Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Tehniskās komisijas sēde 2006/1

06.03.2006 Hospitāļu 55

Vada: Indulis Peilāns

Piedalās: Guntars Mankus, Henrijs Freimanis, Ainārs Lagzdiņš, Sandris Lācis, Māris Strautnieks, Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Juris Cebulis (protokolē)

Darba kārtība:

  1. Emit sistēmas attīstība
  2. Sacensību apvidu slēgšana
  3. Ortofoto materiālu pieejamība karšu zīmēšanai
  4. Par iepriekšējo gadu sacensību inspekciju
  5. Par sacensību vizuālo noformējumu

1. Emit sistēmas attīstība

TK apsprieda jautājumu, vai nevajadzētu iegādāties Latvijā touch-free sistēmas emit komplektu. Indulis informē, ka norvēģiem pašiem nav skaidrības par touch-free sistēmas nākotni. Viņi turpināšot pilnveidot emit kartes, lai tās labāk kalpotu aukstumā.

Mums varētu būt vajadzība pēc touch-free sistēmas sprintā, o-ar slēpēm un velo-o.

TK iesaka pagaidām vēl nogaidīt – varbūt tiks veikti kādi uzlabojumi touch-free sistēmā. Lēmumus pieņemsim attiecīgi vēlāk.

Runājot par emitu kopumā – galvenais risks, ka paaugstinās cenas vai zaudējam atlaides.

Jautājumā par jaunu KP iepirkšanu – pirms lielāku pirkumu izdarīšanas jāizmēģina, vai iespējams nomainīt baterijas pašiem, kādā kvalitātē un kādas ir izmaksas? TK lūdz Viesturu Z. veikt izmēģinājumus šajā jomā.

TK nolemj 2006.gadā pirkt: 10KP, 30-50 emit kartes un etiming upgrade licenci.

Software jomā: Guntars ziņo par iespējām uzlabot O-Event programmu, kuras autors pirms kāda laika ir pārtraucis programmas izstrādi/atbalstu un tagad ir atļāvis mums uzlabot O-Event programmu nekomerciālos nolūkos. Tas nozīmē, ka varam uztaisīt savu – latviešu programmu darbam ar abām sistēmām – emit un sportident.

Šajā darbā varētu iesaistīties Guntars, Sandris, Egīls, Jānis V. Ja ir vēl kādi interesenti, lūdzu kontaktēties ar Guntaru. Pagaidām vēl Guntars nevar solīt nekādus termiņus? TK lūdz LOF valdi iespēju robežās finansiāli atbalstīt šo iniciatīvu.

2. Sacensību apvidu slēgšana

2008.gadā EČ notiks Latvijā, Ventspils apkārtnē. Saskaņā ar IOF noteikumiem ir jāslēdz sacensību apvidi sacensībām un treniņiem.

TK nolēma slēgt šādus apvidus:

Z-Jaunupe Nr 686

D-Jaunupe Nr 688

Ventspils kempings Nr 687

Staldzene Nr 609

Piejūras parks 709

3. Ortofoto materiālu pieejamība karšu zīmēšanai

Sakarā ar to, ka Valsts Zemes dienests ir nodevis ortofoto materiālus citai organizācijai, nepieciešams nodibināt attiecības ar jauno organizāciju.

TK uzdeva Edmundam:

  1. noskaidrot jauno kārtību un nokārtot jauno sadarbības modeli ortofoto materiālu iegūšanai;
  2. apkopot informāciju par LOF rīcībā esošajiem ortofoto materiāliem, lai izvairītos no vienu un to pašu materiālu atkārtotas pirkšanas.

4. Par iepriekšējo gadu sacensību inspekciju

Pēdējos gados arvien mazāk cilvēku ir ar mieru būt par sacensību inspektoriem, jo inspektoram ir jāvelta daudz laika inspekcijai, pie kam viņam nav tiesību piedalīties sacensībās kā dalībniekam. Jāņem vērā arī fakts, ka atbilstoši jaunākajām tendencēm inspektora galvenā funkcija ir būt par padomdevēju, nevis soģi un kritizētāju. Jāpadomā par to, vai nevajadzētu mainīt inspektoru iecelšanas kārtību, uzliekot sacensību rīkotājiem pašiem sameklēt inspektoru. Šādā gadījumā varētu būt īpaša komisija/žūrija, kas pēc sacensībām dod vērtējumu pēc vienotiem principiem. Pagaidām lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

TK uzdod Jurģim Krastiņam publicēt apkopojumu par 2005.gada sezonas LOF sacensību inspekciju, minot galvenās kļūdas sacensību organizācijā un ieteikumus kļūdu novēršanai nākotnē.

5. Par sacensību vizuālo noformējumu

TK uzskata, ka sacensību rīkotājiem jāpievērš lielāka uzmanība sacensību vizuālajam noformējumam un sacensību atmosfērai. Ir svarīgi, lai dalībniekiem un sacensību viesiem tiktu radīta reāla svētku atmosfēra, lai sacensību noformējums, piemēram finiša zona un apbalvošanas vieta būtu pievilcīgi noformēta (baneri), un attiecīgi foto/video dokumenti no sacensībām būtu iespaidīgāki.

TK nolēma: izgatavot centralizēti banerus, kurus izlikt LČ un LK sacensībās. Izgatavot diplomus Latvijas čempionātiem. Jānim sagatavot priekšlikumus (skices, tāmes) uz LOF valdes sēdi.

 


atpakaļ

0,16998100280762