par 2. jautājumu:

   LOF izpilddirektors ir sagatavojis līguma projektu, kuru varētu parakstīt ar Kasparu Kārkliņu par Emit sistēmas administrēšanu.
   LOF izpilddirektors sniedz stāvokļa raksturojumu: LOF rīcībā ir 55 KP, 3 KP pa diviem, 8 starti un 8 finiši, 350 Emit kartes lietošanā/ 210-vecas un140 relatīvi vai ļoti jaunas/ un 12 jaunas-pārdošanai. Emit lapiņas vienam gadam.
   LOF valde ar dažiem labojumiem piekrīt līguma sagatavošanai un parakstīšanai
Pēteris Apinis ierosina 6. martā sasaukt LOF Tehniskās komisijas sēdi, kurā izskatīt jautājumus par iespējām pāriet uz Emit touch free sistēmu Latvijā.


Par 3. jautājumu:

   LOF valde nolemj apstiprināt un publicēt LOF sprinta kausa nolikumu. 27. augustā notiks Sprinta kausa posms Jūrmalā. Par to panākta vienošanās ar Jūrmalas domes vadību un organizatoriem- Magnētu.


Par 4. jautājumu:

   Tiek nolemts apstiprināt un publicēt LOF Stafešu kausa nolikumu. Valde uzdod Renāram Rozem vēl saskaņot datumus ar Induli Peilānu, kurš arī apņemas nedēļas laikā sakārtot LOF sacensību kalendāru.


Par 5. jautājumu:

   Indulis Peilāns īsumā sniedz komentārus par WCup un WMOC rezultātiem. Protams, ir bijušas kļūdas un nepilnības, bet ir iegūta ļoti vērtīga pieredze tik augsta līmeņa sacensību organizēšanai turpmāk. I. Peilāns izsaka pateicību visiem, kuri palīdzēja šo sacensību sagatavošanā.


Par 6. jautājumu:

 • LOF preses grupas pārstāve informē par padarīto un tuvākās darbības plāniem.
  Vislielākais sasniegums ir tas, ka gandrīz visi Latvijas mēdiji ir pamanījuši orientēšanās sportu, publikācijas un sižeti ir bijuši gan presē, gan elektroniskajos mēdijos, gan televīzijā un radio. Preses grupa ir apņēmības pilna turpināt iesākto darbu.
 • Par 2008. gada EOC no IOF vēl nav saņemtas nekādas jaunas ziņas. LOF izpilddirektoram ir tikai neoficiāla informācija, ka rīkošanas tiesības maksās vairāk par 10000 EUR. Cik zināms, gan šī summa, gan precīzie termiņi drīzumā tiks oficiāli paziņoti.
 • Runājot par orientēšanās sporta 70 gadu jubilejas sacensībām, pašlaik ir daudz jautājumu, kā pareizi to visu sasaistīt ar Baltijas čempionātu, ir daudz priekšlikumu un variantu, kurus visus šī pasākuma organizatori izskatīs un sagatavos pasākuma projektu.
 • Rogaininga komisija saņēmusi informāciju par Eiropas čempionāta rīkošanas tiesību piešķiršanu 2007. gadā. Pasākums notiks Valkas rajonā, notiek sarunas ar iespējamajiem karšu sagatavotājiem, atbalstītājiem.


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta .
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 2006. gada 13. martā.

Protokolēja Ģirts Mamis.
 


atpakaļ

0,025857925415039